Hopp til innhold

Vil bruke milliardbeløp på nytt stasjonsbygg på Jan Mayen: – Eit stort behov

Regjeringa vil bygge eit nytt hovudbygg på den norske basen på Jan Mayen. Prislappen: 1,6 milliardar kroner.

Eksteriørt bilde av stasjonen på Jan Mayen.

Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2024–2028.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Jan Mayen er av stor strategisk betydning for Noreg. Vi er opptatt av nærvær, suverenitetshevdelse og det utførast viktige oppgåver knytt til navigasjon og forsking, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK.

Installasjonane på Jan Mayen har viktig infrastruktur for både næringsliv, forsking og tilsyn av naturreservat.

Også bakkestasjonane for navigasjonssystema European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) og Galileo driftas herifrå.

Gram var sjølv på besøk på den norske basen i november i fjor, og likte ikkje det han så.

– Det bygget som er på Jan Mayen er gammalt. Eg har sjølv vore å sett på det, og det er et stort behov å erstatte det.

Ikkje berre er stasjonsbygget gammalt - det er i regelrett elendig forfatning - noko NRK har fortalt tidlegare.

Bilde av en dør inne på stasjonen på Jan Mayen, som er stengt av med gule sperrebånd, som det står "ASBEST" på.

Stasjonsbygget på Jan Mayen i elendig forfatning: – Pill råttent

Bygget søkk, brannsikkerheiten er dårleg og deler må sperres av på grunn av helsefare.

– Denne bygningsfløya er ein brannfelle. Det er ikkje branndører, veggene er som papp, det trekker både under- og ovanfrå, og om vinteren legger snøen seg i fonner langs veggene – slik at alle vindauga sperres, fortalde stasjonssjef Sissel Mangersnes da NRK var på besøk i fjor.

Stasjonssjef Sissel Mangernes på Jan Mayen.

Stasjonssjef Sissel Mangersnes seier dagens bygg er falleferdig.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Bevilger 80 millionar til oppstart

Nå vil regjeringa starte arbeidet med å bygge ein helt ny stasjon på vulkanøya til de 18 tilsette som jobbar der.

Prosjektet omfattar ny storgarasje og erstatning av to naust og dessutan sanering av eksisterande stasjonsbygg.

Foreslått kostnadsramme for prosjektet er 1,6 milliardar kroner inkludert meirverdiavgift og gjennomføringskostnader.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) foran forsvarsstasjonen på Jan Mayen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte Jan Mayen i fjor.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringa 80 millionar kroner i oppstartsmidlar.

– Vi foreslår ein oppstartsløyving allereie i år, så man kan begynne arbeidet i sommar. Det er sesongprega arbeid knytt til de Det er krevjande vêrforhold og tilgjengelegheit som gjør at det er komplisert. Men vi ønsker å komme raskt i gang, og det er det stort behov for, seier Gram.

Men kvifor så dyrt som 1,6 milliard kroner?

– Det er krevjande logistikkmessig, det er vêrhardt og det er ulike omsyn å ta i byggeprosjektet på ein vulkansk øy. Det gjør at kostnadene blir høy, seier han og legger til:

– Men det er viktig at vi nå bygger noko fremtidrettet for de behovene vi har og for de tilsette som skal arbeide der.

– Viktig del av nærværet vårt

Jan Mayen er ein liten vulkansk og svært værutsatt øy langt uti Norskehavet.

Sidan 1930 har øya vore ein del av kongeriket Noreg, og her jobbar 18 personar i et halvt år av gangen – tilsett enten av Meteorologisk institutt eller Forsvaret.

– Aktiviteten på Jan Mayen utgjer ein viktig del av nærværet vårt i nordområda. Vi treng eit nytt hovudbygg for å kunna vareta og sikre framleis drift av dei funksjonane Noreg har på Jan Mayen, seier justis- og beredskapsminister Emile Mehl (Sp)

Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2024–2028.

Bilde av en dør inne på stasjonen på Jan Mayen, som er stengt av med gule sperrebånd, som det står "ASBEST" på.

Det er påvist for høge asbestnivå i stasjonsbygget på Jan Mayen, som betyr at fleire område er blitt sperra av

Foto: Jøte Toftaker / NRK