Syriske Omar (25) kom inn på ingeniørstudium – tre år etter at han flyktet til Norge

På rekordtid har den syriske flyktningen lært seg norsk og fullført videregående. Nå har han fått plass ved prestisjestudie på NTNU.

Omar Shagouri

Omar valgte å følge drømmen sin om en utdanning innen fornybar energi.

Foto: Privat

Den store flyktningstrømmen høsten 2015 brakte over 30.000 asylsøkere til Norge. En av disse var Omar Shagouri.

Han kom til Norge I 2015 fra Libanon etter å ha flyktet fra krigen i Syria. Drøyt et år etterpå, fikk han oppholdstillatelse i Norge. Året uten oppholdstillatelse ble brukt til å lære seg norsk, og et år senere stilte han til intervju med UDI uten tolk.

– I 2015 begynte jeg å tenke på fremtiden. Jeg ville komme meg videre, jeg så ikke for meg noen fremtid i Libanon.

Et viktig krav Omar hadde til landet han ville til var at han fikk gode muligheter til å utdanne seg.

– Valget ble Norge. På veien måtte jeg gjennom Tyrkia, Hellas, Tyskland og mange flere land. Det var en lang tur, men i september 2015, var jeg fremme.

Nesna ga han muligheten han søkte

Sommeren 2017, begynte han på skole i Nesna på Helgelandskysten. Her fikk han såpass høye karakterer at han kom inn på NTNU i Trondheim, ved ingeniørstudiet fornybar energi.

– Det skal bli godt å flytte til en storby som Trondheim, jeg kommer jo fra Damaskus som har 2,5 millioner innbyggere, sier Shagouri.

NTNU-rektor Gunnar Bovim forteller til NRK at han ikke kan huske å ha hørt om noen tilfeller som dette, hvor en flyktning har integrert seg så fort og blitt tatt opp ved ingeniørstudiet.

Det er veldig imponerende at han har klart å lære seg språket og fått de faglige kvalifikasjonene for å komme inn på fornybar energi-studiet. Dette studiet skal snu samfunnet mot FN sine bærekraftsmål. Denne historien er fantastisk og viser at innvandrere kan bidra veldig positivt i samfunnet.

Tall fra Samordna opptak viser at 1309 fremtidige studenter slåss om 70 ledige plasser ved fornybar energi-studiet, Shagouri var en av dem som kom gjennom nåløyet.

– Jeg har hatt lyst til å studere fornybar energi lenge. Det er spennende med denne ressursen, siden ingen land kan ta eierskap i den, ingen kan kontrollere solen, vindkraft eller vannkraft.

Omar Shagouri

Reisen til Omar startet i Libanon og gikk gjennom hele Europa. Nå skal han flytte fra Nesna til Trondheim.

Foto: Privat

– Helt avgjørende å starte tidlig med utdanning

– Å bli tatt opp på ingeniørstudiet ved NTNU er jo en bragd selv når man er oppvokst i Norge, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Rieber-Mohn til NRK.

4,3 prosent av Norges befolkning har flyktningbakgrunn, det tilsvarer 228.000 personer. Rieber-Mohn håper at Omar kan være en inspirasjon for andre i samme situasjon.

Libe Rieber-Mohn

Libe Rieber-Mohn tror historien til Omar er viktig for andre flyktninger, innvandrere og majoritetsbefolkningen.

Foto: Arbeiderpartiet

– Jeg tenker gode historier som denne er viktig. De kan inspirere og motivere andre, at innvandrere lykkes og får brukt sine ressurser er viktig.

Hun forteller videre at det er helt avgjørende at flyktninger raskt starter integreringsløpet med norskundervisning og får en plan for videre utdanning og arbeid.

– Viktig for samfunnet

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap), forteller at Nordland fylkeskommune har jobbet aktivt og lenge for at flyktninger enkelt skal komme seg i gang med studiene.

– Mange av disse ungdommene har opplevd ting vi ikke kan tenke oss en gang, noe som gjør at mange kommer med en ballast.

Hun forteller videre at disse historiene er viktige for samfunnsdebatten, og at det forteller hvor viktige ressurser flyktninger kan være for Norge.

Hild-Marit Olsen

Hild-Marit Olsen forteller at Nordland trenger flere ungdommer og folk.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK