Hopp til innhold

SIM-kort kan løse «reiselivsgåten» i Lofoten

Det har vist seg veldig vanskelig å vite nøyaktig hvor mange turister som besøker kjente reiselivsperler. Løsningen ligger i mobiltelefonen din.

Henningsvær

Gjennom Thorbjørn Egner sin «Torskevise» har norske unger i flere generasjoner lært om Henningsvær og Lofotfisket. I dag har det blitt en turistperle som drar stadig flere besøkende.

Foto: Trond Isaksen / Trond Isaksen

I 2017 pågikk det en debatt om hvor mange turister som egentlig besøker Lofoten.

Opp mot én million turister årlig, var tallet som verserte i medier og i leserinnlegg. Faktisk konkluderte med at dette var feil.

Men nøyaktig hvor mange turister som besøker regionen, viste seg å være en vanskelig øvelse.

Statistikk på overnattingsdøgn og antall passasjerer på ferger kan gi en pekepinn, men fanger for eksempel ikke opp dem som ligger ute og som tar seg til området på andre måter.

Takket være ny teknologi, kan denne «gåta» innenfor reiselivet la seg løse.

– Dette er den beste tellemetoden vi har kommet over så langt, sier samfunnsøkonom Christin Krohn hos Riksantikvaren.

Stor økning

Riksantikvaren er en aktør som gjerne vil ha bedre tall.

De jobber med å verne Henningsvær, en debatt som har pågått en stund.

Teknologien de har sett nytte av og som Telenor står bak, tar utgangspunkt i mobiltelefonen din.

Når mobiltelefonen din kobler seg opp til en av Telenors rundt 8000 basestasjoner i Norge, lagres denne informasjonen.

Christin W. Krohn

Christin Krohn jobber som samfunnsøkonom hos Riksantikvaren.

Foto: Pressebilde / Rambøll

Når du så beveger deg til et nytt område, og kobler deg til en ny basestasjon, registrerer Telenor at du har flyttet på deg.

Ved hjelp av teknologien, har det altså blitt mulig å telle turister på en langt bedre måte enn hva som har vært mulig til nå.

Etter å ha talt opp hvor mange SIM-kort som hadde vært i Henningsvær i 2019 og i 2018, kunne Riksantikvaren bekrefte inntrykket fra de fastboende:

Det var en markant økning av turister i 2019 sammenlignet med året før.

– I perioder er økninga på 55 prosent, og det er mye. Under Trevarefest 2018 var det litt under 2000 besøkende, mot 3000 i fjor, sier Krohn.

Henningsvær, Lofoten.

Henningsvær blir kalt Nordens Venezia. Et sted bygd på steinkaier, holmer og fyllinger – hvor ingen hus er like og alle bygninger har sitt eget uttrykk

Foto: Trond Isaksen

Nyttig for politikere

Gode beregninger på hvor mange som besøker et område i Norge er nyttig av flere grunner. For politikere er det viktig å vite hvor mange man skal tilrettelegge for.

Hvor mange toaletter trenger man? Parkeringsplasser? Infrastruktur?

Gamlebyen, Fredrikstad

Den nye tellemetoden er også blitt brukt i Gamlebyen i Fredrikstad.

Foto: Rainer Prang / NRK

Alt dette koster penger. Og skal man be myndighetene om midler for å tilrettelegge, kan kraftig økning i antall turister være et godt argument.

En av dem som har kjent på utfordringene med mange turister i Lofoten, er tidligere Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal. Han sitter nå i kommunestyret i samme kommune, og er også styremedlem i Nordland Ap.

– Å få bedre tall på antall turister er viktig, også i beredskapsøyemed, sier han.

– Det handler om å ha et brannvesen, en ambulansetjeneste og en politistyrke som er dimensjonert ut fra behovet. Bedre tall vil øke den totale samfunnssikkerheten for besøkende og fastboende, sier Sørdal.

For Henningsvær sier Krohn hos Riksantikvaren at tellinga ikke har noen direkte betydning for selve fredningsprosessen.

Men at det er et viktig ledd i å sørge for et fortsatt bærekraftig samfunn.

Kan brukes til mangt

Metoden brukes til mer enn kun å ta tempen på turiststrømningene i Lofoten.

Hans Fredrik Sørdal, Flakstad

Hans Fredrik Sørdal (Ap) har kjent på utfordringene med mange turister i Lofoten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Kommunikasjonssjef i Telenor Norge, David Fidjeland, forteller at de blant annet har brukt såkalt mobilitetsdata for å måle antall besøkende under festivaler. For eksempel under Arendalsuka eller Tall Ships' Races i Fredrikstad.

– Disse dataene kan brukes til å se utviklingstrekk over tid, sier Fidjeland.

De har flere spennende prosjekter på gang, legger han til.

– For eksempel bidrar vår mobilitetsdata til å både gjøre Bodø til en smartere og mer miljøvennlig by, og til å bekjempe spredning av malaria i Bangladesh.

Informasjonen kan også gi et godt grunnlag for smartere transportløsninger. Helse- og velferdstjenester med høyere effektivitet og kvalitet, og skreddersydde reiselivsopplevelser, legger han til.

Han understreker at dataene er underlagt strenge personvernbegrensninger.

Riksantikvaren skryter Henningsvær opp i skyene, og foreslår vernestatus. Innbyggerne er stolte, men frykter samtidig å bli et museum.

Riksantikvaren skryter Henningsvær opp i skyene, og foreslår vernestatus. Innbyggerne er stolte, men frykter samtidig å bli et museum.