Skulle bli et flaggskip innen omsorg – nå mangler de 22 sykepleiere

Malene (32) jobber på et topp moderne sykehjem, men er usikker på om hun blir værende. Over hele landet foregår det en fortvilt jakt på sykepleiere.

Sykepleierne Markus Opsahl-Engen og Malene Holst Klæboe på Sølvsuper.

Sykepleierne Markus Opsahl-Engen (24) og Malene Holst Klæboe (32) jobber på Sølvsuper i Bodø. De skulle gjerne hatt flere kolleger.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Korttidsavdelinga på Sølvsuper i Bodø er nesten som et lite sykehus. Her tar de imot pasienter som kommer rett fra sykehus. De fleste kommer seg hjem igjen etter noen ukes opphold her.

Sykepleier Melene Holst Klæboe gjør klar medisinene sammen med en nytilsatt kollega. Begge er sjelden vare i en kommune der omtrent 50 sykepleierstillinger står ledige.

Sykefravær og permisjon kommer i tillegg. Holst Klæboe medgir at hun er redd for å miste flere kolleger.

– Ja absolutt. Jeg mista nettopp sykepleieren som har vært på helg i lag med meg og det er stor sorg faktisk. Det blir til at jeg gruer meg til helga kommer og jeg skal være alene sykepleier.

Få eller ingen søkere

Det er få eller ingen kvalifiserte søkere til de ledige stillingene heller. Over hele landet snakkes det om en sykepleierkrise.

Det er kommunene som sliter mest med å rekruttere.

Nav opplyste i oktober at det var bare 473 søkere til 3 395 ledige stillinger som sykepleiere.

Fagbladet Sykepleien gjennomførte en undersøkelse blant sykepleierne nå i høst.

Der kommer det fram at den viktigste årsaken til at tre av fire vurderer å slutte er at bemanninga ikke er i samsvar med behovet i tjenestene og at lønna er for lav.

Bekymringsmeldinger

Sølvsuper helse- og velferdssenter ble åpna i 2014 og skulle bli kommunens nye flaggskip innenfor bl.a. eldreomsorg.

Sju år etter er tilgang på sykepleiere ei av de største utfordringene. 22 av 61 stillinger står ubesatte.

Sølvsuper helse- og velferdssenter i Bodø

Sølvsuper helse- og velferdssenter i Bodø .

Foto: Barbro Andersen / NRK

For ett års tid siden var situasjonen her nærmest uholdbar. Det var faglig uforsvarlig å drive og det ble sendt inn tre bekymringsmeldinger, forteller Opsahl-Engen.

– Både pasienter og pårørende var misfornøyde, og du gjør så godt du kan. Da er det fryktelig frustrerende.

Bekymringsmeldingene den gang fortalte om ansatte som gråt på jobb, pasienter som risikerte å dø alene, og beboere som kunne bli liggende med avføring og våt bleie, skrev Avisa Nordland .

I denne perioden var det mange som ble slitne og har valgt å slutte.

– Vi har hatt høyt sykefravær, opp mot 30 prosent i vår avdeling på det verste.

Til slutt ble de ansatte hørt og før sommeren ble korttidsavdelinga redusert til ei fløy.

Det gjorde at de kom over den verste kneika. Arbeidshverdagen er blitt mye bedre.

Sykepleiere og pasient på stua på korttidsavdelinga på Sølvsuper

Gunnar Larsen (86) er veldig godt fornøyd med oppholdet på Sølvsuper. – De ansatte har det selvfølgelig travelt uten at vi ser det, men de er dyktige til å arbeide.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Alene på helg

Akkurat nå er de fem sykepleiere på avdelinga, om kort tid blir de bare fire.

I helgene går de langvakter og risikerer å være alene sykepleier på jobb, om de ikke får hjelp fra vikarbyrå.

– Det at vi blir alene på helg, det er noe vi alle gruer oss til. Vi har jo vikarsykepleiere fra byrå, så vi er sjelden alene sånn sett. Men de koster mye, tre ganger så mye som en sykepleier i fast stilling.

Sykepleierkollega Markus Opsahl-Engen legger til:

– Det er noen dager når det er fullt belegg at vi har en følelse av at vi ikke har helt oversikt. Men vi får det jo til, og da passer vi på å gi hverandre en klapp på skulderen.

Forrige uke var det møte i velferdsutvalget i Bodø, der helsepolitikerne diskuterte den vanskelige situasjonen med mange ubesatte stillinger.

Sykepleierne ordner medisiner på korttidsavdelinga på Sølvsuper

De to sykepleierne på jobb ordner medisiner til pasientene på korttidsavdelinga.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Kommunen: – Veldig alvorlig

I saksframlegget står det at det er en klar sammenheng mellom mangel på sykepleiere og redusert kvalitet på tjenestene.

«Blant annet gjelder dette oppfølging av ernæringsbehov, legemiddelhåndtering, smertelindring og ivaretakelse av psykiske plager,» heter det i et saksframlegget.

Elsa Kommedal, leder Kvalitet og utviklingskontoret i Bodø, mener mangelen på sykepleiere er ei enorm nasjonal utfordring.

Også tilgangen på vernepleiere og helsefagarbeidere er dårlig.

Elsa Kommedahl

Elsa Kommedahl i Bodø kommune.

Foto: Privat foto

– Dette er veldig alvorlig ute i våre tjenester, både på institusjonen og i hjemmetjenesten. Nå rammes vi ekstra hardt av det i Bodø.

Et økende problem

En av grunnene til at Bodø kommune har mista sykepleiere den siste tida er at de konkurrerer med sykehuset om de samme folkene.

– Ser vi i glasskula så ser vi at dette er et økende problem. Når vi lyser ut stillinger og ikke får søkere, da kjenner vi at det rokkes ved faglighet og forsvarlighet ute i tjenestene.

Noe av det de nå har fokus i Bodø er hva slags oppgaver sykepleierne har. Sykepleierne fram i tid kommer til å få endra sine oppgaver og dermed blir jobben mer attraktiv, tror Kommedahl.

Bodø kommune har mange tiltak i gang for å få tak i flere sykepleiere, forklarer hun.

– Vi jobber for å følge tett opp de nytilsatte og samtidig ta vare på de vi har.

Men hun medgir at det ikke er enkelt.

– Vi må vokte oss vel for ikke å slite ut de som er igjen. Så det er helt klart at vi trenger disse 50 sykepleierne, ja absolutt. Og mange flere på sikt.

Skal møte statsministeren

Norsk Sykepleierforbund har for lengst slått alarm om situasjonen, og de sier dette ikke er noe som oppsto ved covid-19.

– Det er en kronisk mangel på sykepleiere som har blitt enda mer synlig i denne situasjonen. Det er en rovdrift på sykepleierne og de står i dette med sin egen helse som innsats, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun har bedt om et møte statsminister Jonas Gahr Støre om situasjonen.

Forbundslederen opplyser til NRK at de har fått positivt svar på dette og det blir et møte 1. desember.

Helseminister Ingvild Kjerkhol sier de ser alvorlig på situasjonen.

– Dette vil denne regjeringen gjøre noe med. Og det haster. Vi har allerede prioritert 700 mill. kroner mer i statsbudsjettet til sykehusene som skal bidra til å blant annet styrke intensivkapasiteten. Vi har også prioritet 50 mill. til en rekrutteringspakke for å peke retninga.

Usikker på om hun blir

For Malene Holst Klæboe er det viktig at kommunen ikke bare er opptatt av rekruttering, men også av å beholde den arbeidskrafta de allerede har.

Sykepleier og tillitssvalgt Malene Holst Klæboe

Malene Holst Klæboe, tillitsvalgt sykepleier, ønsker seg flere kolleger og høyere lønn.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Da gjelder det å kunne tilby gode lønnsbetingelser, for eksempel.

Tror du at du blir her?

Hun nøler litt før hun svarer:

– Nei ... Skal jeg bli må vi bli bedre bemanna. Hvis jeg blir alene på helg blir jeg ikke værende. Også må vi som har jobba her i lang tid også får forhandle om lønn, avslutter hun.