Hopp til innhold

Maja flyttet til Lofoten – frykter sykehusdebatt vil skremme andre

Et «hemmelig» dokument som beskriver mulighetene for opp- og nedskalering av sykehustilbud skaper usikkerhet blant unge tilflyttere i Nordland.

Maja Klevstad

Maja Klevstad frykter færre gjøre som henne på grunn av sykehusdebatten.

Foto: Andrea Krogtoft

Denne uka ble et internt dokument fra arbeidsgruppa som ser på omorganisering av sykehusene i nord lekket til media.

NRK har fortalt at akuttkirurgi og fødetilbud kan bli nedlagt flere steder i Nord-Norge.

Gruppa som jobber med endringsforslag har allerede klart hvilke sykehus som skal vurderes for sture kutt:

  • Narvik, Gravdal (i Lofoten) og et ikke navngitt sykehus på Helgeland.

– Hvis man legger ned og flytter på tilbud gjør det jo at folk ikke tør å bosette seg der de egentlig vil.

Det sier Maja Klevstad som nylig har flyttet fra Oslo til Lofoten.

Hun frykter sykehusdebatten fører til at færre vil gjøre som henne.

Maja Klevstad

Maja Klevstad (KrF) er nylig valgt inn i kommunestyret i Vestvågøy. Debatten rundt sykehusstrukturen gir henne bekymringer.

Foto: Privat

Tror unge vil flytte hjem, men ...

24 år gamle Maja Krogtoft Klevstad flytta nylig tilbake til Lofoten etter flere år i Oslo.

Hun jobber som miljøterapeut i flyktningenheten i kommunen. I tillegg er hun nyvalgt politiker for KrF i kommunestyret.

Sykehusdebatten er det som kanskje engasjerer henne mest som politiker.

Og usikkerheten rundt sykehuset på Gravdal er noe hun har lagt merke til siden hun var helt ung.

– Vi bor på en veldig værutsatt plass som nesten kan bli avskåret fra verden. Når de begynner å rokke ved det tilbudet man har skjønner man at dette handler om liv og helse, sier hun til NRK.

Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal

Sykehuset på Gravdal er et av tilbudene som potensielt kan bli del av en omstrukturering.

Foto: Tommy Johansen

– Sykehusene skal jo være det som skaper trygghet, også går folk og kjenner på det motsatte. Jeg tror det gjør noe med unge sin lyst til å flytte hjem og etablere seg her.

Dokumentet som ble publisert tidligere denne uken er en del av arbeidet med omorganisering. Det er planlagt at en plan skal ligge klar i april 2024.

Under kan du se hvordan planlagt tidslinje for funksjons- og oppgavedeling er lagt opp. Kilde: Helse Nord

Klevstad mener det går altfor fort nå med å bestemme framtida til sykehusene.

– Det er veldig uheldig at ting skjer veldig raskt. Og at beslutninger skal fattes bare på noen måneder. Og spesielt når slike prosesser skjer bak lukka dører. Dette er viktige saker som angår mange, men diskuteres uten at folk får det med seg.

Tidsaspektet: – Et rotterace

Vegard Lind-Jæger er helsepolitiker i Narvik (SV) og selv utdanna sykepleier. Han reagerer også på den korte tida som er satt av til prosessen.

Når det gjelder tidsaspektet er det et rotterace som arbeidsgruppene skal igjennom. Det er dyktige folk i gruppene, men jeg har ingen tro på at det er mulig å belyse konsekvensene disse endringene vil få på så kort tid, sier han til NRK og legger til:

Det er umulig.

Vegard Lind-Jæger, Narvik SV

Vegard Lind-Jæger mener hele prosessen har vært kritikkverdig fra start. Blant annet mener han det tok altfor lang tid før kommunene ble involvert på en god måte.

Foto: Privat

Hvorfor tror du man skisserer en massiv nedbygging i Narvik?

Jeg var med på forrige sykehuskamp i 2017. At akkurat det samme foreslås nå regner jeg som en ren omkamp. Jeg tror at noen som ikke fikk viljen sin sist prøver å tvinge igjennom det samme nedbygginga av helsetjenestene i Nord-Norge på nytt igjen.

Han liker dårlig dagens foretaksmodell i sykehusene.

Det uroer meg at vi har et styringssystem i helsevesenet som gjør at det er et styre som ikke er demokratisk valgt som skal ta beslutningene. Og at det bare er helseministeren som kan gripe inn. Den demokratiske innflytelsen er lik null.

– Kom som lyn fra klar himmel

Kjersti Fossåskaret Eltoft Krüger (36) er senterleder for Coop på Leknes. Hun mener sykehuset er avgjørende for Lofotens framtid.

De som bestemmer over sykehusets framtid bestemmer også over Lofoten sin framtid.

Innholdet i de siste lekkasjene i media kom overraskende på henne. Hun følte seg trygg på at det ikke skulle bli nedlagt noe.

Jeg føler meg oppdatert og følger med, men dette kom som lyn fra klar himmel. Nå ble det utrygt.

Kjersti Fossåskaret Eltoft Krüger

Kjersti Fossåskaret Eltoft Krüger tror sykehusstrukturen kan være med å styre fremtiden til Lofoten.

Foto: Privat foto

Hun stusser over alternativene i dokumentet og forteller at hun snakker mye med næringslivsaktører som er skeptisk til å fortsette hvis det ikke er akuttsykehus i områdene de holder til.

– Jeg ser at flere skriver i sosiale media at hvis dette skjer så flytter de. For næringslivet er de ansatte den viktigste ressursen. Et velfungerende lokalsykehus sikrer at arbeidstakerne kan få rask behandling og rehabilitering ved sykdom og skade.

Hun legger til:

Dette reduserer sykefraværet og sikrer at bedriftene kan opprettholde jevn produksjon og leveranse av varer og/eller tjenester.