Hopp til innhold

Tog med rundt 1000 tonn malm sporet av ved Narvik – Undersøkes av havarikommisjonen

Mandag morgen reiser inspektører fra havarikommisjonen nordover for å undersøke ulykken på Ofotbanen.

Jeg så bare snøkavet og kjente det luktet svidd metall,da så jeg toget som var sporet av ved Narvik togstasjon. Må nettopp ha skjedd. Mange vogner var sporet av mens noen lå skikkelig hulter til bulter. Dette var er malmtog fra LKAB. Dette blir en stor ryddejobb. Stasjonen er nå stengt.

Malmtoget sporet av Ofotbanen søndag ettermiddag. Video: Jørn Ove Aspenes

Rundt klokka 15 søndag sporet et malmtog av Ofotbanen like før innkjøringen til Narvik stasjon.

– Det er et fullastet malmtog på vei inn til Narvik. Det er om lag 10–12 vogner som har sporet av. Det er cirka 100 tonn malm i hver av de vognene, så det er en omfattende ryddejobb, sier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund.

Ofotbanen er nå stengt på ubestemt tid. Det er ikke meldt om personskader.

Et malmtog har sporet av Ofotbanen.

Avsporingen får konsekvenser for vare- og persontransport i tillegg til malmtransporten.

Foto: Kjetil Moe

Basert på tidligere erfaringer tror Korslund også at det kan være skader på togsporene, men omfanget av disse er det for tidlig å si noe om.

Korslund sier at man foreløpig ikke har noen teori om hva som var årsaken til avsporingen.

– Hvilke konsekvenser får denne avsporingen?

– Det er litt for tidlig å si noe om hvor langvarige konsekvensene blir, men avsporingen vil få konsekvenser persontrafikk, malmtrafikk og øvrig godstrafikk på Ofotbanen i tiden som kommer.

Havarikommisjonen skal undersøke

– Vi sender oppover to inspektører mandag morgen.

Det sier Ida Hogganvik Grøndahl, som er avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon til NRK søndag kveld.

– Dette er en jernbaneulykke og faller inn under det vi undersøker. En såpass stor avsporing vil være naturlig at havarikommisjonen ser på.

Ida Grøndahl

Ida Hogganvik Grøndahl er avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon.

Foto: Anne kari Løberg / NRK

Det er vanskelig å si hvor lang tid inspektørene vil bruke på ulykkesstedet, men at det kan ta alt fra én dag til flere dager.

– Det avgjør inspektørene når de kommer til stedet. I nord har man også utfordringer med dagslys, så det gjelder å utnytte tiden godt.

Grøndahl sier at jernbaneulykker sjeldent fører med seg tap av liv, men at kostnadene ved slike ulykker ofte er veldig store.

Landets tyngst trafikkerte

Ofotbanen er en jernbanestrekning mellom Narvik og den svenske grensen. På svensk side fortsetter Malmbanan ned til Luleå.

Jernbanen er landets tyngst trafikkerte der malmtogene fra gruvene i Kiruna utgjør mesteparten av trafikken.

Banen er også viktig for varetransporten mellom Nord-Norge og Sør-Norge.

Ofotbanen går fra Narvik og til svenskegrensen. På svensk side går Malmbanan via Kiruna og ned til Luleå.

Korslund sier det er for tidlig å si noe om varigheten på oppryddingsarbeidet.

– Der vil varigheten bestemmes av omfanget av utbedringene som vi må gjøre.

Det er ikke meldt om noen personskader som følge av avsporingen, sier Bane Nor.

Togselskapet: Fullastet tog

Malmtoget tilhører det svenske selskapet LKAB.

NRK har vært i kontakt med daglig leder Marit Walleniussen i LKAB Norge.

– Lokomotivet står fortsatt på skinnene, men det er en del vogner som har sporet av og noen veltet. Det var et fullastet tog på vei fra Kiruna til Narvik med malm, sier hun.

Selskapet vil ikke foreta noen opprydding før man har fått klarhet i hva som var årsaken til avsporingen.

Et malmtog har sporet av Ofotbanen i Narvik.

Malmtoget tilhører det svenske selskapet LKAB.

Foto: Kjetil Moe