Pasient begikk selvmord, sykehuset frikjent

Helgelandssykehuset handlet forsvarlig da de sendte hjem åtte psykiatriske pasienter på grunn av ferieavvikling i sommer. Det mener Helsetilsynet, til tross for at en av pasientene begikk selvmord.

Helgelandssykehuset Rana

Helgelandssykehuset i Rana stengte psykiatrisk avdeling på grunn av ferieavvikling i sommer. En av pasientene ved avdelingen tok senere livet sitt.

Foto: NRK

Helgelandssykehuset ba selv om at Helsetilsynet i Nordland gjorde en vurdering av den behandlingen pasientene hadde fått, etter at NRK omtalte saken 2. august.

– Vi har behandlet dette som en vanlig tilsynssak, med innhenting av dokumenter og journaler, og medisinskfaglig vurdering og en juridisk vurdering, sier fylkeslege Jan Petter Lea til NRK.

Nå er Helsetilsynet ferdige med sin vurdering, og har ikke funnet noen grunn til å komme med kritikk av behandlingen ved Helgelandssykehuset.

– Konklusjonen er at den behandlingen som er gitt er innenfor det som er forsvarlig, og det er ingen brudd på helselovgivningen, sier Lea.

Mistet tilbudet

Totalt ble åtte pasienter, som var innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana, skrevet ut i forbindelse med avvikling av ferie i sommer.

Pasientene mistet døgntilbudet i Mo i Rana, og fikk i stedet tilbud om oppfølging i sine hjemkommuner. En av pasientene, en kvinne i femtiårene, tok livet av seg da hun kom hjem.

Da kvinnen ble skrevet ut fikk hun tilbud om omsorgsbolig i hjemkommunen, med oppfølging av hjemmesykepleien og psykatrien. Men fordi hun led av sterk angst for å være alene, takket hun nei til tilbudet og flyttet inn hos familiemedlemmer i stedet.

– Vanskelig vurdering

Fylkeslege Jan Petter Lea

Fylkeslege Jan Petter Lea.

Foto: Gisle Forland / NRK

– Det er en katastrofe og en tragedie hver gang et menneske velger å ta livet av seg, sier fylkeslege Jan Petter Lea om den konkrete saken.

De pårørende etter avdøde har kommet med kraftig kritikk av Helgelandssykehuset, og mener kvinnen ikke burde vært sendt hjem fra psykiatrisk avdeling. Lea sier slike vurderinger er en stor utfordring for helsevesenet.

– Vurderinger i forhold til selvmordsfare er veldig vanskelige, og man har aldri noen hundre prosent garanti for at de vurderingene står, sier Lea.

Ber om ny vurdering

Foretaksdirektør Jan Erik Furunes ved Helgelandssykehuset sier til NRK at han tar Helsetilsynet sin konklusjon til etteretning.

– Alle sånne saker hvor det er spesielle hendelser, blir ettergått for å se om det er svikt i rutiner eller faglig svikt. Det ble også gjort i denne saken, sier Furunes, som ikke mener det er grunn til å endre på interne rutiner ved sykehuset.

Pårørende etter avdøde sier til NRK at de er misfornøyde med vurderingen til Helsetilsynet. De vil sende et eget brev til Helsetilsynet, hvor de vil be om en ny vurdering av Helgelandssykshuset sin rolle i saken.