NRK Meny
Normal

Vil ha økt fartsgrense i tunneler med gjennomsnittmåling

Det kan være lurt med snittmåling i tunneler, mener Fremskrittspartiet i Nordland. Men da må også bilistene få kjøre fortere.

Skilt om strekningsmåling

Et flertall på Stortinget støtter forslaget om flere gjennomsnittmålinger på norske veier. Frp i Nordland vil ha økt fartsgrense i tunneler hvor det kan bli innført.

Foto: FOTO: YNGVE TØRRESTAD / NRK

– Det er viktig å luke ut de som kjører voldsomt mye for fort. Da kan det være en god idé med gjennomsnittmåling. I såfall bør det også skje i kombinasjon med å øke den tillatte fartsgrensen, sier Richard Dagsvik i Nordland Frp.

Richard Dagsvik

Fartsgrensen bør økes i tunneler hvor det kan bli innført gjennomsnittsmåling av fart, mener Richard Dagsvik fra Nordland Frp.

Foto: Kari Skeie / NRK

Han leder samferdselskomiteen på fylkestinget i Nordland, og er slett ikke avvisende til såkalt snittmåling i tunneler.

Det kan fort bli en realitet etter at Venstre og Krf, som NRK fortalte i går, nå sørger for flertall på Stortinget for de rødgrønnes forslag om flere gjennomsnittmålinger - stikk i strid med regjeringens vilje.

Dagsvik i Nordland Frp sier han «hilser alle gode trafikksikkerhetstiltak velkommen».

– Jeg er ikke blant dem som er veldig kritisk til gjennomsnittmåling, men det må selvsagt være en dokumentert effekt som støttes av de utredningene som er satt i gang.

– 80 km/t unaturlig lavt

En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at antall drepte og hardt skadde på veier med automatisk strekningsmåling gikk ned med rundt 50 prosent.

Tidligere har Statens vegvesen og politiet etterlyst flere strekningsmålinger for å få ned farten, men regjeringen har satt foten ned.

I dag er det 24 veistrekninger i Norge som har denne målingen. Vegvesenet har bedt om at dét tallet utvides til 40.

Richard Dagsvik i Nordland Frp viser blant annet til den relativt nye Toventunnelen på Helgeland, der bilister er blitt målt til en hastighet opp mot 200 km/t.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Åpning av Toventunnelen

Toventunnelen på Helgeland ble åpnet i november 2014. Dette er én av tunnelene som bør få økt fartsgrense, mener Nordland Frp.

Foto: Frank Nygård / NRK

– På slike veistrekninger, som er i veldig god stand, føler folk det er unaturlig lavt å kjøre i 80. Dermed får man ofte for høy hastighet sammenlignet med det som er tillatt. Både i Toven- og Korgfjelltunnelen bør man også vurdere å øke fartsgrensen, påpeker han.

– Ser du for deg flere tunneler der gjennomsnittsmåling kan kombineres med økt fartsgrense?

– Over tid, hvis det viser seg å ha effekt, kan det være aktuelt flere steder. Men vi må ta én strekning av gangen.

Neppe flere i Nordland nå

Likevel blir det neppe en aktuell problemstilling for Nordland sin del med det første. Som NRK fortalte tidligere i dag har Statens vegvesen ingen planer om å innføre gjennomsnittmålinger på veistrekninger i fylket.

Den foreløpig eneste ligger på fylkesvei 82 på Langøya i Vesterålen. I tillegg finnes det to andre strekninger i Nord-Norge med gjennomsnittmåling.

Avdelingsdirektør hos Statens vegvesen Region nord, Tore Lysberg, understreker at den viktigste innsatsen for å få ned antall ulykker på veiene ligger hos bilistene selv.

– Strengt tatt er det vel ingen som ønsker et samfunn med mye overvåking, men hvis alle sammen hadde innrettet seg etter fartsgrensene hadde vi sluppet det, sier Lysberg.

NRK har gjentatte ganger de siste par dagene vært i kontakt med Samferdselsdepartementet for en kommentar, både om gjennomsnittmåling generelt og utspillet fra Nordland Frp, uten å lykkes..

Mindre råkjøring med gjennomsnittsmåling

Se hvordan strekningsmålingen fungerer, og hvorfor både Statens vegvesen, politiet og bilister ønsker seg flere slike fotobokser.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.