Hopp til innhold

Widerøe anklages for prisjuks

Widerøe er klaget inn til ESA for å skvise den danske konkurrenten DAT ut av markedet.

Widerøe-fly

Widerøe er klaget inn for ESA, men selskapet avviser at de har gjort noe ulovlig.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Frank Willy Djuvik

Frank Willy Djuvik har klaget inn Widerøe og Samferdselsdepartementet til EFTA.

Foto: Torje Bjellaas / NRK

Da Widerøe i år leverte sitt anbud til staten på strekninga Florø - Oslo hadde de senket prisen betraktelig.

I 2009 var Widerøes anbud på 112 millioner. I år ville de fly strekningen gratis, helt uten statlige midler.

–Ei åpenbar underprising

Det er på bakgrunn av dette at fylkesleder i Sogn og Fjordane FrP, Frank Willy Djuvik, har klaget inn flyselskapet til Det europeiske frihandelsforbundets overvåkningsorgan ESA.

Han mener Widerøes nedprising har presset konkurrenten DAT ut av market.

– Det er åpenbart ar det er ei underprising. Konkurranseloven sier klart og tydelig at man skal være veldig bevisste i forhold til dominerende aktører, nettopp for at de ikke skal underprise seg for å skvise ut konkurrenter, sier Djuvik til NRK.

Senest i mars i fjor skrev NRK at DAT ville fortsette å fly fra Florø. De leverte et anbud på 70 millioner kroner, men fra 1. april 2012 er det Widerøe som tar over ruta.

Avviser at de har gjort noe ulovlig

Widerøe mener på sin side at det er grunnlag for å drive ruta uten statlige tilskudd.

– Det er fordi markedet i Florø har utviklet seg, og at vi har tro på at vi skal tjene gode penger på Florø, sier informasjonssjef i Widerøe, Silje Brandvoll.

Men på strekninger hvor DAT ikke er konkurrenter økte Widerøe prisen til staten kraftig.

Silje Brandvoll

Informasjonssjef i Widerøe, Silje Brandvoll avviser at Selskapet har gjort noe ulovlig.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Frank Willy Djuvik (FrP) mener dette viser at flyselskapet har til hensikt å hente inn igjen pengene fra andre flystrekninger. Det tilbakeviser Brandvoll i Widerøe som forklarer prisøkningen med økt kapasitet.

– Vi har tvert i mot satt ned prisene, men når vi ønsker flere fly, flere seter og flere år er den totale summen blitt høyere. Men pris per sete har gått ned, sier hun.

Har klaget inn Samferdselsdepartementet

Frank Willy Djuvik har også klaget inn Samferdselsdepartementet til EFTA, fordi han mener behandlingen deres av anbudene har vært kritikkverdig.

Departementet ønsker ikke å kommentere saken.