Traumeekspert advarer Helse Nord: – Ikke legg ned tilbudet i Bodø

I morgen skal styret i Helse Nord bestemme seg for om traumeenheten ved Nordlandssykehuset skal legges ned.

I morgen skal styret i Helse Nord bestemme seg for om traumeenheten ved Nordlandssykehuset skal legges ned. psykiater Ellen Jepsen.

Psykiater Ellen Jepsen har i flere år jobbet med traumepasienter ved Modum Bad i Buskerud. Behandlingsstedet er helt i verdenstoppen når det gjelder enkelte typer traumebehandling. Nå advarer hun mot nedlegging i Bodø.

Forslaget har ført til store protester og styret har allerede utsatt saka to ganger. Nå kaster en av landets fremste eksperter på denne type traumebehandling seg inn i debatten.

– Jeg synes det er svært trist dersom tilbudet blir lagt ned, sier psykiater Ellen Jepsen.

Hun har i flere år jobbet med traumepasienter ved Modum Bad i Buskerud. Behandlingsstedet er helt i verdenstoppen når det gjelder enkelte typer traumebehandling.

Traumeenheten i Bodø er sammen med Modum Bad og Viken i Troms, et av tre steder i landet som gir spesialisert behandling til folk utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt. En innleggelse kan vare i opptil tre måneder. Men Helse Nord mener at det ikke lenger er behov for en egen sykehusavdeling i Bodø. Pasientene skal i stedet skal få behandling ved distriktspsykiatriske sentra (DPS), nært der de bor. Jepsen er skeptisk.

– Jeg mener at det finnes ei gruppe med svært traumatiserte pasienter som ikke blir bedre av hjelpen de får lokalt.

Forsket på traumebehandling

Jepsen er en av få i landet som har forsket på denne type behandling. Tidligere i år publiserte hun sin doktorgrad.

Den tar for seg behandlinga av svært traumatiserte pasienter ved Modum Bad. I en pasientgruppe på 90 personer, hadde alle en barndom preget av seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Før de kom til Modum hadde alle vært gjennom lange behandlingsopplegg, uten resultat. Etter 12 uker innleggelse viste hele pasientgruppa bedring.

–Jeg mener at forskningen min dokumenterer at det finnes en gruppe pasienter, som kun blir bedre hvis de kommer inn i et intensivt behandlingsopplegg lik det vi har her.

Hun mener at et skreddersydd opplegg av og med helsepersonell med spesialkompetanse, er det eneste som hjelper når pasientene er svært traumatiserte.

Skal styrke kompetansen

Monika Sørensen holder tale under demonstrasjonen

Aksjonsgruppa 'Styrk psykiatrien – ikke legg ned' jobber for å bevare dagens behandling av sterkt traumatiserte. Nå truer de med rettssak hvis enheten ved Nordlandssykehuset legges ned.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Administrenede direktør i Helse Nord, Lars Vorland, var ikke tilgjengelig for kommentar i dag.

Han har tidligere sagt til NRK at han ikke er i tvil om at det er forsvarlig å overføre pasientene til DPS. Han legger også til rette for et kompetansehevingsprogram med fokus på traumebehandling for DPS-ansatte.

– Det er veldig fint at kompetansen ute i poliklinikkene skal styrkes. Det er det et stort behov for, sier Jepsen. Men det må ikke skje på bekostning av døgnplassene. Vi trenger alle de behandlingsplassene vi har.

– Vil gi hjelp til flere

Avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth ved Nordlandssykehuset har gjennom Fagrådet i Helse Nord vært med og utredet saken.

– Å legge ned traumeenheten i Bodø vil kunne gi langt flere pasienter den hjelpen de trenger.

Konklusjonen hans er at hvis enheten legges ned og pengene i stedet brukes til å ruste opp de Distrikspsykiatriske sentrene – så vil det komme flere pasienter til gode.

– Jeg vil først presisere at enhver nedleggelse er et tap for de pasientene som det konkret angår. Men en omlegging kan føre til at flere får hjelp. Det er uten tvil slik at den store pasientgruppen i dag som har denne lidelsen, og som får behandling på DPS-ene, kanskje får behandling av personer som ikke er godt nok skolert. Dersom man legger ned traumeenheten i Bod, og disse pengene overføres til DPS-nivå, kan man bygge opp kompetanse som kan komme flere pasientgrupper til gode.

– Ingenting må legges ned

Inger Marie Sommerseth, pasientombud i Nordland

Pasientombud Inger Marie Sommerseth er opptatt av at ingenting må legges ned før et like godt tilbud er på plass ved de Distriktspsykiatriske sentrene.

Foto: Peder Skjemstad

Pasientmobudet i Nordland er opptatt av at ingenting må legges ned før et like godt tilbud er på plass ved de Distriktspsykiatriske sentrene. Det sier pasientombud, Inger Marie Sommerseth:

– Vi ønsker en garanti fra Helse Nord og Nordlandssykehuset om at det ikke legges ned noe før tilbudet i distriktene kan ivareta den pasientgruppa som i dag får sin behandling ved traumeneheten ved Nordlandssykehuset.