NRK Meny
Normal

Torghatten fortsetter å øke

Omsetningen for konsernet økte med 200 millioner kroner fra 2011 til 2012.

Bilferga Rødøy, Torghatten Nord

Torghatten ASA hadde presenterte i dag resultatene fra 2012. Konsernets omsetning vokser og økte med 200 millioner kroner fra 2011.

Foto: Håvard L. Nystad, Se Nor / NRK

Torghatten ASA presenterte i dag regnskapet for 2012. Tallene forteller at konsernet med hovedkontor i Brønnøysund fortsatt er i vekst.

Konsernsjef Brynjar Forbergskog ser med glede på fjorårets resultat.

– Vi er godt fornøyd med resultatoppnåelsen i året som har gått og utviklingen i konsernet. Resultatet er godt og dette spesielt fordi vi har hatt et krevende år med store byggeprosjekt og oppstart av flere nye anbud, sier Forbergskog i en pressemelding.

Økt omsetning

Transportkonsernet økte i 2012 omsetningen med 200 millioner kroner sammenlignet med året før. Omsetningen i 2012 endte på 3,6 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 3,4 milliarder kroner.

Konsernet deler virksomheten inn i sjø, land og øvrig virksomhet. For virksomheten knyttet til sjø har resultatet vært noe lavere sammenlignet med 2011, men har totalt gitt et bra bidrag til resultatet.

Best på sjø

Den sjøbaserte virksomheten gir fortsatt en bedre inntjening enn den landbaserte. Samtidig viser både buss og øvrig virksomhet resultater som er noe bedre enn 2011.

De finansielle investeringene har imidlertid ikke hatt den ønskede utviklingen i 2012 og bidrar negativt til resultatet.

Resultatene fra land og investeringene gir håp om ytterligere vekst sier visekonsernsjef Roger Granheim i samme pressemelding.

– Vi har forbedringspotensial på mange områder, og har ambisjoner om å ha en positiv utvikling også i 2013. Dette gjelder både på buss og sjøsiden samt på den øvrige virksomheten konsernet er involvert.