Han signerte kontrakter verdt 10 mrd på én dag

På en og samme dag har Torghatten Nord ASA krevet under kontrakter verdt opp mot 10 milliarder kroner. – Dette er to store kontrakter i vår målestokk, sier konserndirektør Brynjar Forbergskog.

Brynjar Forbergskog

Konserndirektør i Torghatten ASA, Brynjar Forbergskog, har all grunn til å være fornøyd i dag.

Foto: Hildegunn Tjøsvoll / Avisa Nordland

Den ene kontrakten er anbudskonkurransen om regionale flyruter i nord fra 2017 til 2022, hvor Widerøe fortsatt skal betjene disse rutene. Widerøe er et datterselskap av Torghatten ASA.

I utlysning var det tre aktører som konkurrerte om 13 ruter i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Widerøe har i dag signert kontrakten med Samferdselsdepartementet, meldes det i en pressemelding.

– Dette var en viktig avklaring for driften vår de neste fem årene, og det er mange medarbeidere som nå er både glad og lettet. Vi skal vise oss tilliten verdig, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe.

Omsetning i anbudet, inkludert tilskudd, har en forventet verdi for hele kontraktsperioden på opp mot fem milliarder.

Kontrakt i Hordaland

Den andre kontrakten er inngått av Torghatten Nord AS, et heleid datterselskap av Torghatten ASA. Kontrakten er inngått med Statens vegvesen region vest for drift av fergesambandet Halhjem–Sandvikvåg på E39 i Hordaland fylke.

Fergeforbindelsen er Norges tredje største, og transporterte i 2015 vel 2,2 millioner passasjerer og 965.000 kjøretøy.

Avtalen er inngått som bruttokontrakt for en fast periode fra 2019 til og med 2026 og deretter 5 x 1 års opsjoner. Samlet kontraktsverdi inklusive opsjonsår er på cirka fem milliarder.

Ved oppstart av ny kontrakt utvides så vel kapasitet som rutefrekvens for Halhjem–Sandvikvåg betydelig, opplyses det i en pressemelding.

Torghatten Nord AS vil operere fergesambandet med fem hovedfartøyer, hver med kapasitet på 499 passasjerer og 180 personbiler. Fartøyene bygges med lavutslippsteknologi. I tillegg vil det bli disponert eget reservefartøy i sambandet.

– En milepæl for Torghatten Nord AS og den største enkeltkontrakten i selskapets historie. Selskapet går nå inn i en interessant periode med bygging av nye fartøyer som vi håper kundene blir fornøyd med. Vi er allerede i gang med å hente inn tilbud fra norske og utenlandske byggeverft, sier administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.

2,5 milliarder i nye investeringer

Konserndirektør i Torghatten ASA, Brynjar Forbergskog, har altså all grunn til å være fornøyd i dag.

– Dette er to store kontrakter i vår målestokk. Målt i omsetning, så er verdien på disse to kontraktene på cirka 10 milliarder i kontraktsperioden, sier han til NRK.

– Hva betyr det å skrive under på disse kontraktene på samme dag?

– Det er en anerkjennelse av disse to selskapene. Dernest er disse to kontraktene med på å styrke konsernet som helhet.

– Hva kan du si om den nye kontrakten her, på E39?

– Dette er et av Norges største samband. Der vil vi bygge fem store miljøvennlige ferger og sette inn.

– Samlet sett snakker vi nok om 2,5 milliarder i nye investeringer, sier Forbergskog.