NRK Meny
Normal

Svineinfluensaen øker i nord

Svineinfluensaen er på retur sør i landet. Men i Nord-Norge øker sykdomstilfellene fortsatt.

Svineinfluensa-vaksine

MANGE FLERE SYKE: Til tross for massevaksineringen- mange flere nordlendinger blir syke.

Foto: Jean-Paul Pelissier / Scanpix/Reuters

Folkehelseinstituttet har ikke egne tall for hvor mange som er smittet i Nord-Norge, men stadig flere som oppsøker lege i de tre nordligste fylkene får konstatert svineinfluensa. I tillegg rapporterer flere barnehager og skoler om smittede barn den siste uka.

Dette gjør at Folkehelseinstituttet konkluderer med at influensaen fortsatt er i full spredning i nord.

Forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede tilfeller i landet som helhet sank fra rekordhøye uke 45 til uke 46.

Klar økning i nord

Men i helseregion Nord var det en klar økning i antall fastsatte diagnoser. I uke 45 endte 10,6 prosent av alle legekonsultasjoner med diagnose. I uke 46 var prosentandelen 13,3, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Antall smittede totalt er usikkert blant annet fordi mange syke ikke kontakter lege og de fleste ikke laboratorietestes. Beregninger gjort med en rekke forbehold og anslag, antyder at om lag 680 000 personer kan ha blitt syke med ny influensa A(H1N1) i Norge til nå.

23 personer med bekreftet smitte av ny influensa A (H1N1) er døde i Norge (pr 191109).

Vaksinasjonssituasjonen i kommunene

Per uke 47 er det sendt ut 1,2 millioner vaksinedoser til kommunene. I uke 48 vil det sendes ut 470 000 doser til. Da vil 1,68 millioner doser være fordelt og det utgjør 35 prosent av befolkningen.

Vaksineringen i gang i Bodø kulturhus

KØ: Vaksineringen i gang i Bodø kulturhus

Foto: Per Willy Larsen / NRK

Prioriteringene er gitt ut fra helsemessige kriterier for hvem som har størst risiko for sykdom i forbindelse med den nye influensaen.

Vaksine til eggallergikere

Folkehelseinstituttet fikk 20. november 2009 en avtale med Østerrike om kjøp av 1000 doser av vaksinen Celvapan som er en alternativ vaksine for de med ekstrem eggallergi. Vaksinen er en inaktivert helvirusvaksine som ikke er dyrket på egg. Det er forventet at vaksinen kan leveres i løpet av uke 48.

Funn gjort ved undersøkelser av virus

Folkehelseinstituttet har analysert virus fra mange pasienter, og funnet at virusene har store likheter med hverandre, men enkelte mutasjoner er påvist hos noen av dem. En av mutasjonene, som blant annet er funnet hos to pasienter som døde av viruset, har fanget særlig interesse. Mutasjonen kan tenkes å påvirke virusets evne til å feste seg dypere ned i luftveien og dermed føre til alvorligere sykdom.

– Basert på det vi vet så langt ser det ut til at det muterte viruset ikke sirkulerer i befolkningen, men at det kan være snakk om spontane forandringer som har oppstått i de tre pasientene, sier direktør i Folkehelseinstituttet Geir Stene Larsen.

Vaksine-kø utenfor Bodø kulturhus

VIL HA VAKSINE: Vaksine-kø utenfor Bodø kulturhus

Foto: Per Willy Larsen / NRK

Funn ved undersøkelser av de døde

I Norge har vi totalt hatt 23 dødsfall til nå hvorav 18 i sykehus. Dette er relativt sett flere enn i mange andre europeiske land. Dette skyldes mest sannsynlig at Norge tidlig fikk en kraftig bølge av smittespredning før vaksinering var skikkelig i gang.

– Samtidig er det viktig å undersøke om det likevel er noe ved de norske dødsfallene som skiller oss fra andre land, og som gjør at vi kan lære noe som styrker vår behandling av de som blir alvorlig syke. Vi har også forpliktelser internasjonalt for å dele av evt ny kunnskap, sier Larsen.

Nye anbefalinger om sykefravær

Til nå har personer med influensa blitt anbefalt å holde seg hjemme i 7 dager etter at de blir syke. Etter at store deler av risikogruppene er nå er vaksinert er den nye anbefalingen at personer med influensa kan gå tilbake på jobb, skole eller barnehage tidligst 24 timer etter at de er symptomfrie.

For helsepersonell gjelder fremdeles anbefalingen om å holde seg hjemme fra arbeid i 7 dager etter at de ble syke.