Aleneforsørgere mister pengestøtte – må avbryte utdanningen

Nav vil ikke lenger gi overgangsstønad til aleneforsørgere som vil bli lærere, etter at lærerstudiet fra i høst ble femårig masterutdanning. For Marthine (23) betyr støtten på 17.000 kroner i måneden alt for å kunne fortsette studiene.

Oliver og mamma leser bukkene bruse

Marthine er aleneforsørger for sønnen Oliver, samtidig som hun er lærerstudent i Bodø. Når stønaden fra NAV nå forsvinner, ser hun seg nødt til å avbryte utdanningen. Johansen har i dag også stipend og lån fra Lånekassen, men mener det ikke er nok til å dekke utgiftene som student og småbarnsmor.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Marthine Nohr Johansen fikk først innvilget støtte fra Nav da hun i høst startet på lærerutdanningen ved Nord universitet i Bodø.

Nå står imidlertid lærerdrømmen i fare for småbarnsmoren etter at hun, og tre andre som tar samme utdanning, i slutten av november fikk et nytt brev fra Nav som sa at stønaden hennes skulle stanses.

– Jeg stolte på at støtten fra Nav skulle bidra til at jeg nå kunne bli lærer. Det var allerede vedtatt at lærerutdanningen skulle bli femårig da jeg fikk innvilget søknaden. Nå føler jeg meg bare lurt.

Føler seg lurt

I dag utgjør overgangsstønaden rundt 17.000 kroner ekstra utbetalt månedlig for aleneforsørgeren.

Johansen får i tillegg stipend og lån fra Lånekassen, men er klar på at det alene ikke er nok til å dekke alle utgiftene som student og småbarnsmor.

– Nå må vi nedprioritere det meste. Jeg har allerede stipend og lån fra Lånekassen, men det alene holder ikke for en familie på to, sier hun, og understreker at hun som aleneforsørger ikke kan jobbe kveld og helger slik andre studenter har mulighet til.

Hun forteller at hun nå ser seg nødt til å avslutte studieløpet og i stedet søke jobb. I det nye brevet fra Nav står det at hun «ikke anses å være i nødvendig og hensiktsmessig utdanning».

– Vi har allerede vært ute i praksis, og jeg har skjønt at dette er yrket for meg. Hvorfor kan jeg ikke få bli lærer bare fordi jeg er mor?, spør aleneforsørgeren.

Martine Nohr Johansen

Marthine Nohr Johansen har hele tiden vært klar for å bli lærer, men nå, bare dager før eksamen, holder hun på å miste motivasjonen.

Foto: vilde bratland erikstad / nrk

– Lange utdanningsløp dekkes ikke

Ellen Chr. Christiansen

Ellen Christine Christiansen i NAV Arbeid og Ytelser påpeker at de bare kan følge det regelverket som er satt.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Direktør Ellen Christine Christiansen i Nav Arbeid og Ytelser skriver i en e-post til NRK at de bare kan forholde seg til det regelverket Stortinget har vedtatt.

– Lærerutdanningen skiller seg ikke lenger fra andre masterløp, og ifølge folketrygdloven skal ikke lange utdanningsløp, som mastergrad, dekkes av overgangsstønad. Slik utdanning må finansieres på annen måte, for eksempel ved hjelp av Lånekassen.

– De som startet på den fireårige lærerutdanningen før 1. januar i år, vil kunne få stønad ut dette utdanningsløpet, skriver Christiansen i e-posten.

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger grunnbeløpet i folketrygden, og avhenger av inntektene. (ekstern lenke)

– Svært uheldig

Gisle Pettersen

Gisle Pettersen er studieleder ved fakultet for lærerutdanning på Nord universitet, og tror det har gått litt fort i svingene når lærerstudiet ble endret.

Foto: Vilde bratland erikstad / nrk

Studieleder ved fakultet for lærerutdanning på Nord universitet, Gisle Pettersen, mener det er svært uheldig at studentene kanskje blir nødt til å avbryte utdanningen.

– Jeg har forståelse for regelverket, men Nav må ta innover seg at lærerstudiet er i endring. Her har det nok gått litt fort i svingene, for studentene hadde fått støtten hvis de hadde startet i fjor. Det er svært uheldig at disse nå står i fare for å ikke kunne fullføre utdanningsløpet, sier han.

Pettersen påpeker at enslige forsørgere absolutt er egnet for utdanningen, og at det er synd at motiverte studenter må slutte på grunn av regelverk, når de allerede har kjempet seg gjennom et nåløye.

– I år startet i underkant av 60 studenter på lærerutdanningen ved Nord universitet, og fire til fem studenter står nå i fare for å måtte slutte. En har allerede sluttet på grunn av dette, forteller studielederen.

Oppdatert klokka 16: NRK har gjort det enda tydeligere i teksten at Johansen i tillegg får stipend og lån fra Lånekassen.

– For tidlig å konkludere

I en e-post til NRK skriver statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Christl Kvam, at denne problemstillingen blir diskutert i et ekspertutvalg nå. Utvalget skal blant annet vurdere dagens finansieringsordninger i Lånekassen.

– Utvalget blir ledet av Oddvar Raaum og er et samarbeid mellom arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Det blir for tidlig å konkludere nå, men vi vil komme tilbake til saken når utvalgets innstilling er klar.

Kvam forteller at utvalget ser på finansiering av livsopphold ved voksnes opplæring og at overgangsstønaden er et naturlig punkt å se på.