Hopp til innhold

Frykter unge tolker rusreformen som legalisering

Budskapet om at litt hasj i lomma ikke lenger er straffbart, kan misforstås, mener unge. – Forskjellen på avkriminalising og legalisering er vanskelig, sier KrFU-lederen.

Edel-Marie Haukland (23), leder for Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU)

IKKE LOVLIG: Leder for KrFU-Edel-Marie Haukland (23), forteller at flere unge tolker reformen som en legalisering av ulovlige stoffer.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Fredag la regjeringa frem sitt forslag til en ny politikk på rusfeltet, der de sier at fokuset skal skiftes fra straff til hjelp.

Nå vil de avkriminalisere både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

Men det kan bli vanskelig for unge å forstå forskjellen, mener KrFU-leder Edel-Marie Haukland (23).

Hun er redd for hvilke signaler den nye rusreformen sender ut.

– Forskjellen mellom å avkriminalisering og legalisering er vanskelig. Jeg frykter at dette blir tatt som et signal om at dette er en liberalisering eller legalisering av narkotiske stoffer. Det er det ikke, og det vil fortsatt være ulovlig, sier Haukland.

Hun er likevel glad for at forslaget legger vekt på hjelp fremfor straff, og stiller seg derfor positiv til den nye reformen.

Tror ikke en samtale vil hjelpe

– Det er veldig viktig for oss å formidle at narkotiske stoffer fortsatt er forbudt. Det er forskjell på å ikke bli straffet, og det å få en konsekvens, sier Haukland.

Regjeringa foreslår i stedet for straff, at den enkelte kan bli pålagt til å møte til rådgivning hos en kommunal enhet.

Dersom vedkommende ikke møter vil det bli sendt ut et gebyr.

Haukland håper tilrettelagte samtaler og hjelpeløp vil gjøre at flere får den tilpassede hjelpen de har behov for.

Leder for Bodø ungdomsråd, Håvar Valstad (17), tror ikke en samtale med voksne på rådhuset er nok til å holde unge unna narkotika.

Håvard Valstad (17, snart 18) leder for Bodø ungdomsråd

SKEPTISK: Leder for Bodø ungdomsråd, Håvard Valstad (17) tror ikke at en samtale på et kontor vil stoppe unge fra å prøve narkotika.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg har et håp om at dette skal fungere, men slik jeg kjenner ungdom i dag tror jeg at de vil møte opp fordi de ikke vil ha det gebyret – ikke at de vil ta det til seg. Det er trist, men det er nok det som kommer til å skje, sier Valstad.

Han er redd for at terskelen for å prøve narkotika skal bli lavere blant unge.

– At de tenker at det går bra, at det ikke er kriminalisert lenger, og at man får en mildere straff dersom en blir tatt.

Heller hjelp enn straff

Forslaget til ny rusreform har skapt mange reaksjoner. Noen mener mengdene regjeringen har lagt frem er for høye, andre mener at en slik reform ikke kunne ha kommet tidlig nok.

Gitte Øgård (22) som er leder for Nordland Unge Høyre er tydelig på at en ny rusreform er gledelig nytt.

Øgård mener at regjeringens forslag vil fungere bra også for unge, og at en slik rusreform vil gjøre det enklere for dem som sliter om å be om hjelp.

Gitte Øgård (22), leder for Nordland Unge Høyre

GLEDELIG NYTT: Gitte Øgård (22), som er leder for Nordland Unge Høyre ønsker en ny rusreform hjertelig velkommen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Forskning viser at avkriminalisering ikke fører til økt bruk. Det er vanskelig å be om hjelp hvis du blir møtt med straff. Jeg tror det nå vil bli enklere å be om hjelp, sier hun.

– Vi har hatt en ruspolitikk over mange år, som vi ser at ikke fungerer. Jeg mener derfor at det er på tide at vi gir hjelp, i stedet for straff. Derfor er jeg positiv til dette.