Hopp til innhold

Så mye narkotika vil regjeringen tillate at du har uten risiko for straff

Regjeringen vil avkriminalisere både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika i forslaget til ny rusreform. Her kan du se hvor mye narkoktika regjeringen vil tillate uten risiko for straff.

Guri Melby og Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen

LA FREM RUSREFORM: Det var venstreleder Guri Melby og helseminister Bent Høie (H) som la frem forslaget til rusreform.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi opphever straffeansvar for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk. Det betyr at det forstatt er forbudt, men det er ikke lenger straffbart.

Det sa helseminister Bent Høie (H) da han la frem regjeringens forslag til rusreform sammen med Venstreleder og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Det er en blank seier for Venstre i regjering.

– Flere tiår med strafferegime har lært oss at straff ikke fungerer, sa Melby.

Hun sa videre at straff kan gjøre det vanskeligere for dem som har rusproblemer å oppsøke hjelp, og det kan gjøre det vanskeligere for pårørende å oppdage misbruk.

– Vi skal ikke lenger stå og se på at folk fornedres og ydmykes, og kalles kriminelle, når de faktisk er syke, sa Melby.

Hun viste også til at det er godt dokumentert i internasjonal forskning at kriminalisering av rusmisbruk kan være en barriere for rusavhengige til å oppsøke helsehjelp.

Så mye narkotika vil regjeringen tillate uten straff

Hvis regjeringen får det som den vil, vil man kunne være i besittelse av:

 • To gram heroin.
 • To gram kokain.
 • To gram amfetamin.
 • 10 gram cannabis.
 • 0,5 desiliter GHB, GBL, og 1,4-butandiol.
 • Én lapp/«syreblotter» LSD
 • Ett milligram LSD som rent virkestoff.
 • 0,5 gram MDMA.
 • 20 gram sopp inneholdende psilocin/psilocybin.
 • 15 rusdoser legemidler.
 • 500 gram khat

I forslaget skal man også kunne være i besittelse av tre typer narkotiske stoffer samtidig, uten å risikere straff, dersom mengden er innenfor grenseverdiene.

I tillegg vil regjeringen innføre enda ett nivå for innehav der hovedregelen er påtaleunnlatelse, men der man kan bli pålagt å møte til rådgivning. Disse verdiene er:

 • 15 gram cannabis
 • Fem gram heroin.
 • Fem gram kokain.
 • Fem gram amfetamin.
 • Én desiliter GHB, GBL, og 1,4-butandiol.
 • Tre lapper/«syreblottere» LSD
 • To milligram LSD som rent virkestoff.
 • Étt gram MDMA.
 • 50 gram sopp inneholdende psilocin/psilocybin.
 • 25 rusdoser legemidler.
 • Én kilo khat.

All annen innbefatning med narkotika skal fortsatt være straffbart, og skal straffes som i dag. Politiet skal også ha adgang til å beslaglegge narkotika uansett mengde, også når dette er under de såkalte terskelverdiene.

Helseminister Bent Høie

HYLLET STOLTENBERGS: Helseminister Bent Høie (H) holdt frem Ninni og Thorvald Stoltenbergs kamp for en mer human narkotikapolitikk.

Foto: Kamilla Marie Johnsen

– Politiet skal kunne pålegge en person som blir anholdt med narkotika til egen bruk til å møte hos en kommunal rådgivende enhet. Denne enheten vil orientere om skadevirkning, tilby kartlegging og oppfølging, og ikke minst helsehjelp, sa Høie.

Dersom den anholdte er mindreårig, skal politiet kunne pålegge også pårørende å stille til slikt dialogmøte. De som ikke møter, kan bli ilagt gebyr på rundt 2 400 kroner dersom det ikke blir en betydelig byrde for den bøtelagte.

KrF i regjering er mot regjeringens rusreform

KrF sitter i regjeringen som legger frem rusreformen. Derfor kommer de også til å stemme for forslaget til reform på Stortinget. Likevel håper og ber KrFs fire statsråder, Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein, om at resten av Stortinget gjør om reformen.

De frykter at det forslaget de selv har sendt fra seg i regjering, vil gjøre norsk narkotikapolitikk verre enn den er i dag fordi man ønsker å avkriminalisere besittelse og bruk av mindre kvanta narkotika.

Kjell Ingolf Ropstad i Stortinget

SKEPTISK TIL EGEN REFORM: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) håper forslaget til rusreform fra hans egen regjering blir stoppet i sin nåværende form i Stortinget.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi håper at Stortinget også jobber videre, går grundig inn i det og tenker nøye over om det er riktig å gå fra straffeloven til helseloven, sier barne- og familieminister, og KrFs partileder, Kjell Ingolf Ropstad til VG.

– Håper dere at Stortinget vanner reformen enda mer ut?

– Ja, jeg håper at Stortinget strammer det enda mer inn, spesielt dette med ungdom og førstegangsbrukere. Det skal ha kraftige reaksjoner hvis du ikke følger opp, men du skal få hjelp, du skal få oppfølging og du skal få behandling. Det er nøkkelen for at en ungdom ikke gjør det igjen, sier Ropstad til VG.

Geir Bekkevold (KrF) er leder i helse- og omsorgskomiteen som skal lose reformen gjennom Stortinget. Han kommer antageligvis til å måtte stille seg lojalt bak regjeringens forslag under behandlingen, men også han er klar på hva han og partiet mener:

– Dette er ikke KrFs rusreform. Det vil jeg slå fast med en gang, sier Bekkevold til NRK.

Han sier det som bekymrer ham med reformen, er at den ikke ivaretar barn og unge slik han ser det.

– Det å senke terskelen for at barn og unge skal bruke narkotiske stoffer er vi veldig bekymret for. Derfor har vi vært veldig skeptiske til denne rusreformen. Vi stemte mot da det var til behandling i Stortinget i forrige periode. Vi er for en helsereform for rusmisbrukere, men bekymret for at man senker terskelen, sier Bekkevold.

Han sier likevel at KrF vil opptre ryddig når saken skal behandles i Stortinget.

Vedum: – Gavepakke til gjengene

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har allerede sagt at han mener avkriminalisering er helt feil vei å gå.

– Det er en gavepakke til gjengene, sa Vedum til VG da det ble kjent at Rusreformutvalget anbefalte å innføre såkalte terskelverdier for hvert enkelt narkotikum.

I praksis betyr det at man ikke straffes for å bli tatt med mindre kvanta narkotika til eget bruk.

Partileder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

IKKE FORNØYD: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke enig i å avkriminalisere mindre mengder narkotika til eget forbruk.

Vedum mener regjeringen skyver de tyngste rusbrukerne foran seg, og åpner opp for at kriminelle gjenger lettere kan rekruttere selgere.

– De personene som er syke, blir brukt som en unnskyldning for at det skal bli mer fritt frem. Derfor mener jeg at det går an å lage en lovformulering som skjermer de som er syke, samtidig så kan vi være knallharde mot dette, sa Vedum til VG.

SV vil hjelpe reformen gjennom Stortinget

Det er helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson helt uenig i.

– Dette er en viktig dag i norsk politikk. Denne rusreformen vil gjøre livene til rusmisbrukere i Norge mye bedre. Jeg kommer til å jobbe i Stortinget for å forbedre forslaget fra regjeringen, og for å få vedtatt en reform som går fra straff til hjelp, skriver Wilkinson i en epost.

Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant SV Akershus Helse- og omsorgskommiteen

VIL MER: Nicholas Wilkinson (SV) støtter forslaget til rusreform, men vil jobbe for at den går enda lenger.

Han mener imidlertid at forslaget til reform ikke går langt nok i å følge anbefalingene fra rusreformutvalget. Dette gjelder blant annet at rusmisbrukere skal få strøket narkotikalovbrudd fra sitt kriminelle rulleblad.

– Disse personene trenger en ny sjanse vi bør gi dem, skriver Wilkinson.

Frps nestleder Sylvi Listhaug sier følgende om forslaget til rusreform:

– Det er veldig bra at man vil gi behandling til tunge rusmisbrukere. Det er et knalltøft liv, og vi må gjøre det vi kan for å få folk ut av det, sier Listhaug.

Hun sier det likevel er viktig å hindre at ungdom kommer inn i slike miljøer. Frp mener regjeringen i forslaget til rusreform ikke legger opp til en god politikk for å hindre dette.

– Vi er mot avkriminalisering. Å komme inn på et kontor for å ha en samtale eller få bot, det vil ikke være tilstrekkelig som virkemiddel for å hindre at de kommer inn i slike miljøer, sier Listhaug.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol sier til NRK at partiet vil sette seg grundig inn i reformforslaget, men at de i utgangspunktet ikke vil avkriminalisere narkotika.

– Arbeiderpartiet mener det er på høy tid å avkriminalisere rusavhengige, ikke narkotika. Det skal fortsatt være straffbart, og nå vil vi gå inn i detaljene på det regjeringa foreslår og se hvordan de anbefaler å gjøre det, sier Kjerkhol.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson spesifiserer at hun med dette mener at rusavhengige mennesker skal få helsehjelp ikke straff, men at narkotika skal være forbudt og politiet fortsatt skal håndheve forbudet mot narkotika, salg og annen narkotikakriminalitet. Hun sier videre at partiet deler noe av både Frps og KrFs bekymring rundt unge.

– Vi ser en økende narkotikabruk blant barn og unge, for Ap er målet vårt å hindre at barn og unge blir avhengige av rus og å hjelpe de som er det med å komme seg ut av avhengigheten. Da må vi slutte å straffe dem som har et rusproblem, men vi må ikke tape den forebyggende innsatsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger