Sykehustopp går av på dagen

Styrelederen ved Nordlandssykehuset går av på dagen. Stig Fossum sier at feiloperasjonene som ble avslørt i sommer har medvirket til at han nå velger å gå.

Stig Fossum, direktør, Universitetet i Nordland

GÅR AV: Styreleder Stig Fossum i Nordlandssykehuset.

Foto: Ola Helness

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Operasjonsskandalen ved Nordlandssykehuset har spilt inn når han nå velger å trekke seg.

– Dette har medført ei ekstra arbeidsbelastning. Disse forholdene har krevd mye tid, og er selvsagt en medvirkende årsak til at jeg nå ser at jeg ikke har kapasitet, tid og motivasjon til å fortsette dette arbeidet. Jeg ville fått store problemer med å kunne tilføre noe til Nordlandssykehuset det neste året. Derfor er det rett å ta konsekvensene at det, sier Stig Fossum til NRK.no.

– En belastning

Han medgir at hele styrelederperioden på to og et halvt år har vært en belastning.

– Arbeidet med klinikkorganiseringen, byggeprosjektene, økonomi og nå pasientsikkerhet har vært meget arbeidskrevende, sier han.

Har du ikke hatt god nok oversikt over forholdene ved sykehuset?

– Jeg føler styret har gjort en god jobb. Vi har med stort alvor tatt tak i situasjonen som oppsto i sommer. Vi fikk satt ting i system, og har fått fulgt dette godt opp. Dette arbeidet er kommet så godt i gang at jeg føler tida er kommet til å be om avløsing, sier Fossum.

Han avvsier også at det er samarbeidsproblemer mellom ham og den nye ledelsen.

– Nei snarere tvert i mot. Jeg føler vi har et kjempegodt forhold.

– Vil ikke sitte i venteposisjon

Årsaken til at han velger å gå på dagen er at han er motstander av å sitte i ventepososjon.

– Man skal ikke varsle sin avgang. Dette er en naturlig måte å gjøre det på for meg, sier han.

Tenkt på det lenge

Ifølge fratredelsesbrevet styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord har fått har Fossum lenge vurdert å gå av. Men Fossum konkluderte med at han ville bidra til å etablere ny ledelse i helseforetaket og stake ut kursen videre med hensyn til en bred gjennomgang og konkrete tiltak for å styrke pasientsikkerheten i foretaket.

Slik ble det ikke.

– Etter at ny permanent ledelse nå er kommet på plass, og den eksterne revisjonsrapporten har vært behandlet i styret, har jeg på nytt vurdert hva som vil tjene foretaket best. Min vurdering av rapporten fra Deloitte er at det vil kreves en betydelig arbeidsinnsats når det gjelder pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid fra styrets side i tiden framover, og med et tidsperspektiv som strekker seg utover 2011, skriver Fossum i brevet.

– Den viktigste drivkraften i et slikt arbeid vil være at en er dedikert til dette arbeidet, og har mulighet til å avsette tilstrekkelig tid i forhold til en ellers travel hverdag. I tillegg kreves det langsiktighet og motivasjon. Etter å ha reflektert rundt disse forholdene i noen uker har jeg kommet fram til at min arbeidssituasjon framover neppe gir det rommet som kreves for å fylle rollen som styreleder i Nordlandssykehuset, skriver Stig Fossum i brevet til styrelederen i Helse Nord der han ber om avløsning.

– En formidabel innsats

Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol sier styreleder Stig Fossum har gjort en stor innsats for Nordlandssykehuset.

– Stig Fossum har gjort en formidabel jobb som styreleder i Nordlandssykehuset med mange krevende oppgaver, som for eksempel store utbyggingsprosjekter, organisatoriske omstillinger og å få økonomien i balanse, sier styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol.

Granskes av Helsetilsynet

Totalt gransker Statens Helsetilsyn 15 kreftoperasjoner som aldri skulle vært gjennomført ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Det hele startet med at Lillian Olsen stod fram i media, og fortalte om kreftoperasjonen ved sykehuset, der hun fikk fjernet flere organer. Etterpå viste det seg at hun ikke hadde kreft.

I løpet av ei uke i sommer gikk både en klinikksjef og sykehusdirektør Eivind Solheim av.

Helsetilsynets rapport er ventet i januar 2011. Da får vi vite om de 15 operasjonene som er gjort mot retningslinjene til Helse Nord var uforsvarlige.

Jakter på etterfølger

Styret i Helse Nord går umiddelbart i gang med å finne Fossums etterfølger som styreleder. Kaldhol håper den nye styrelederen skal være på plass før jul.

Inntil videre vil styrets nestleder, Astrid Bjørgås, fungere som styrets leder.