Hopp til innhold

Studenter får 5000 kroner ekstra – men bare om de ikke er fra Nordland

Studentene skulle få penger mot at de endret bostedsadresse til Bodø. Etter kjeft fra naboene er det bare de utenfor fylkesgrensa som nå får. – Forskjellsbehandling, svarer studentene.

Nord universitet

Ved Nord universitet i Bodø er det 1131 studenter som har bostedsadresse et annet sted enn i Bodø. 339 av disse kommer fra andre kommuner i Nordland.

Foto: Ole Dalen / NRK

I starten av desember vedtok flertallet av bystyret i Bodø å gi 5000 kroner i tilskudd til studenter som endrer folkeregistrert adresse til fylkeshovedstaden.

Det var slett ikke populært blant nabokommunene, som fryktet tap av inntekter og reduserte budsjett.

Etter to uker med rabalder gikk Bodø Høyre i går ut i NRK og justerte litt: Pengestøtten skal kun gjelde studenter som kommer flyttende fra kommuner utenfor Nordland.

Det liker studentene dårlig.

Liker ikke forskjellsbehandling

Studentleder Magnus Dalemark ved Nord universitet, som i utgangspunkt er positiv til at studentene skal få litt ekstra og rutte med, liker dårlig at det blir forskjellsbehandling.

– Jeg synes det er feil. Det er viktig at alle behandles likt. Jeg føler ikke dette er riktig måte å gjøre det på.

Leder for studentene ved Nord universitet Magnus Dalemark

Studentleder Magnus Dalemark ved Nord universitet liker ideen med å belønne studenter for å bytte bostedsadresse, men mener alle bør ha samme mulighet.

Foto: Privat

For hver student som melder flytting, taper den opprinnelige hjemkommunen omkring 25.000 kroner året i såkalt innbyggertilskudd fra staten.

Tall fra Telemarksforskning viser at Kristiansand kommune tjener rundt 20 millioner kroner i året på et lignende tiltak som det som foreslås i Bodø.

– Dere burde kanskje bedt om mer enn 5000 kroner, når kommunen uansett har såpass bra avanse?

– Det hørtes faktisk ut som en veldig god ide. Jeg må ta opp med mitt arbeidsutvalg, sier lederen for Nord-studentene.

– Uaktuelt å skrote vedtaket

Tove Mette Bjørkmo

Tove Mette Bjørkmo (Ap) er ordfører i Sortland. Hun er skeptisk til Bodøs vedtak om å gi penger til studenter som melder flytting til kommunen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

At det bare er studenter som kommer tilflyttende fra andre fylker som kan nyte godt av ordningen, er et resultat av kritikken fra nabokommunene.

Deriblant Sortland. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) vil fortsatt skrote hele ordningen.

– Man skal være glad om man er en studentby, de bidrar jo på sin måte med daglig handling – samtidig som de lever og bor i byen.

Men Joakim Sennesvik, som er leder i Bodø Høyre, synes fremdeles ordninga er en god idé.

Frivillig ordning

– En av grunnene til at vi skal innføre denne ordningen, er at dette allerede gjøres i flere store kommuner i sør, blant andre Kristiansand og Bergen. De tar studenter fra både Nordland og Nord-Norge i dag, så vårt forslag vil bety å beholde flere av dem her nord.

Joakim Sennesvik, Høyre

Joakim Sennesvik er leder i Bodø Høyre.

Foto: NRK

Men hvorfor skal man gjøre forskjell på studenter fra Nordland og de utenfra?

– Vi ser at mange vil være misfornøyde med Bodø som fylkeshovedstad dersom vi tar både innbyggere og dermed også innbyggertilskudd fra dem.

– Nå er det jo slik at både det å innføre en slik ordning og å takke ja til det er frivillig for studentene. Planen vår er at de ekstra midlene vi får inn skal komme alle studentene i Bodø og Nord universitet til gode.

Bodø Høyres Joakim Sennesvik var mandag kveld ute og forsikret sine nabokommuner om at de ikke ville ta innbyggere fra dem.