Vil ha strengere regler for henvisning av pasienter

Statens Strålevern er bekymret over at for mange nordmenn blir henvist til CT-undersøkelser, uten at det er grunnlag for det. Stråleapparatene kan øke kreftfaren og nå ønsker Statens Strålevern en strengere henvisningspraksis.

Kreftbehandling (Illustrasjonsfoto)

På Europatoppen: Norge gjennomfører nest flest CT-undersøkelser i Europa og dobbelt så mange som i Sverige pr befolkningsenhet.

Foto: colourbox.com

I går fortalte NRK at antall CT-skanninger og MR-undersøkelser er mer enn doblet siden starten av 2000-tallet og at mange nordmenn får gjennomført undersøkelser uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det.

Det gjør at det trolig brukes mer ressurser enn nødvendig på dette feltet, samtidig som ventetiden blir lengre for de som virkelig trenger det.

Statens Strålevern er dessuten bekymret for at CT-undersøkelsene kan øke faren for stråleindusert kreft, som er en krefttype som ikke kan skilles fra andre krefttyper.

Kan overprøve legens henvisning

Nå ønsker Statens Strålevern en strengere henvisningsrutine.

– I det pågående arbeidet med å revidere strålevernforskriften har Strålevernet foreslått strengere krav til selve innholdet i henvisningen til bildediagnostikk, sier Eva Friberg, seksjonssjef for medisinsk strålebruk i Statens Strålvern.

Hun forteller at det skal hjelpe legene til å kunne vurdere pasientens behov og om det er nødvendig med en radiologisk undersøkelse.

– Helt konkret innebærer dette at henvisningen må inneholde tilstrekkelig informasjon slik at utøvende radiologiske virksomhet kan vurdere om undersøkelsen er hensiktsmessig, sier Friberg til NRK.no

Dobbelt så mange CT-undersøkelser som i Sverige

De siste tiårene har den teknologiske utviklingen ført til enn massiv, global økning i bruken av CT-undersøkelser. Norge ligger likevel på Europatoppen, med nest flest CT-

Eva Friberg

Vil ha ny rutiner: Eva Friberg i Statens Strålevern ønsker at det innføres nye henvisningsrutiner for å hindre at pasienter som ikke har behov for det, blir undersøkt med CT-skanner eller MR.

undersøkelser i Europa. I tillegg ligger Norge også på topp i Norden, med flest undersøkelser pr innbygger.

Tall fra Regjeringens utredning av overdiagnostikk og overbehandling viser også at Norge gjennomfører mer enn dobbelt så mange CT-undersøkelser pr befolkningsenhet sammenlignet med Sverige.

Sverige og Danmark har gjennomført undersøkelser som viser at ca 20 prosent av henvisningene ikke er berettiget, men tross det høye antallet CT-undersøkelser i Norge, er det ikke gjort tilsvarende undersøkelser her til lands.

Største menneskeskapte strålekilden

I en fersk artikkel fra Statens Strålevern understreker Friberg at det må etableres systemer som sikrer at «rett pasient kommer til rett undersøkelse, til rett tid».

– Den kraftige økningen innen radiologi har ført til at medisinsk strålebruk nå utgjør den største menneskeskapte strålekilden til befolkningen, sier Friberg, som er bekymret for eventuelle senskader av strålingen.

Det vurderes nå om det skal innføres en pilotstudie der man tester ut om en ny henvisningsrutine kan få ned antall uhensiktsmessige undersøkelser.

Trodde han var alvorlig syk

I går fortalte NRK om Anders Karlsen fra Bodø som lider av angst. Lidelsen får han i enkelte perioder til å tro at han er alvorlig syk. Han har derfor vært inne til radiologiske undersøkelser flere ganger, men får i dag annen behandling.

– Jeg har hatt mye bedre av samtaleterapi, istedetfor å bli sendt på ulike undersøkelser.

Anders Karlsen

Anders Karlsen fra Bodø fortalte i går hvordan angstlidelsen får han til å tro at han er alvorlig syk. Han er glad hans fastlege nå gir han annen behandling enn å henvise han videre til radiologiske undersøkelser.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell