Normal

Telenor vurderer å kutte stillinger i Bodø

– Det begynner å bli tynt med Telenor-arbeidsplasser nord for Trøndelag, sier fagforeningsleder.

Glenn Mandelid, kommunikasjonsdirektør i Telenor.

Glenn Mandelid, kommunikasjonsdirektør i Telenor sier hele konsernet er inne i en omstillingsprosess.

Foto: Pressebilde / Telenor

Bare dager etter at Telenor varslet at 50 arbeidsplasser kan forsvinne i Finnsnes blir det kjent at også arbeidsplasser i Bodø kan være i fare. Nordland fylkeskommune har etter det NRK kjenner til innkalt til møte etter omstillingsloven.

– El og IT-forbundet har vært med i drøftingene og er uenige i de planene de har for Bodø, sier Per Gunnar Salomonsen, konserntillitsvalgt i Telenor.

– Hvorfor samles partene til dette møtet?

– Når en bedrift har planer om å legge ned mer enn 30 stillinger i et fylke så skal de etter omstillingsloven informere fylkeskommunen. Det har de gjort og fylkeskommunen har fulgt opp ved å innkalle til dette møtet. Møtet handler om nedleggelse av bedriftens avdeling i Bodø.

Vil kjempe i mot

Per Gunnar Salomonsen, konserntillitsvalgt i Telenor

Per Gunnar Salomonsen, konserntillitsvalgt for El og IT forbundet i Telenor

Foto: Christine Svendsen / NRK

Det er etter hva NRK kjenner til nedleggelse av Telenor Global Shared Services i Bodø som er tema for møtet hos fylkeskommunen. Dette er en avdeling som driver med regnskap. Per Gunnar Salomonsen mener avdelingen med rundt 40 ansatte har livets rett.

– Denne avdelingen har stått på de siste årene. Etter outsourcingen til Pakistan, som etter vår mening ikke har gått helt etter planen. De har stilt opp og kompensert for dette med sin innsats. Så de fortjener å overleve, sier han.

Fagforeningsmannen mener Telenor tar en risiko hvis de legger ned avdelingen i Bodø.

– Vi er helt klart uenig med planene når det gjelder Bodø, og forstår ikke at de vil ta den risikoen når det gjelder regnskapsavdelingen, sier Salomonsen.

Han mener Bodø er et særlig godt egnet sted for denne avdelingen, og sier El og IT-forbundet vil kjempe for at avdelingen ikke skal flyttes.

– Vi vet at Bodø som by alltid har tilgang på god kompetanse innenfor finans og regnskap, på grunn av Universitetet i Nordland ligger der. Det er helt feil å legge opp til å trekke ut den avdelingen av Bodø, sier han.

– Dette er kommer bare noen dager etter at det ble kjent at Telenor vurderer å legge ned i Finnsnes, hva synes du om Telenors tilstedeværelse i Nord-Norge?

– For tre år siden la Telenor ned arbeidsplassene i Hammerfest og Bardu. Nå foreslår de å legge ned 50 arbeidsplasser på Finnsnes og det kommer en diskusjon om Bodø opp. Jeg synes det begynner blir tynt med arbeidsplasser for Telenor nord for Nord-Trøndelag.

Telenor: – Hele konsernet er under omstilling

Telenor sier selskapet er presset av teknologiutviklingen til å gjøre endringer.

– Telenor er for tiden inne i en prosess som inneholder vesentlige endringer. Dette skyldes at vi er inne i en tid med mye ny teknologi tilgjengelig, og det stilles stadig større krav til at vi som selskap leverer bedre løsninger, sier Glenn Mandelid, kommunikasjonsdirektør i Telenor.

Han sier hele selskapet snur hver sten i denne prosessen.

– I den sammenheng ser vi på alle deler av virksomheten, både i Norge og i andre land. Som en del av det ser vi også på virksomheten i Bodø, sier Glenn Mandelid, kommunikasjonsdirektør i Telenor.

Han sier ingen endelig beslutning er fattet i denne saken,

– Det er viktig å presisere at vi er i en prosess og at ingen beslutning er tatt. Som en del av den prosessen må vi informere fylkeskommunen, og det har vi gjort.

Hva har egentlig Telenor igjen i Nord-Norge, dersom det blir nedleggelse i Bodø og Finnsnes?

– Telenor har god virksomhet igjen i Nord-Norge, vi har flere hundre ansatte som jobber i regionen. Vi øker faktisk også antall ansatte ved å åpne flere Telenorbutikker i regionen.