NRK Meny
Normal

- Hold deg hjemme

For å unngå spredning av influensasmitte.

HJEMME BEST: Det er ulike oppfatninger om hva som er best for å hindre spredning av svineinfluensa-smitte. Men dersom man holder sengen hvis man er smittebærer unngår man å spre smitte.

Foto: ScanStockPhoto

Stadig flere rammes nå av den pågående svineinfluensa-pandemien. Ved Bodin videregående skole, som har mer enn 1000 elever, bekrefter ledelsen ved skolen at det det har brutt ut svineinfluensa.

Ber syke elever holde seg hjemme

Både elever og ansatte ved Bodin videregående skole som føler syke eller er veldig forkjølte oppfordres til å holde seg hjemme.

– Både av hensyn til seg selv og andre, sier fungerende rektor Marit Hernes.

Fungerende rektor Marit Hernes ved Bodin videregående skole

Fungerende rektor Marit Hernes ved Bodin videregående skole.

Foto: NRK

Halve klassen ved media-linjen er syk, og det er påvist svineinfluensa hos flere av elevene. Rektoren kjenner til at mange elever er bekymret for å få for høyt fravær dersom de blir hjemme.

– Det synes jeg ikke de skal bry seg om. Fraværet vil bli registrert, men ingen skal oppleve det som negativt at de holder seg hjemme. Vi skal diskutere om hvorvidt vi skal se på fraværet senere, sier Hernes.

Lege anbefaler eremitt-liv

Kommuneoverlege Gunnar Hetland i Granvin i Hordaland anbefaler alle å leve som eremitter fram til man er vaksinert mot svineinfluensaen. Folkehelsa er uenig og mener det vil føre til at samfunnet kollapser.

- Kino, konserter og offentlig transport er noe alle som ikke er vaksinert, bør unngå, sier kommuneoverlegen til Bergens Tidende.

– En person som ikke er vaksinert, bør i den grad det er mulig leve som eremitt for å redusere smittefaren, sier han.

Legen synes ikke han overdriver når han anbefaler folk å leve som eneboere.

– Nei, hjelpe meg, det synes jeg ikke. Dette er en unntakstilstand som vil vare noen få måneder. I en kort periode må folk jammen klare å la være å gå på kino eller konsert, sier han.

Ville kollapse

Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet har liten tro på Hetlands forslag.

– Dersom folk som ikke er vaksinerte skulle leve som eremitter, ville samfunnet kollapse, og det ville ikke vært kostnadseffektivt i det hele tatt. Men at alle kan tenke mer over om det er nødvendig alt vi gjør, er jeg enig i, sier Iversen.

Han sier alle har ansvar for egen helse og for å ikke smitte andre, men gjør det klart at myndighetene ikke vil anbefale stenging av for eksempel kinoer.

Overlege Bjørn Iversen fra Folkehelseinstituttet (FHI)

LITE EFFEKTIVT: Stenging av skoler, kirker og kinoer er ikke måten å bekjempe en pandemi på, mener Bjørn Iversen i Folkehelsa.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Det er avgrenset hvor mye vi kan hindre smitte. Vi må gå på jobb, på skolen og treffe andre mennesker i hverdagen. Den ekstra risikoen vi tar ved å være ute blant folk sosialt er ikke så målbar at det kan stoppe en epidemi.

– Folkehelseinstituttet har vært tydelig på at vi ikke anbefaler å stenge skoler, kinoer og kirker, fordi det ikke er effektivt, sier Iversen.

Vurderer fortløpende

Smittevernlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen, er ikke sikker på om det er riktig å tilrå fullstendig isolering for de som ikke vaksinert enda.

– Vi overvåker situasjonen kontinuerlig og så langt mener vi det ikke er grunn til å tilrå stenging. Men dette er en vurdering smittevernlegen i den enkelte kommune må vurdere, sier Hagen.

Når det gjelder skoleelever som er smittet av svineinfluensa opplever Kai Brynjar Hagen at de har god kontroll på situasjonen.

– Vi kontrollerer sykefraværet og hvor mange som til enhver tid har kontaktet fastlegen. Men vi kan ikke utelukke at man kan komme til å stenge skoler for å hindre smitte, sier Hagen.

Kai Brynjar Hagen

OVERVÅKER: - Vi holder situasjonen under kontinuerlig oppsyn, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø.

Foto: Nordlandssykehuset

Arrangementer

Kommende helg er det ventet store folkemengder til ulike sportslige arrangementer i Bodø. Både utøvere og foreldre deltar på fotballturnering og håndballturnering.

Smittevernlegen sier det hviler et ansvar på arrangøren når det gjelder å unngå spredning av smitte.

– Det er viktig at arrangørene kjenner sitt ansvar når vi har en pandemi gående, men vi kommer ikke til å stenge disse arrangementene. Dersom man oppdager folk som er smittet må disse vekk fra arrangementet. Vi ønsker også at de ansvarlige er observante og hoder orden på arrangementet, sier Hagen.

– Det er registrtert er økning i antall smittede i Nordland og i tiden framover fortsetter vi vaksineringen av de som ikke har påvist smitte. I første rekke dreier dette seg om de som befinner seg i risikogruppen, sier han.

– Hvor god kontroll har dere på situasjonen nå?

– Jeg oppfatter at vi har god oversikt og en rimelig grad av kontroll, men man kan aldri si at man har 100 prosent taket på en pandemi. Vi må hele tiden være oppmerksom, for viruset kan faktisk endre seg. Vi har ingen garantier og må forholde oss til begepet; grad av sannsynlighet, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen.