Mann dømt for gjentatte voldtekter og voldshandlinger mot to kvinner

En mann fra Helgeland er dømt til 10 års fengsel for grov og gjentakende vold og voldtekt mot to kvinner. – Godt å bli trodd, sier fornærmet i saken.

Politijurist Jonas Nerdal Nordland politidistrikt

Politiadvokat Jonas Nerdal var aktor i saken mot mannen fra Helgeland. Han fikk støtte av dommerne i hans påstand på 10 års fengsel for mannen.

Foto: Frank Nygård / NRK

I Alstahaug tingrett forklarte to kvinner seg om en hverdag preget av vold og trusler etter at de innledet et forhold til mannen i to ulike perioder mellom 2010 og 2015.

Ifølge dommen har kvinnene levd under et «regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold og mishandling».

Voldshandlingene besto av slag, spark, kvelning.

Han skal også ha brukt hammer og kniv for å true kvinnene.

«Han har kalt henne for stygg, hore, dårlig mor og sagt at hun ikke var verdt noe. Han har truet med å slå henne helseløs og drepe henne», ifølge beskrivelser i dommen.

Mannen stod også tiltalt for flere voldtekter av de to kvinnene.

Den ene kvinnen var ifølge dommen kun 15 år da den første voldtekten fant sted.

Erkjent delvis straffskyld

I retten sa den tiltalte seg delvis skylding i tiltalen. Han erkjenner vold mot kvinnene, men har ikke innrømmet voldtekt.

Mannen i midten av 20-årene er idømt til sammen 900.000 kroner i erstatning til de fornærmende i saken.

Dommen fra Alstahaug tingrett var enstemmig og ble avsagt forrige uke.

Til sammen 17 personer var med å vitne under rettsbehandlingen.

Bistandsadvokat Tom Bertil Eriksen sier at dommen er anket til lagmannsretten.

Han er fornøyd med dommen fra tingretten.

– Min klient ble hørt i sin forklaring. Domstolen har lagt det hun forklarte til grunn.

NRK har vært i kontakt med den ene fornærmede kvinnen. Hun er fornøyd med dommen som hun synes er rettferdig, og sier det er godt å bli trodd.

Hun gir uttrykk for at det har vært en tung rettsprosess, og at hun var i ferd med å miste tiltroen til rettsystemet.

I dommen står det blant annet at saksbehandlingstida har vært såpass lang at dette nok representerer et brudd på Europeiske menneskerettskonvensjon.

– Endelig har jeg det svart på hvitt at det ikke er «min feil». Saken er anket så det er litt vanskelig å ta stilling til fremtiden. Men jeg håper å komme meg gjennom den og på sikt komme bli frisk nok til behandling, sier kvinnen til NRK.

– Svært alvorlig sak

Politiadvokat Jonas Nerdal var aktor i saken, og sier dette er en svært alvorlig sak.

I dommen står det at de fysiske voldshandlingene har skjedd over lang tid og hatt en høy frekvens. For den ene fornærmede er det ifølge dommen snakk om over hundre handlinger i en periode på ni måneder.

Volden beskrives som «grov, smertefull og skremmende».

– Det er snakk om svært alvorlige forhold, noe som gjenspeiles i tiltale og straffeutmåling, sier Nerdal til NRK.

– Svært alvorlig

Fornærmedes unge alder har vært et skjerpende forhold.

De er blitt påført store psykiske skader, heter det i dommen. Lang saksbehandlingstid har samtidig virket i formildende retning.

Nerdal sier det er alvorlig at krenkelsene mot de fornærmede har pågått over lang tid.

– Det gjør skadevirkningene verre. Noe av det som kjennetegner disse sakene er at de lever i et regime der man hele tiden går rundt og er redd for nye handlinger.

Politiadvokaten sier politiet har stort fokus på familievold og mishandling i nære relasjoner.

Akkurat denne saken skiller seg ut.

– Det er en spesiell sak ved at den er svært alvorlig.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med mannens forsvarer.