Vinglete kjøring

Utrykningspolitiet har stanset en utenlandsk fører i 30-årene i Sigerfjord, etter tips om vinglete kjøring. Politiet skriver på Twitter at det ikke skal være mistanke om rus, men at kjøringen er av en slik karakter at den skaper trafikkfarlige situasjoner, og at førerkortet beslaglegges.