Hopp til innhold

MS-syke Torbjørn (23) vant mot staten

Torbjørn Kiil Karlsen fra Andøya gikk til sak mot staten fordi han mener han fikk MS etter en MRR-vaksine han fikk som 12-åring. Nå har Oslo tingrett avgjort at 23-åringen skal ha erstatning.

Torbjørn (23) mener han fikk MS av vaksine

FIKK VAKSINE SOM 12-ÅRING: Torbjørn Kiil Karlsen (23) har kjempet en lang kamp for å få erstatning fra staten.

«Den dagen jeg fikk vaksinen fikk jeg ganske umiddelbart vondt nede i korsryggen, og det ilte opp gjennom føttene og i armen. Også ble jeg umiddelbart kvalm. Jeg lå til sengs noen dager».

Slik beskriver 23 år gamle Torbjørn Kiil Karlsen hvordan han opplevde å få MMR-vaksinen som 12-åring. Ikke lenge etterpå fikk han påvist MS.

De tre siste årene har han og familien brukt for å bevise sammenhengen mellom vaksinen og sykdommen.

– Kan være en følge av MMR-vaksinen

I 2011 vedtok Norsk Pasientskadeerstatning at Kill Karlsen ikke hadde rett på erstatning. Den avgjørelsen ble støttet av Pasientskadenemnda i mai i fjor.

Men i dommen fra Oslo tingrett som kom i går står det:

«Retten er kommet til at Kiil Karlsens MS-sykdom kan være en følge av MMR-vaksinen i samvirke med andre årsaker. Staten har ikke godtgjort at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlige årsaker til Kiil Karlsens MS-sykdom. Vilkårene for erstatning etter smittevernloven § 8–2 første ledd er dermed oppfylt.»

Dommen betyr at Pasientskadenemnda står ansvarlig for å utbetale erstatning til Kiil Karlsen. Hvor stort beløpet blir er ikke avklart.

Pasientskadenemnda ble også dømt til å betale saksomkostninger på til sammen 350.000 kroner.

Imidlertid har nemnda mulighet til å anke saken videre i rettssystemet.

– Veldig følelsesladd

For familien på Bleik på Andøya betyr dommen at en årelang kamp kan være over.

– Dette er veldig følelsesladd. Det er en utrolig stor lettelse, og jeg klarer ikke å ta det innover meg. Jeg har jobbet mange hundre timer de siste tre årene. Men det betyr ingenting nå, sier mor Ann Mari Kiil Karlsen.

– Hva betyr dette for dere?

– Dette betyr mye for Torbjørns framtid. Endelig er det bevist at vaksinen har en sammenheng med sykdommen. Det viktige er at vi har klart å ansvarliggjøre staten.

– Hva sier Torbjørn selv?

– Han ble veldig glad, men synes det er vanskelig å uttrykke seg sånn umiddelbart.

– Blir det feiring?

– Det er det klart det blir. Nå skal vi lage middag for familien, så tar vi det derfra.

– Hvor mye håper dere å få i erstatning?

– Vi har ikke tenkt på noe tall. Men Torbjørn har ikke mulighet til å ha en vanlig jobb og tjene til livets opphold som andre. Vi håper han nå kan få behandling og hjelp, slik at han kan leve et tilnærmet normalt liv, sier moren.

(artikkelen fortsetter under)

Torbjørn Kiil Karlsen og mora Ann Mari Kiil med alle papirene

Torbjørn Kiil Karlsen og mora Ann Mari Kiil fikk avslag hos Pasientskadenemnda to ganger, før de til slutt vant frem i Oslo tingrett.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– En svært viktig dom

Også familiens advokat Helge Husebye Haug gleder seg over dommen.

– Jeg setter stor pris at dommen er velskrevet og reflektert. Nå håper jeg inderlig at dommen blir stående. Dommen er tydelig og sier klart ifra at Torbjørn har krav på erstatning som en følge av at han kan ha blitt skadet av vaksinen, sier han.

Husebye Haug forteller at loven sier at det holder at det kan være en sammenheng mellom vaksinen og sykdommen.

– Dommeren har helt tydelig lagt til grunn at det ikke er tvil om at det kan være en sammenheng. Da er lovens krav oppfylt og man skal ha erstatning.

I dommen fra Oslo tingrett står følgende:

«Retten legger til grunn at det er teoretisk mulig at MMR-vaksinasjon kan være en av flere faktorer som forårsaker MS. Det er ikke nødvendig for rettens avgjørelse i saken å gå nærmere inn på de ulike medisinske teorier på området. Det er tilstrekkelig å vise til at en slik teoretisk mulighet ble bekreftet av alle de fire sakkyndige vitnene i saken, samt at dette heller ikke er omtvistet mellom partene i saken»

– Hvor stor erstatning vil du kreve?

– Det er det for tidlig å si. Men Torbjørn har en svært alvorlig lidelse, som gjør at tapet hans er stort.

Helge Husebye Haug

Advokat Helge Husebye Haug mener dommen er svært viktig. Han er glad for at den er såpass tydelig, og sier den ikke bør ankes.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Hvor viktig er denne dommen?

– Den er svært viktig av to grunner: For det første er Torbjørn påført stor skade og har et stort behov for oppreisning. For det andre er det viktige at det nå blir sendt et signal om at det ikke er så vanskelig å få erstatning dersom vaksinen kan være årsaken til sykdommen. Det er dessverre for få som forfølger slike saker og får erstatning.

– Må vurdere anke

Jan Aubert, som har forsvart Pasientskadenemnda i retten, sier at han er skuffet over dommen.

Jan Aubert

Det er for tidlig å si om dommen blir anket, sier Jan Aubert, som har forsvart Pasientskadenemda.

Foto: privat

– Men dette er likevel en god og grundig dom, sier han.

Han har ikke snakket med sine klienter og sier det derfor er for tidlig å si om dommen vil bli anket.

– Vi trenger mer tid til å studere enkelthetene i dommen før vi konkluderer hva vi vil gjøre videre.

Sikker på seier

Advokat Helge Husebye Haug har ført flere lignende saker for retten. Han sier denne dommen betyr mye for ham, også personlig.

– Jeg driver jo med dette hver dag, hele året. Det er en stor glede hver gang en person som har blitt skadet får gjennomslag. Og det gir mye tilbake for å bruke tid på disse sakene.

– Følte du deg sikker på å vinne denne saken?

– Jeg hadde veldig god tro på det, og var såpass sikker at jeg på forhånd ga uttrykk for at denne saken burde vinnes, sier Haug og legger til:

– Den bør ikke ankes.