Venstre freder fiskernes grunnlov

Det er uaktuelt for Venstre å støtte frislippet i fiskerinæringen som det omstridte Sjømatindustriutvalget legger opp til.

kYSTFISKER BØRGE IVERSEN FRA BALLSTAD

Fiskerne tar opp kampen for retten til å drive fiske her til lands. – Dersom fiskeindustrien skal overta fiskekvotene våre, vil det være et stort tilbakeslag, sier kystfisker Børge Iversen.

Foto: Eric Fokke

– Regjeringen får neppe flertall for de mest radikale punktene i den omstridte Tveterås-rapporten, mener sentralstyremedlem i Venstre, Arne Ivar Mikalsen.

Arne Ivar Mikalsen, leder i Nordland Venstre

– Regjeringen får neppe flertall for de mest radikale punktene i den omstridte Tveterås-rapporten, mener sentralstyremedlem i Venstre, Arne Ivar Mikalsen.

Foto: Anita Borkamo / NRK

I desember mottok fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) konklusjonen til det regjeringsoppnevnte Sjømatindustriutvalget. Rapporten åpner blant annet for å la sjømatindustrien eie egne fiskekvoter, en rett som har vært forbeholdt aktive fiskere gjennom deltakerloven. Forslaget har skapt storm langs kysten. De argeste kritikerne mener det er lagt opp til et storstilt ran av Kyst-Norge.

Ute på høring

Rapporten er nå ute på høring fram til 30. april. Samtidig er det satt i gang en juridisk utredning av Nærings- og fiskeridepartementet, UD, Universitetet i Oslo og Regjeringsadvokaten.

Utvalgets oppgave var å finne fram til tiltak for sjømatindustrien som gir høyest mulig verdiskapning av fellesskapets fiskeressurser gjennom hele verdikjeden fram til markedet med basis i norsk tilgang på fersk råstoff som konkurransefortrinn.

Mikalsen mener de kan stå bak deler av rapporten, men sier nei til å rokke ved kvotene.

– De mest ytterliggående punktene kommer vi ikke til å støtte. Det gjør neppe KrF heller. Dermed får ikke regjeringen flertall. Da blir man sittende igjen med de delene av rapporten vi mener er positiv, som går på forskning, markedsmakt og rekruttering. Disse punktene vil Venstre støtte.

– Venstre tungen på vektskåla

Venstres næringspolitiske talsmann Pål Farstad bekrefter at det er uaktuelt for Venstre å støtte en endring deltakerloven.

– På dette området blir vi nok tungen på vektskåla i Stortinget. Da bør man ikke ødsle med ressurser på forslagene det ikke blir flertall for, men heller rette oppmerksomheten mot mort den delen av rapporten som går på kunnskap og innovasjon, sier Farstad til Klassekampen.