Hopp til innhold

WWF vil at det skal svi på pungen å forsøple i havet

Fiskeutstyr kan drepe fisk i hundrevis av år. Nå foreslår WWF obligatorisk merking av fiskebruk for alle og miljøbot til dem som ikke melder tapt utstyr. Fiskeriministeren ønsker strengere straff velkommen.

Hummer, spøkelsesfiske, garn, fiskebruk, norge , havbunn, wwf, norsk,

Slik så det ut da Fredrik Myhre sist var nede på bunnen. Bildet viser et eksempel på spøkelsesfiske på den norske havbunnen.

Foto: Fredrik Myhre / WWF

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

I en ny rapport fra WWF Verdens naturfond går det frem at forlatt fiskeutstyr er en av de dødeligste typene plastavfall som finnes i havet.

Såkalt spøkelsesfiske skader ifølge dem blant annet store grupper marine pattedyrarter, sjøfuglarter og havskilpaddearter.

Nå mener miljøorganisasjonen at man må bruke sterkere virkemidler for å få bukt med problemet.

– Tapt fiskeutstyr er en av de dødeligste typene plastavfall som finnes i havet. Det er først nå i de senere år at man har begynt å forstå ordentlig omfanget av det, sier marinbiolog og seniorrådgiver i WWF, Fredrik Myhre.

Fredrik Myhre, WWF, miljørdågiver, seniorrådgiver, marinbiolog

Marinbiolog og seniorrådgiver Fredrik Myhre i WWF Verdens Naturfond vil ha strengere regler for å unngå spøkelsesfiske.

Foto: Privat

Rapporten fra WWF tar for seg den globale utfordringen knyttet til plast i havet. Myhre sier man fortsatt vet for lite om omfanget av spøkelsesfiske i norske havområder.

– Vi vet ikke på langt nær så mye som vi skulle ha gjort, men vi vet at også her i våre farvann tapes det for mye utstyr hvert år. Og d er store mørketall bak det utstyret som faktisk rapporteres inn som tapt til Fiskeridirektoratet, sier han.

NRK har tidligere omtalt saken på nordre Helgeland hvor flere hundretalls teiner ble plukket opp.

Urettferdig

For å i større grad få bukt med problemet, foreslår WWF nå blant annet obligatorisk meldeplikt for tapt utstyr.

I tillegg foreslår de en miljøbot for dem som ikke følger opp.

I dag er det obligatorisk for alle yrkesfiskere å melde fra hvis de taper fiskeutstyr, men dette påbudet gjelder ikke fritidsfiskerne.

Det synes yrkesfisker Sander Elias Norø er urettferdig.

fiskebåt, samferdsel, sander norø, sjark, træna

Yrkesfisker Sander Elias Norø har ingen problemer med strengere regelverk.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det er mange fritidsfiskere som også mister bruk. Det nytter jo ikke hvis det er sånn at bare halve mannskapet skal lense båten hvis den synker.

En miljøbot tror han er helt på sin plass. Norø sier han ikke kjenner til noen yrkesfiskere som med vel og viten mister fiskebruk i havet.

– Det hender jo at bruket sliter seg. Vi mistet ei lenke i vinter. Vi søkte etter det fem ganger, men vi fant det ikke igjen. 14 dager senere dukket det opp i slutten av lenka da vi var ute. Du skal tro hvor mye død fisk det var i den greia.

Vil ha miljøbot som kjennes på lommeboka

Norø sier det er dyrt for både garn og line. Han tror det kan være fordeler ved at det gjøres obligatorisk for alle å melde inn tapt utstyr

– Alle må bidra. Om du ikke melder fra og folk finner ut at det er deg, er det jo rett at du skal få deg en smell for det. Det er unødvendig og det ødelegger for alle andre, sier fiskeren.

WWF har ikke et entydig svar på hva de mener bota bør ligge på, men sier at den bør være på «noen tusenlapper».

– Først må man ha et krav om at alle skal rapportere inn tapt fiskeutstyr uavhengig om du er fritids- eller yrkesfisker, sier Myhre i WWF.

Videre vil de ha merking av hele fiskebruket, både det som ligger over og under vannskorpa.

– Hvis man finner fiskeutstyr som ikke er rapportert inn, betyr det at eier ikke har gjort jobben sin. Det må være en bot som gjør det attraktivt å melde fra om man mister bruk, at man skjønner at man får en smekk hvis man ikke melder fra, sier han.

Fiskeriministeren vil ha strengere straff

Nærings- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) synes WWF har flere gode forslag til løsninger på det store problemet med spøkelsesfiske.

Allerede til uka skal han selv møte organisasjonen for å drøfte mulige løsninger. Også i departementet er man positivt til obligatorisk merking.

– Ja det er noe vi er positive til. I deler av regelverket er det plikt til å merke bruk.

Miljøbot, er det en god idé?

– Jeg er generelt for at det skal være strengere straff på dette området. Jeg vil ikke uttale meg konkret om det nå, men vi er positivt innstilt til alle mulige tiltak som kan bidra til å løse disse problemene.