Straffesaker kan bli utsatt

Flere alvorlige straffesaker kan bli utsatt til høsten fordi politijuristene i Salten streiker.

Politijurister går streikevakt ved politistasjonen i Bodø.
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / ingen

Bare i løpet av denne uken er tre alvorlige straffesaker utsatt.

Tingrettsdommer Maren-Elisabeth Nilsen-Nygård sier streiken skaper problemer for både tiltalte, fornærmede og vitner.

 - Vi har jo fått henvendelser fra forsvarere som ønsker at sakene skal gå fordi de tiltalte har ventet lenge på å få sakene opp og det er en belastning for dem, og jeg vil tro at de formærmede i sakene vil føle det på samme måte selv om vi ikke har fått henvendelser fra dem, sier Nilsen-Nygård.

Knivsak

I dag skulle Salten tingrett ha behandlet saken mot en mann som er tiltalt for knivstikking.

Akademikerne har avslått søknaden om dispensasjon for juristen som skulle ha vært aktor.

Mannen må derfor belage seg på å sitte i varetekt over sommeren.

- Vi har fått opplyst at den ene saken som gjelder han som sitter fengslet nå, der er det søkt om dispensasjon, men der er det kommet avslag, sier Nilsen-Nygård.

Om ikke lenge er det sommerferie hos domstolene. Saker som ikke blir behandlet nå, blir utsatt til sensommeren eller til høsten.

- Det har vært saker som er ganske alvorlig som har vært prioritert og dette kan innebære for noen av disse at sakene vil måtte utsettes kanskje flere måneder på grunn av et trangt berammingsprogram, sier Nilsen-Nygård.

Streikevakt

Utenfor politihuset i Bodø står juristene forsatt streikevakt med krav om at lønnen deres, ikke blir hengende alt for langt etter juristene i privat sektor.

Og streik vil alltid ramme en tredjepart, sier tillitsvalgt Trond Lakselvhaug.

- Det er en følge av en lovlig arbeidskonflikt, vi er i streik og dessverre er dette en av følgene, at de arbeidsoppgavene som vi normalt utfører må utsettes, sier Lakselvhaug.

Mens streiken pågår, blir rettsaker avlyst så sent som dagen før de skal finne sted.