- Fri flyt av pasientjournaler

Datatilsynet advarer sterkt mot et nytt forslag som skal gjøre det lettere for sykehus og leger å utveksle pasientjournaler.

- Fri flyt av pasientjournaler
Foto: NRK

Datatilsynet mener det i praksis kan bety fri flyt av sensitive pasientopplysninger, om alt fra abort til psykiatri.

Elektronisk tilgang

Tenk deg at det kommer inn en pasient, og det haster å finne fram journalen hans. Er pasienten fra et annet sted i landet må sykepleierne ringe, og be legen på det tilhørende sykehuset om tillatelse til opplysinger i journalen. Tungvint. Tidkrevende. Og kanskje også livstruende.

Helse- og omsorgsdepartementet går derfor inn for at alle sykehus og leger over hele landet elektronisk skal ha tilgang til journaler- uten å spørre i forkant.

- Taushetsplikten oppheves

Datatilsynet er i en høringsuttalelse sterkt kritisk til forslaget- taushetsplikten blir i praksis opphevet, mener tilsynet.

-Vi mener det er dramatisk. Vi ser at helseforetakene allerede i dag ikke klarer å holde orden på personopplysningene internt i foretaket, og når de da skal åpne slusene slik at pasientjournaler skal være tilgjengelige mellom ulike helseforetak og virksomheter, så kan konsekvensene i praksis bety fri flyt av pasientopplysninger sier seniorrådgiver Cecilie Rønnevik i Datatilsynet.

Effektiv pasientbehandling står dermed i mot prinsippet om vern av private opplysninger.

Video nsps_upload_2009_1_18_17_10_17_2751.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Datatilsynet advarer sterkt mot det nye forslaget.

- Vil holde det for oss selv

-I verste fall mister vi som pasienter kontrollen over journalopplysninger. Hver og enkelt av oss har sannsynligvis helseopplysninger vi ønsker å holde for oss selv. Det kan være opplysninger fra psykiatrien, eller at du har vært hos gynekologen. Og vårt poeng er at disse opplysningene ikke bør være tilgjengelige i enhver situasjon, sier Rønnevik.

Datatilsynet ønsker mer moderate løsninger- for eksempel at den enkelte pasient på forhånd skal gi sin tillatelse til at pasientjournaler blir fritt tilgjengelig.

Helse- og omsorgsdepartementet mener forslaget hverken truer taushetsplikten eller personvernet for pasienter.

Holder tett om opplysninger

Datatilsynet frykter også at pasienter ender opp med å være mer forsiktige med hva de sier til legen, hvis de engster seg over at opplysninger blir spredt.

- Dette kan få dramatiske følger for behandlingen, hvis de ikke tør være åpne og ærlige med legen, sier Rønnevik.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger