Utlendinger sikrer seg norske verdier

– Det offentlige byråkratiet gjør at norske bedrifter vegrer seg for å investere i mineralnæringen, mener Interesseorganisasjonen Norsk Bergindustri.

Sydvaranger Gruve AS

MØTER MOTSTAND: Norske selskap møter mye motstand hos myndighetene når de søker om leterettigheter, mener Generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Foto: Bente Bjercke

En oversikt NRK har gjort, viser at over 60 prosent av leterettighetene etter mineraler i Nordland ligger i hendene til selskap med utenlandske eiere.

– Til tross for at verdien av norske mineralressurser er på størrelse med oljefondet, blir verdiene glemt av norske selskaper, sier Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri til NRK.no.

– Tar lang tid

Størker Bjørnstad

OPTIMISTISK: Daglig leder i Nye Sulitjelma Gruver AS, Størker Bjørnstad, sier han er optimistisk til framtiden for bedriften.

Foto: Einar Breivik

Gammelsæter mener norske selskap møter mye motstand hos myndighetene når de søker om leterettigheter.

Det norske selskapet Nye Sulitjelma gruver, har opplevd at veien til gruvedrift kan være krevende.

– Det norske byråkratiet er ganske stort og at det er vanskelig å komme fram, vi opplever at ting tar lang tid. Akkurat nå holder vi på med konsekvensutredning og det neste steget blir å få utslippstillatelse, det har vist seg bestandig å være et stort problem, sier daglig leder i Nye Sulitjelma gruver, Størker Bjørnstad.

Bjørnstad forteller at de muligens må se til utlandet for å få investorer til å innvestere i gruvedriften i Sulitjelma.

– Det er ikke tvil om at vi trenger store investeringer for å kunne holde på med gruvedrift. Hvis vi ikke får investorer i Norge, må vi nok ut til utlandet for å få hjelp til å starte opp.

Skylder på oljen

Sulitjelma

SULITJELMA: En gang var Sulitjelma den nest største gruvevirksomheten her i landet, med stor industriaktivitet og 3000 mennesker boende i området.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Bjørnstad i Nye Sulitjelma mener norske selskap har hatt for mye fokus på oljeindustrien og at det kan være årsaken til at det finnes få norske investorer.

– Alt dreier seg om oljeutvinning og gruvedrift blir derfor litt glemt, men vi tror at dette skal gå bra. Det har vært gruvedrift i Sulitjelma før, og vi håper at det skal fungere også i framtiden.

Gammelsæter opplever også at bergindustrien kommer i skyggen for oljen.

– Vi konkurrerer om de samme hodene, og å få dem til å velge bergindustrien er en utfordring. Vi har kompetanse som ligner og oljen har godt betalte jobber, så vi kommer nok i skyggen av oljeindustrien, sier hun.

– Regjeringen må satse

Elisabeth Gammelsæter

MÅ SATSE: Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri ønsker at regjeringen skal satse på mineralressursene i Norge.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Gammelsæter i Norsk Bergindustri mener det må komme synlige bevis på at regjeringen vil satse på mineralressursene for at flere norske selskap skal bli interessert.

– Forrige regjering la fram norges første mineralstrategi, vi har en ny minerallov og den nye regjeringen har sagt at de ønsker å satse på den norske mineralindustrien, men det gjenstår mye for å få utført dette i praksis, sier Gammelsæter.

Generalsekretæren mener regjeringen nå må gi klarsignal til bedrifter som står i kø, for å få norske investorer til å investere i bransjen.

– Det beste regjeringen kan gjøre nå er å få gjennom de to selskapene som står i kø, det gjelder Nussir i Finnmark og Nordic Mining i Sogn og Fjordane. Hvis regjeringen gjør det, vil de være eksempler på at det er mulig i praksis å etablere virksomhet i bergindustrien.