Trenger 18 milliarder til skredsikring i nord

Behovet for skredsikring i Nord-Norge er på nesten 18 milliarder kroner. Totalt er det snakk om 217 skredpunkt som må sikres i nord.

skred

Her fra skredet som gikk ved riksvei 17 i Rana i 2009.

Foto: 330 Skvadronen

Nye analyser som er offentliggjort i dag viser at det vil koste 18 milliarder kroner for å sikre Nord-Norge mot skred.

Regionsjef Torbjørn Naimak sier tallene fra rapporten er store, og at tallene viser de særskilte utfordringene med vegnettet som vi har i regionen.

– Naturen i Nord-Norge og Nordland består av flater langs sjøen og bratte fjell. Fjellene er utsatt både fra steinskred, og snøskred i forbindelse med at det er skiftende vær, sier Naimak.

  • Les hele rapporten her.

217 skredpunkter

Nord-Norge har i alt 217 områder langs vegnettet som er utsatt for skred og skredfare. Disse skredpunktene i regionen er i kategoriene middels og høy skredfare.

I Nordland er Lofoten mest skredutsatt. Flakstad og Moskenes kommune er mest utsatt

– Vi har skredsikret mye i Lofoten, men det gjenstår fortsatt mye arbeid for å sikre mot skred. Det er store uløste oppgaver både på riksvei og fylkesvei, opplyser Naimak.

Varsom.no registrerer snøskredvarsler for hele landet, og i dag varslet de om høy snøskredfare i Troms. Faregraden i området rundt Kåfjord ble oppjustert til nivå 4, som betyr stor fare for at det kan gå skred som kan ødelegge både hus og skog.

Et steinras i Finnmark har isolert 20 beboere siden oktober i år. Skredet gikk på Fylkesvei 19 rett før Lille Lerresfjord, og har resultert i at innbyggerne er avhengig av båt for å dra fra bygda.

Finnmark fylkeskommune bruker nå 22,5 millioner kroner for å sikre Lerresfjord i Alta kommune. Samtidig legges andre rasutsatte områder på vent i opptil to år.

Ras Lerresfjord
Foto: André Bendixen/NRK

Innspill til transportplan

Rapporten er et faglig innspill til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 og de fylkeskommunale transportplanene.

– Hensikten med rapporten er å gi en samlet oversikt over skredutfordringene, og den er også et faglig grunnlag for en senere prioritering av prosjekter, skriver seksjonssjef Britt-Laila Jensen i Statens vegvesen i en pressemelding.

De siste fire årene siden den forrige rapporten ble lagt frem har det ifølge regionssjefen skjedd flere endringer langs veinettet. Nye opplysninger er viktig slik at Staten vet hvilke steder de må prioritere.

– Vi registrerer hele tiden hendelser på veien, og det er viktig å være oppdatert når man må legge så mye penger inn for å sikre veiene mot skred, sier Naimak.