Hopp til innhold

Flere fødetilbud kan forsvinne: Høygravide Ingeborg blir stresset av tanken

Distriktene i Nord-Norge står i fare for å miste fødestuer. – Vi er nødt til å drifte annerledes enn i dag, sier Helse Nord.

Ingeborg Holm. Sonjastua. Storslett. Nordreisa.

Høygravide Ingeborg Holm (t.v) har termin om to uker. Hun er svært godt fornøyd med oppfølgingen hun får i distriktet.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Fødestuer og avdelinger kan bli nedlagt flere steder i Nord-Norge.

Det går fram i et hemmelig dokument NRK har fått tilgang på. Dokumentet er laget i forbindelse med Helse Nord sitt arbeid med omorganisering av sykehusene i nord.

Det viser ulike alternativer for å løse sykehusstrukturen i regionen.

På distriktsmedisinsk senter på Sonjatun i Nordreisa kommune i Nord-Troms er nedleggelse av fødestua foreslått i samtlige alternativer.

Det har vekt sterke reaksjoner fra flere hold.

Les også Hemmelig dokument: Ser på muligheten for å fjerne flere akuttsykehus i nord

– Veldig stressende å tenke på

Førstegangsfødende Ingeborg Holm er en av de som har benytter seg av tilbudet på Sonjatun. Hun har to uker igjen til termin, og er veldig fornøyd med oppfølgingen hun har fått så langt.

Jeg synes det er utrolig kjipt hvis tilbudet legges ned, sier hun.

Dersom de ikke hadde hatt et tilbud i Nord-Troms, måtte hun ha kjørt bil i over tre timer til Tromsø.

– Det er veldig stressende å tenke på. Det er mye bedre å kunne være hjemme så lenge man klarer og slappe av og ikke stresse. Det gir en ekstremt stor trygghet å ha fødestua her, sier hun.

Ingeborg Holm. Nordreisa. Sonjatun.

Ingeborg Holm (t.v.) og jordmor, Birte Simone Wilke, er begge klar på at nærhet og gode relasjoner er viktig. De frykter det kan falle bort dersom fødestua legges ned.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

De ansatte er redd for at gravide i distriktene vil få et betydelig dårligere tilbud enn de som bor i byene.

Vi skal gi de som bor her likeverdige helsetjenester. Når det er politisk ønske at unge familier skal bo og flytte til distriktene, så henger det ikke på greip å kutte ned fødetilbudet, sier Birte Simone Wilke.

Jordmoren er bekymret for at gravide i Nord-Troms kanskje vil måtte forholde seg til fremmede jordmødre.

Vi har bedre tid og bedre informasjon om historien deres. Når man har bygget opp en tillitsrelasjon så åpner de seg lettere til oss og forteller de viktige tingene, sier Wilke.

Ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll (Ap), har varslet fakkeltog dersom Nord-Troms mister fødetilbudet.

Fagforening går i strupen

Jordmorforbundets leder, Hanne Schjelderup, reagerer kraftig på at det foreslås kutt i fødetilbudet i Helse Nord.

Dette vil ramme de fødende som har lengst fødevei fra før. Vi vet at vær og geografi er ei utfordring. Vi mener dette er uholdbart, sier hun.

Schjelderup har liten forståelse for forklaringa fra Helse Nord om at det gjøres for å sikres likeverdige og godt helsetilbud i framtida, og ikke økonomi.

Hanne Charlotte Schjelderup.

Hanne Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF.

Foto: Odd Skjerdal

Dette gjøres av økonomiske hensyn, og ingenting annet. Det er klart vi som verdens rikeste land har penger til et trygt, godt og tilgjengelig fødetilbud. Det blir ikke likeverdig fødetilbud om vi skal legge ned flere fødesteder.

Hun sier hun ikke føler seg sikker på at argument som at det er for få fagfolk stemmer.

Halvparten av alle nyutdannede jordmødre får seg ikke jobb når de er ferdig utdannet. Vi har også kunstig lav grunnbemanning på fødeavdelinger. Vi er ikke gode nok til å beholde og rekruttere jordmødre i det offentlige, sier Schjelderup.

Les også Fødekaos på sommeren: Slik vil de unngå kollaps

LV1rK9yXs_I

Ojala: – Provosert

Irene Ojala i Pasientfokus reagerer sterkt på alternativene som er lagt frem.

– De kan godt foreslå det, men de kan ikke gjennomføre det. Dette skal jeg følge veldig nøye med på.

Forslagene skal nå behandles i helseforetakene, før det skal legges fram april neste år, forteller stortingsrepresentanten fra Pasientfokus.

Irene Ojala i Pasientfokus

Stortingsrepresentant for Pasientfokus, Irene Ojala har lenge kjempet for å styrke helsetilbudet i Finnmark. Hun er provosert over at foretakene i det hele tatt nevner kutt i sine dokumenter.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Selv om hun ikke tror at det kan gjøres kutt, liker hun ikke at det i det hele tatt tas opp innad i foretaket.

– Jeg kjenner meg provosert over at de skaper denne usikkerheten. Både for arbeidere, Kirkenes sykehus, for pasientene og folk i Kautokeino, Alta og Loppa. Det synes jeg faktisk helseforetaket bør holde seg for gode til, sier Ojala.

– Nå må finnmarkingene få ro når det gjelder helse. Vi må få trygghet – og det er faktisk helseministeren sitt ansvar.

Les også Renate mistet sitt ufødte barn på UNN: Rørte Erna og Jonas til tårer

Erna Solberg

Tror ikke alle alternativene blir gjennomført

Stortingsrepresentant fra Troms og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, sier hun har stor forståelse for de bekymringene og reaksjonene som nå kommer.

Men hun mener det er viktig at man ser nærmere på hvordan helseforetakene skal være organisert.

– Vi ser at i Nord-Norge så mangler vi mer helsepersonell enn i resten av landet, vi har altfor stor andel av innleie og stillinger som står ubesatt. Samtidig har vi store avstander, mye vær og vind og distrikt, sier hun.

Cecilie Myrseth, Ap

Cecilie Myrseth (Ap) poengterer at det er ingenting som er foreslått enda, men kun ulike alternativer som skal drøftes.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Myrseth tror ikke alle alternativene som nå legges på bordet kommer til å bli gjennomført.

– Vi skal ha lokalsykehusberedskap rundt om i hele Nord-Norge, også på andre siden av denne prosessen, sier hun.

– Nå må vi få konsekvensene av de ulike forslagene på bordet, og så må vi drøfte dem. Vi må ta med både kommuner og fagfolkene i landsdelen på laget for å finne gode løsninger.

Hennes største bekymring er at dersom man ikke gjør noe, kommer helsetjenesten i Nord-Norge til å visne på rot.

Les også Refser politikere: – Skremmer befolkningen i kampen for fødeavdeling

Bilde av Olav Gunnar Ballo

– Forkastelig!

Stortingsrepresentant fra Frp, Bengt Rune Strifeldt er ikke mild mot helseforetakene.

– Dette begynner jo å nærme seg useriøst! sier Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt, Alta Frp, stortingsrepresentant og kanskje Altas neste ordfører. Litt misfornøyd.

Stortingsrepresentant fra Frp, Bengt Rune Strifeldt mener at man ikke kan kutte i akuttilbudene, så pasienter må reise 80 mil for å få hjelp.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Strifeldt mener at forslagene viser at man innad i foretakene ikke forstår hvor lange avstander det er mellom de ulike sykehusene.

– Det blir 80 mil fra Kirkenes til akuttkirurgi og respiratorplass. Tenk å reise 50–80 mil for å kunne ta et keisersnitt. Det begynner å bli så lange avstander, at dette kan vi bare ikke akseptere, sier Strifeldt.

– Må ikke leses som en konklusjon

Torsdag hadde Helse Nord styremøte i Bodø. Administrerende direktør, Marit Lind, synes det er synd at det ikke blir ro rundt deres interne arbeid med sykehusstruktur.

– Dette må på ingen måte leses som en konklusjon. Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess, sier hun.

Lind vil ikke svare konkret på om noen akuttsykehus vil bli lagt ned.

– Men det som er helt åpenbart er at vi blir nødt til å drifte annerledes enn i dag.

Konstituert direktør i Helse Nord MArit Lind

Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, er klar på at de må drifte annerledes de kommende årene.

Foto: Bente H.Johansen

God tid til de gravide

På fødestua på Storslett kan det gå flere uker mellom hver gang det kommer et nytt barn til verden. Så langt i år har det vært 15 fødsler.

Da har vi god tid til de gravide og de som har født. Vi får også tid til faglig oppdatering, og ikke minst så er vi i beredskap, sier jordmor Hanne Fjellstad.

16198E0F-A48D-4D14-B99C-1ACD714BA368

Jordmor Hanne Fjellstad er glad for at de har god tid til å følge opp de gravide i Nord-Troms.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Det er noe høygravide Ingeborg Holm har satt pris på under svangerskapet.

Det er en så fin ro å ha fødestua her. Du vet også at de bare er en telefon unna, og kan komme hjem til deg, sier hun

Om to uker har hun termin med den lille gutten i magen. Hun ser fram til å føde i rolige omgivelser i Nordreisa.

Siste fra Troms og Finnmark