Hopp til innhold

Her ligger verdier tilsvarende et oljefelt, men det er for dyrt å utvinne

I Hamarøy er Nord-Europas største klebersteinsforekomst, men selskapet som har undersøkt prøvene fra området mener det ikke vil lønne seg å starte produksjon.

Linnajavri

FOR DYRT: Det vil koste for mye å starte drift av Nord-Europas største klebersteinsforekomst, mener Sibelco Nordic.

Foto: Ola Torstensen

I Linnajavri, et området helt inn mot svenskegrensa i Hamarøy kommune, ligger verdier tilsvarende et norsk oljefelt. Her er det oppdaget store forekomster av kleberstein, som brukes i blant annet papir og malin. I 2000 ble de første prøvene hentet ut. Nå har selskapet som har gjennomgått prøvene, konkludert med at det blir for dyrt og at kvaliteten er for dårlig.

– Det vil kreve investeringer på minst 900 millioner å få bygget en vei inn til området, i tillegg må det bygges et havneområde. Kvaliteten på klebersteinen er dessuten ikke så god at vi kan kreve den prisen som trengs for å få dette til å bli lønnsomt, sier prosjektingeniør Nils Egil Johannesen i Sibelco Nordic.

– For dyrt i Norge

Selskapet har siden 2010 hatt en samarbeidsavtale med grunneier Statskog om å undersøke funnene, i tillegg til å ha en opsjon på fremtidig drift av anlegget. Nå trekker Sibelco Nordic seg fra samarbeidet.

– Prisene i markedet må minst opp 70–80 prosent for at dette skal bli lønnsomt, sier Johannessen.

Jan Egil Johannessen

Jan Egil Johannessen mener prisene må dobles for at en gruvedrift i Hamarøy vil lønne seg.

Foto: Privat

Det er beregnet at området sør i Hamarøy kommune er Nord-Europas største klebersteinsforekomst, og verdiene vil tilsvare et norsk oljefelt. Men det er mye som taler mot å få en gruvedrift til å lønne seg. Området ligger både høyt til fjells og langt fra eksisterende infrastruktur, det gjør at det må investeres store summer for å få startet drift.

– 900 millioner er et forsiktig anslag på hvor mye som må investeres, sier Johannessen.

Det norske kostnadsnivået er en annen viktig faktor til hvorfor selskapet nå hopper av.

– Vi blir å konkurrere mot kleberstein fra India og Kina. Utgiftene til en ansatt i Norge tilsvarer 150 ansatte i India, forklarer Johannessen.

Ikke første gang

Det er ikke første gang et selskap trekker seg fra Linnajavri. I 2007 trakk selskapet Norwegian Talc seg. Grunneier Statskog nekter likevel å gi opp håpet om å få til gruvedrift.

– Vi registrerer at Sibelco Nordic mener dette ikke er drivverdig. Vi mener likevel at det skal gå an å få til lønnsomhet, det samme mener NGU. Vi vil derfor starte jakten på en ny samarbeidspartner, sier kommunikasjonssjef Arnhild Holstad.

Kommunikasjonssjef Arnhild Holstad

Kommunikasjonssjef Arnhild Holstad sier Statskog nå vil lete etter en ny samarbeidspartner.

Foto: Jon Terje Fossland / Fotokompaniet AS Namsos

Statskog vil nå gå i gang med en anbudsprosess, en ny samarbeidspartner betyr at prosjektet blir mange år forsinket.

– På mange måter må man starte på nytt. En eventuell ny bedrift må få gjøre sine egne undersøkelser, sier Holstad.

Glad selskapet trekker seg

Hamarøys ordfører er glad for at Sibelco Nordic trekker seg ut av prosjektet.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg har vært skuffet over hvordan selskapet har opptrådt. Vi hadde forventning om at det skulle ha skjedd mer på de årene som har gått. At de nå trekker seg ut, synes jeg er positivt. Det betyr at andre aktører kan få slippe til, sier ordfører Rolf Steffensen (Ap).

Johannessen i Sibelco Nordic mener det skal mye til for Nord-Europas største klebersteinsforekomst blir drivverdig.

– Det bør gjøres en grundigere kartlegging og hentes ut nye prøver. Med mindre det viser seg at disse viser seg å være av en lang høyere verdi enn de prøvene vi har undersøkt, kan jeg ikke se at dette på det nåværende tidspunkt vil være lønnsomt, sier Johannessen.

Han vil imidlertid ikke avskrive prosjektet fullstendig.

– Verden trenger mineraler og dette er en ikke-fornybar ressurs. Så på et eller annet tidspunkt i framtida kan det være at dette prosjektet blir lønnsomt, sier Johannessen.

Se NRK Nordlands reportasje fra 2005 om gruvedrift i Linnajavri:

Nord-Europas største klebersteinforekomstCreated by InfoDispatcher