NRK Meny
Normal

SV krever regelendring: – Kan ikke ødelegge for lærerstudenter

– Regjeringa har ikke forstått konsekvensene av egne vedtak, hevder SVs Karin Andersen etter at NRK fortalte om Marthine (23) og andre lærerstudenter som plutselig mister pengestøtte fra Nav.

Martine Nohr Johansen

Marthine Nohr Johansen er en av flere lærerstudenter ved Nord universitet som har fått beskjed om at overgangsstønaden fra Nav nå skal stanses. Nå vurderer flere å slutte på studiet.

Foto: vilde bratland erikstad / nrk

Som NRK fortalte i går, står lærerdrømmen nå i fare for Marthine Nohr Johansen og tre andre studenter på lærerutdanningen ved Nord Universitet i Bodø.

Karin Andersen

Stortingsrepresentant Karin Andersen er klar på at det må gjøres endringer i regelverket.

Foto: Stig Weston / SV

Alenemoren fikk først innvilget støtte fra Nav da hun i høst startet på utdanningen. Men i slutten av november fikk de fem et nytt brev fra etaten om at stønaden skulle stanses.

Årsaken er at lærerstudiet i høst ble femårig masterutdanning, og dermed ikke lenger dekkes av såkalt overgangsstønad.

– Det var allerede vedtatt at lærerutdanningen skulle bli femårig da jeg fikk innvilget søknaden. Nå føler jeg meg bare lurt, sa Johansen.

Vil endre Nav-reglene

SVs Karin Andersen, som leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, krever nå en regelendring.

Hun hevder regjeringen ikke har forstått konsekvensene av egne vedtak da lærerstudiene i høst ble omgjort til femårig masterutdanning, og lover å ta saken opp med de aktuelle statsrådene.

– Vi trenger mange flere lærere. Da kan vi ikke stikke kjepper i hjulene for de som vil ta utdanningen, bare fordi de skal forsørge et barn samtidig som de utdanner seg, sier Andersen til NRK.

Studenter Nord universitet

60 studenter startet på lærerutdanningen ved Nord universitet i år. Fire til fem står nå i fare for å måtte slutte, ifølge ledelsen.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Hun synes det er særlig trist at flere av studentene ved lærerutdanningen på Nord universitet nå vurderer å slutte.

– Fått endret premissene

– Her er det Navs regelverk som ikke er tilpasset det nye studieprogrammet. De har fått endret premissene under utdanningens løp, sier Andersen.

– Men burde ikke studentene ha økonomien på plass før de begynner - for eksempel gjennom sparing?

– Jeg tror ikke det er så slett å spare som enslig forsørger. Vi kan godt moralisere over folk, men spørsmålet er hva vi skal gjøre med dette problemet. Alle burde ha interesse av å sikre at aleneforsørgere kan få en utdanning de kan leve av.

I dag utgjør overgangsstønaden rundt 17.000 kroner ekstra utbetalt månedlig for Marthine Nohr Johansen.

Hun får i tillegg stipend og lån fra Lånekassen, men er klar på at det alene ikke er nok til å dekke alle utgiftene som student og småbarnsmor.

– Nå må vi nedprioritere det meste. Jeg har allerede stipend og lån fra Lånekassen, men det alene holder ikke for en familie på to, sier hun, og understreker at hun som aleneforsørger ikke kan jobbe kveld og helger slik andre studenter har mulighet til.

Oliver og mamma leser bukkene bruse

Marthine er aleneforsørger for sønnen, og mottar stipend og lån fra Lånekassen, i tillegg til overgangsstønaden. Hun er klar på at dét alene ikke er nok til å dekke alle utgiftene.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger grunnbeløpet i folketrygden, og avhenger av inntektene. (ekstern lenke)

– For tidlig å konkludere

NRK har forsøkt å få svar fra Nav på hvor mange andre som er i samme situasjon, uten hell. NRK har spurt regjeringen om de var klar over denne problemstillingen da lærerstudiet ble endret.

Christl Kvam, NHO

Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet sier problemstillingen diskuteres i et ekspertutvalg.

Foto: Knut Sveen

I en e-post til NRK skriver statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam, at denne problemstillingen nå blir diskutert i et ekspertutvalg.

Utvalget skal blant annet vurdere dagens finansieringsordninger i Lånekassen.

– Det blir for tidlig å konkludere nå, men vi vil komme tilbake til saken når utvalgets innstilling er klar. Overgangsstønaden er et naturlig punkt å se på, skriver Kvam.