Vil beholde leveringsplikt for torsk: – Blir kampsak under valget

KrF og Venstre går imot fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) ønske om å avvikle pliktsystemet for torsketrålerne. –Blir kampsak under valget, sier Krf.

Trålpose

Trålpose åpnes på Røkke-tråleren "Skaidi" i Finnmark.

Foto: Brennpunkt / NRK

–Jeg tror denne saken kommer til å bety mye for velgere i Nord-Norge under høstens valg, fordi vi vet hvor avhengige vi er av bearbeidelse og aktivitet på land.

Hun er skeptisk til at fiskeriministeren i forrige måned foreslo å fjerne det såkalte pliktsystemet for trålere, som innebærer at trålere må bearbeide, og levere fangsten sin til fiskerisamfunn i Nord-Norge.

–Leveringsplikten er en bærebjelke og jeg tror ikke dette er rette veien å gå, sier Dagrun Eriksen i Nordland Krf.

–Uaktuelt

Også Venstre går imot forslaget. Det ble klart etter partiets landsmøte i Ålesund i helgen, hvor det ble vedtatt å opprettholde leveringsplikten.

–For oss er det uaktuelt å la trålerne kjøpe seg fri fra pliktene slik som Sandberg skisserer. For hverken folkene, fisken eller lokalsamfunnene i nord er til salgs. Målet må jo være at de marine ressursene skal komme befolkningen i nord til gode, gjennom både sysselsetting og bosetting langs kysten, sier Ida Johansen i Nordland Venstre.

I vedtaket til partiet, som ble vedtatt i helgen, heter det at:

– Fiskeanlegg langs hele Norskekysten viser at lønnsomhet kommer med kvalitet og jevn leveranse. Dette må også trålerflåten kunne tilpasse seg. Det er ikke akseptabelt at verdifulle fiskeressurser med en tilhørende leveringsforpliktelse blir sendt til lavkostland for bearbeidelse.

Usikker på om kompensasjon vil holde

Striden om leveringsplikten har skapt furore i det nordnorske fiskerimiljøet, og er svært viktig for flere lokalsamfunn i Nordland.

Sandberg foreslår å avvikle aktivitetsplikten, som forplikter konsernene å opprettholde produksjonen ved anleggene de har kjøpt opp, mot en avkorting på 20 prosent av torskekvoten.

Eriksen, som stiller som førstekandidat for Nordland Krf til Stortingsvalget, velger derfor nå å ta et klart standpunkt i saken før valget.

–Skulle det danne seg et flertall i Stortinget mot dette, skal det kraftige kompensasjonsordninger til for det. Og jeg kjenner meg veldig usikker på om det vil være nok til å gi samme type bjærebjelke som pliktsystemet har levert.

Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen (Krf) tror saken om leveringsplikt for torsketrålere kommer til å bli en viktig sak under høstens valgkamp.

Foto: NRK

Vil gi 20 prosent til kystfiskerne

Sandberg har karakterisert leveringsplikten som «et utdatert næringspolitisk virkemiddel». Han ønsker å skrote ordningen mot å gi 20 prosent av fiskekvotene til kystfiskerne og 100 millioner kroner til fiskeanleggene langs kysten.

– For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten. Det er ingen som er fornøyd med pliktsystemet. Ingen står fram og sier det fungerer. Derfor gjør vi disse endringene for å skape forutsigbarhet og legitimitet i et system som skaper lønnsomhet og bosetting langs kysten, sa Sandberg til NTB i mars.

Saken skal på høring i Stortinget tirsdag.