Iskanten nord i Barentshavet kan velte regjeringssamarbeidet

Hvor starter egentlig sjøisen i Arktis? Ekspertene strides. Nå truer tillitsvalgte i Venstre med å gå ut av regjeringa dersom de ikke får gjennomslag for iskanten.

Iskanten på 80 grader nord

Hvor skal grensa for iskanten gå? Det er et stridsspørsmål innad i regjeringa.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Iskanten i Arktis er et biologisk hotspot og et svært matfat for fisk, sjøfugl, sel, isbjørn og grønlandshval.

Havforskere verden over er enige om at området der fast is går over til åpent er et svært verdifullt og sårbart område i Arktis.

Det er også her oljeindustrien og deler av den norske regjeringen ønsker å bore etter olje og gass.

Men hvor skal man sette en definert grense for hvor iskanten befinner seg?

NRK har tidligere fortalt at selv ekspertene strides om hvor grensen for iskanten bør settes.

Det skal regjeringa ta stilling til i løpet av våren. Men allerede nå rasler tillitsvalgte i Venstre med sablene: De vil ikke fire en tomme i denne saka.

Det skal ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved iskanten. Det står i Granavolden-plattformen. Men hvor grensa for iskanten skal gå er det uenighet om blant regjeringspartiene.

Mens Venstre ønsker å flytte iskanten sørover – og dermed verne større områder – ønsker Frp en «dynamisk» iskant – at grensen settes der iskanten til enhver tid går.

I løpet av våren skal regjeringa bestemme hvor grensa skal settes. Men det kan bli tøffe forhandlinger blant regjeringspartiene.

En av de viktigste sakene for Venstre

Leder Nordland Venstre

Anja Johansen er leder for Nordland Venstre. Hun er klar på at partiet ikke kan sitte i regjering dersom grensa for iskanten ikke flyttes lenger sør.

Foto: Nordland Venstre

NRK har snakka med flere tillitsvalgte i partiet, og de vil ikke gi etter for Frps krav i denne saka.

– I vår tid — der ordet klimakrise må gjøres om fra nyttårstaler til praktisk politikk, så er ethvert miljø- og klimaspørsmål avgjørende. Det handler ikke om våre barn og barnebarn, men om oss her og nå. Og det er alltid rett å gjøre det riktige her og nå. Vi ønsker en definisjon av iskanten som går så langt sør som vi kan få satt den.

Det sier leder i Nordland Venstre, Anja Johansen. Hun er klar på at dette er en av partiets viktigste saker.

Hun får støtte fra lederen for Venstre i Troms og Finnmark, Irene Dahl:

– Det å få verna Barentshavet nord og flytte iskanten lenger sør, er en av de aller viktigste sakene for Venstre denne våren, sier Dahl.

Må ut av regjering dersom kravet ikke innfris

Irene Dahl. Leder for Venstre i Troms og Finnmark

Irene Dahl er leder for Venstre i Troms og Finnmark. Hun mener partiet bør vurdere regjeringsdeltakelse dersom de ikke får gjennomslag for å sette grensa for iskanten lenger sør.

Foto: Venstre

Lederne av de to nordligste fylkeslagene er klar på at de ikke vil gi etter i denne saka. Dersom Venstre taper denne kampen i regjeringa, må partiet forlate regjeringa.

– Det vil være mitt råd at her har vi nådd ei smertegrense, og sånn som jeg ser det, er det adskillig mer ærbart grunnlag for å skulle forlate regjeringa enn å ta avstand fra å hente hjem en syk unge, sier Anja Johansen.

Lederen for Troms og Finnmark Venstre tror heller ikke Venstre kan bli sittende i regjering dersom de taper denne saka.

– Da anser jeg det som sannsynlig at Venstre forlater regjeringa, sier Irene Dahl.

Iskanten flytter på seg hele tiden

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Kjell-Børge Freiberg, mener det er naturlig å definere iskanten der den til enhver tid er.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Fremskrittspartiet støtter ikke Venstre i denne saka. Frp fastholder prinsippet om at iskanten er flytende.

– Dette er bare tøv, fordi iskanten er der den er.

Det sier stortingsrepresentant og tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til NRK.

Han viser til regjeringas plattform, som sier at det skal være en offensiv og forutsigbar oljepolitikk. Man kan ha petroleumsvirksomhet og samtidig ta vare på miljøet, mener Freiberg.

– Vi vet at det er mulig å drive petroleumsvirksomhet og samtidig ta hensyn til det biologiske mangfoldet, sier han.

De faglige rådene

Regjeringen har sagt at de vil høre på de faglige anbefalingene fra Faglig forum. Dette er en rådgivende gruppe som ledes av Miljødirektoratet.

Men Faglig forum er uenige om hvor mye havis det må være i havet før det kan defineres som iskantsonen.

De to anbefalingene er svært forskjellige og spriker mellom 30 prosent is og 0,5 prosent sannsynlighet for å treffe på is i april måned.

Regjeringa vil behandle denne saka i løpet av våren, og innen året er omme skal den etter planen opp i Stortinget.

LES OGSÅ: Ekspertene er uenige om hvor iskanten bør gå

Kart WWF - iskantsonen

Arealforskjellen mellom de to foreslåtte isfrekvensene på 0,5 og 30 prosent. Det dreier seg om et område litt mindre enn halve arealet til Fastlands-Norge.

Foto: WWF