Vil skåne innbyggerne for millionsmell

Haugesund og Narvik anker ikke saken mot irske Depfa Bank og må betale 260 millioner kroner som et resultat av Terra-saken.

Terra-saken, Karen Margrethe Kuvaas

ANKER: SKUFFET: Ordfører i Narvik, Karen Magrethe Kuvaas har ikke råd til å betale over 150 millioner til Depfa Bank.

Foto: Scanpix

Kommunene tapte andre rettsrunde mot banken i London, og dommen er ifølge Finansavisen nå blitt rettskraftig.

– Ikke i strid med loven

Strategien til de to kommunene, som har tapt store penger på lånefinansierte investeringer i amerikanske kredittpapirer, har vært å hevde at lånene var gitt i strid med loven. Dette fikk de ikke medhold i.

Narvik kommune må innfri 150 millioner kroner, mens Haugesund må ut med 113 millioner kroner.

– Dette kommer på toppen av de utfordringene vi allerede har, men vi vil i størst grad holde innbyggerne skadesløse, sier Narvik-ordfører Karen Margrethe Kuvaas (Ap) til NRK.no.

Hun er fast bestemt på at kommunen skal klare å betale tilbake pengene.

– Vi har jo hele tiden visst at dette kunne blitt utfallet, og tok tidlig kontakt med Fylkesmannen. Vi er nå i god dialog i forhold til å finne løsninger. Vi er ikke nedtrykte, vi mener vi skal klare dette, bare vi får tid på oss, sier hun.

Narvik har også tidligere fått akspet i departemenetet for at nedbetalingen kan strekkes ut i tid i forhold til det som er normalt ifølge kommuneloven.

Haugesund må spare

Også i Haugesund vil kommuneledelsen forsøke å spare befolkningen for sparetiltakene som nå kommer.

– Klart det blir vanskelig å innløse 130 millioner kroner. Men kommunen innfører nå flere sparetiltak for å få økonomisk balanse. Vi er også i dialog med fylkesmannen, sier økonomisjef Jo Inge hagland i Haugesund kommune.

– Saken ikke over

DnB NOR, som har saksøkt syv av åtte Terra-kommuner for mislighold av lån, registrerer utfallet av London-saken med interesse.

Men saken er ikke over. Også deres søksmål er satt på vent som følge av en varslet rettsprosess mellom kommunene og Citigroup i New York.