UP-sjef: – Vi ser daglig syklister som ikke kan trafikkreglene

Politiet har opplevd en økning i antall henvendelser fra både bilister og syklister som går på oppførsel i trafikken. UP-sjef Knut Danielsen ber begge parter vise hensyn.

TEMASENDING: Er du bilist og irriterer deg over syklistene? Eller er du syklist og irriterer deg over bilistenes oppførsel? Det er temaet i direktesendingen som starter klokken 18.15.

Knut Jenssen, leder i NAF Bodø og omegn

Leder Knut Jenssen i NAF Bodø forteller at mange syklister har en jobb å gjøre for å sette seg bedre inn i trafikkreglene.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Med jevne mellomrom hører man om konflikter som oppstår mellom syklister og øvrige trafikanter. Knut Jenssen i NAF Bodø tror slike konflikter oppstår fordi mange syklister ikke vet at det finnes et regelverk som også de må forholde seg til.

– Mange aner ikke at de finnes trafikkregler som gjelder for dem. Men det gjør det, og det har man et ansvar for å lese seg opp på, sier Jenssen til NRK.

En kilde til irritasjon er syklister som ikke går av sykkelen når de fra et fortau skal over et fotgjengerfelt, noe som kan resultere i bråstopp for kjørende på veien, sier Jenssen.

Mange kjenner heller ikke til kravene for lys- og refleksbruk, og hvordan man skal plassere seg i veibane eller i sykkelfelt, fortsetter han.

Et annet poeng er at mange oppfatter fortauet som sykkelbaner. Det er lovlig å sykle på fortau, men det skal skje på de gåendes premisser. Det vil si at man skal holde lav hastighet når man passerer.

Knut Jenssen / NAF Bodø

Flere klager

Politiet i Salten foran en rundkjøring i Bodø

Bent Are Eilertsen ved Politiet i Salten ved en rundkjøring i Bodø, hvor mye irritasjon mellom bilister og syklister oppstår.

Foto: Bente H. Johansen / NRK
UP-sjef Knut Danielsen i Nordland

– Søk blikkontakt med bilistene og vis tydelig tegn til at du vil over veien, så går det i de aller fleste tilfellene bra, sier UP-sjef Knut Danielsen i Nordland.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Bent Are Eilertsen ved politiet i Salten forteller at de har opplevd en økning i antall henvendelser til operasjonssentralen de seneste årene. Både bilister og syklister klarer på oppførselen til hverandre, forteller Eliertsen, som ikke vi si at den ene er verre enn den andre.

– Bilister klager på syklister som kjører flere i bredde, ikke viser hensyn i kryss og som ikke overholder vikeplikten, mens syklister kan oppleve at bilene kjører for nært når de passerer.

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland sier at de daglig ser eksempler der syklister ikke følger reglene godt nok og der man kunne tatt mer hensyn. Han bemerker at dersom man sykler på vei, skal man følge trafikkreglene og de vanlige vikepliktsbestemmelsene.

– At man ikke bare turer frem. Man kan for eksempel ikke hive seg ut på en fotgjengerovergang og forvente at bilister skal stoppe, med mindre man har oppnådd blikkontakt og fått klarsignal fra bilisten.

Tross at folk ringer politiet, er det få av henvendelsene som resulterer i anmeldelse. Både Danielsen og Eilertsen oppfordrer begge parter til å vise hensyn.

Kan gi bot

Generalsekretær Bjørn Sætre Norsk Cykleforbund er uenig med NAF, og mener de snakker mot bedre vitende.

– Syklistene hører hjemme i veibanen. Skjer det en ulykke, er det syklisten som blir skadelidende, og derfor bør spesielt bilister vise hensyn og for eksempel ikke kjøre for tett på.

Nøkkelen ligger i holdninger og gjensidig respekt for medtrafikanter, sier Sætre, og viser samtidig til de 10 «sykkelvettreglene» de har utformet.

– Bilister er generelt veldig flinke til å stoppe ved fotgjengerfelt. Hadde man klart å få den samme respekt for syklister, hadde man kommet langt, mener han.

Er syklistene hensynsløse i trafikken, eller burde bilistene være mer forsiktig? Klokken 18:15 kan du se vår direkte...

Publisert av NRK Nordland  Onsdag 20. april 2016