Ynglende bjørn midt mellom 12.000 sau og rein: – En katastrofe for næringa

Regjeringen vil ha ynglende bjørner i et av de beste beitområdene for sau og rein. – Dette truer livsgrunnlaget for både reindrifta og sauenæringa, sier leder av rovviltnemnda.

Brunbjørn - bjørn i Saltdal

Brunbjørn i Saltdal. Området har tidvis hatt store tap av sau og rein til rovdyr.

Foto: Remi Olsen og Andreas Diset (vilt-kamera)

Stortinget har vedtatt at det skal være åtte regionale rovviltnemnder i Norge, som hver har ansvaret for forvaltninga av rovvilt i sin region.

Men nemndene opplever stadig å bli utfordret av regjeringen.

I Hedmark og Oppland la nemndene for eksempel for et par år siden ned sitt arbeid da de følte seg overkjørt. Bakgrunnen var uenighet om uttak av ulv.

Og i vinter ble det igjen ulvebråk sørpå da regjeringen ikke fulgte anbefalingen fra rovviltnemndene om uttak av ulveflokker (ekstern lenke).

Nå vil Klima- og miljødepartementet overprøve den vedtatte planen i region syv, som er Nordland.

– Det er helt uholdbart at de kan finne på å gjøre endringer uten en konsekvensutredning, sier Hattfjelldal-ordfører, Harald Lie.

Vil flytte ynglingsområdet

I 2011 ble rovdyrforliket vedtatt på Stortinget.

Dette sier noe om hvor mange rovdyr vi skal ha og hvor. I dag er det definert to områder i Nordland som skal ha ynglende bjørn.

Harald Lie, ordfører Hattfjelldal

Ordfører i Hattfjelldal Harald Lie ønsker en konsekvensutredning

Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Det ene området er nordover fra Fauske og det andre strekker seg langs Saltfjellet mot svenskegrensa (se kart nederst i saken).

Det er ikke registrert yngling av bjørn her på mange år. Derfor vil miljødepartementet flytte ynglingsområdet enten til Saltdal eller til Hattfjelldal.

Ei yngling betyr at det kan finnes 10–15 bjørner i området, og at et ungekull fødes hvert år.

– Problemet er at begge disse områdene er noen av de beste beiteområdene for både rein og sau, sier leder for rovviltnemnda Monika Sande.

Bare i Saltdal finnes det i dag cirka 6000 vinterfora rein og anslagsvis 6000 sauer.

– Vi sliter allerede med store tap til jerv og gaupe, og kommer det bjørn også er det en katastrofe, sier ordfører Rune Berg.

Bestandsmål rovdyr 2019

Bestandsmål for Norge og region 7, Nordland

Norge:

Nordland

Jerv:

39 årlige ynglinger

10 årlig ynglinger

Gaupe:

65 årlige ynglinge

10 årlig ynglinger

Bjørn:

13 årlige ynglinger

1 årlig yngling

Ulv:

3 årlige ynglinger

0 årlige ynglinger

Kongeørn:

850-1200 hekkende par

«Opprettholde 2003-nivå»

Møtte departementet

27 ordførere i Nordland har derfor skrevet brev til departementet der det står at de ikke finner seg i at lokalsamfunn blir nedlagt som følge av den politikken regjeringa ønsker å føre.

Monika Sande

Monika Sande er leder i Rovviltnemnda i Nordland

Foto: Beiarn kommune

Tirsdag hadde flere ordførere møte med departementet, og ordfører Harald Lie i Hattfjelldal sier at de ble lovet et raskt svar på sin protest.

– Det verste som kan skje er at det blir enda større konflikt mellom beitenæring og myndigheter. Vi trenger en konsekvensutredning for å se hva slags betydning dette får, sier Lie.

Leder for rovviltnemnda Monika Sande er klar på at rovdyrtrykket nå er så høyt at det nærmer seg krise både i reindrifta og i enkelte områder også sauenæringa.

– Vi er ikke imot rovdyr, men når reindrifta ikke er bærekraftig lenger på grunn av store rovdyrtap så virker det meningsløst å flytte rovdyra nærmere beiteområdene.

Frykter konsekvensene

Mattilsynet har lang erfaring med skader der bjørn oppholder seg i områder nært rein og sau.

De frykter også konsekvensene dersom departementet endrer forvaltningsplanen, og har skrevet brev til landbruksdepartementet med bekymringene sine.

– Bjørnen forårsaker veldig store skader på dyr, den tar voksne sauer og det resulterer i mange morløse lam. I tillegg skader bjørnen sauene, uten å avlive dyrene, sier Berit Gjerstad i Mattilsynet, Region Nord.

Departementet er på sin side klar på at rovviltnemndas forvaltningsplan ikke er god nok.

– Det er ikke uvanlig at overordnet myndighet gir styringssignaler til underordnede instanser. Inntil videre gjelder den eksisterende forvaltningsplanen for Nordland, sier statssekretær Atle Hamar.

Tall fra Rovbase viser at erstatningene til tap til rovvilt i Nordland i fjor økte etter å ha vist nedgang siden 2010.

Slik er i dag sonene for bjørn i Nordland

Slik er i dag sonene for bjørn i Nordland

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK Nordland