Hopp til innhold

750 ruspasienter nøt godt av fritt behandlingsvalg i fjor – nå kan ordningen skrotes

Allerede 1. januar kan dagens ordning med fritt behandlingsvalg bli skrotet. Fagfolk i Helse-Norge frykter for tilbudet til dem som sliter med rus og psykisk helse.

Mann røyker heroin i et røykerom i Oslo

BEKYMRET: Blå Kors, legeforeningen, sykepleierforbundet og Norsk pasientforbund er alle bekymret for tilbudet til rus- og psykiatripasienter dersom fritt behandlingsvalg blir fjernet. Bildet er fra inhaleringsrommet i Prindsen mottakssenter i Storgata i Oslo.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Vi mener det er klokt å avvikle ordningen. Den har skapt ulikheter når det gjelder krav til bemanning og kvalitet. Men vi er skeptiske til gjennomføringen slik regjeringen legger opp til, sier Anita Ellefsen i Blå Kors.

Dersom du blir syk i dag, kan du selv velge hvor du skal få behandling. Enten på offentlige sykehus, eller på godkjente private institusjoner. Regningen tar staten.

Ordningen kalles fritt behandlingsvalg, og fra 1. januar kan ordningen forsvinne. I alle fall i den formen vi kjenner i dag.

Årsaken er rett og slett at den ikke har fungert som forventet. Ifølge en evaluering har ikke ventetiden gått ned. Helsetjenesten har heller ikke blitt mer effektiv.

Ordningen har også sluppet inn useriøse aktører og ikke gitt forutsigbarhet for de gode aktørene. Videre har den svekket de offentlige sykehusene, skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Karl Kristian Bekeng er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

IKKE I TVIL: Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at de ikke er i tvil om at det er riktig å avvikle dagens ordning med fritt behandlingsvalg.

Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Dette til tross for at det har vært en tydelig økning i antall pasienter som har fått behandling utenfor sykehusene.

Forslaget om å endre ordningen har vært ute til høring. Høringsfristen gikk ut i sommer.

Den største bekymringen som går igjen i høringssvarene omhandler rus- og psykiatrifeltet.

Bekymret for avviklingen

I 2016 benyttet 157 pasienter innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) seg av ordningen. I fjor var tallet 753.

Blå Kors er egentlig positiv til å avvikle ordningen. Men de er bekymret for tilbudet innenfor rusfeltet. Det samme er legeforeningen, sykepleierforbundet og Norsk pasientforbund.

– I TSB utgjør fritt behandlingsvalg 5 prosent av det samlede tilbudet på nasjonalt nivå. I noen regioner er det snakk om en mye større andel. Tar du bort 5 prosent av et helsetilbud, gir det konsekvenser. Derfor trenger vi en plan for hvordan helsetilbudet skal se ut fremover, sier Anita Ellefsen i Blå Kors.

Fritt behandlingsvalg har nemlig vært positiv for TSB-pasienter. For dem har ordningen ført til økt valgfrihet og bedre mangfold. Men det har også ført til utfordringer.

Noen private institusjoner har fått altfor mange pasienter, og som derfor må avvises.

Rusfeltet og TSB er et særegent helsefelt som krever variasjon i tilbudet. Pasientene skal gjennom en stor livsstilsendring. De fleste har forskjellige behov. Feltet har på en måte blitt til innenfor det ideelle, private helsesystemet, sier Ellefsen.

Derfor er hun nå bekymret for hva som skjer når det kan bli endringer i hvem som blir en del av en ny ordning.

Norsk Sykepleierforbund har vært svært skeptiske til fritt behandlingsvalg fra start. I hovedsak fordi de fryktet at ordningen ville svekke det offentlige helsesystemet.

Men selv om sykepleierforbundet er fornøyd med at dagens ordning kan bli avviklet, er også de bekymret for tilbudet til pasienter innenfor rus og psykiatri.

Lover å ta vare på rus- og psykiatripasientene

Innenfor psykisk helsevern er etterspørselen langt høyere enn tilbudet i alle deler av landet. Det betyr at muligheten for å velge behandlingssted ikke nødvendigvis er reell. Vi mener retten til å velge behandlingssted også må være en reell rettighet for pasienter innenfor psykisk helsevern og TSB, sier leder i sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen fra Sykepleierforbundet

SVÆRT SKEPTISK: Sykepleierforbundet ønsket ikke fritt behandlingsvalg da ordningen ble innført. – Helseforetakene risikerte å måtte ta regningen for private tilbud, uten å kunne påvirke verken volum eller kvalitet. Det ville kunne gi et dårligere helsetilbud for befolkningen samlet sett, og innebære at noen pasienter fikk høyere prioritet enn det som følger av prioriteringskriteriene i lovverket, sier leder Lill Sverresdatter Larsen.

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / Sunniva Tønsberg Gaski

Ifølge forslaget til regjeringen skal den nye ordningen kun inkludere private behandlingssteder som har avtale med de offentlige helseregionene.

Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å sørge for et forsvarlig tilbud til pasientene

– Vi ikke oversikt over hvor mange behandlingssteder vil vi stå igjen, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

Han understreker at de har store ambisjoner for både rus og psykisk helse.

– Dagens ordning har både sluppet inn useriøse aktører og ikke gitt forutsigbarhet for de gode aktørene. Vi ønsker heller å styrke vår felles helsetjeneste. Samarbeid med private skal reguleres gjennom langsiktige avtaler hvor kvaliteten vektlegges, sier Bekeng.

Programleder Helene Sandvig flytter inn på rusbehandling på Tyrili på Lillehammer sammen med unge rusavhengige. I løpet av oppholdet møter hun mennesker som tidligere har ruset seg tungt, men som nå skal lære å leve et liv uten rus. Helene følger hverdagen til beboere og ansatte og prøver å forstå hvorfor det er så vanskelig å slutte med rus.

Programleder Helene Sandvig flytter inn på rusbehandling på Tyrili på Lillehammer sammen med unge rusavhengige. I løpet av oppholdet møter hun mennesker som tidligere har ruset seg tungt, men som nå skal lære å leve et liv uten rus. Helene følger hverdagen til beboere og ansatte og prøver å forstå hvorfor det er så vanskelig å slutte med rus.