Hopp til innhold

Stortingspolitiker Jonny Finstad måtte følge farens begravelse gjennom PC-skjermen

Da Erling Finstad skulle begraves i Lofoten befant store deler av familien seg i Oslo. Ved hjelp av direkteoverført begravelse fikk familien likevel mulighet til å delta i seremonien.

Slik måtte Jonny Finstad og hans familie følge farens begravelse

DIGITAL BEGRAVELSE: Gjennom pc-en kunne familien Finstad delta i farens begravelse

Foto: privat

Fra sin stortingsleilighet i Oslo fulgte stortingspolitiker Jonny Finstad og familien faren Erling Finstad til hans siste hvilested.

Selve begravelsen ble holdt i Buksnes kirke i Vestvågøy. Et tjuetalls personer var samlet i kirka tirsdag denne uken.

I Oslo satt Jonny Finstad sammen med sin kone og sine to sønner.

Tross for at det skilte flere hundre kilometer mellom dem, kunne de med god hjelp fra begravelsesbyrået følge begravelsen over nettet.

– Vi kledde på oss penklær, tente lys, satte frem bilder og blomster for å gjøre det mest mulig verdig. Dette var jo noe jeg hadde grudd meg til hele livet, at denne dagen skulle komme. Man hadde jo sett for seg at man skulle kunne dra til kirka, men når det ikke gikk var dette et godt alternativ, sier Finstad.

Også Finstads søster og hennes familie måtte følge begravelsen fra Tønsberg.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

Hadde ikke mulighet til å reise hjem

Normalt pendler familien mellom Lofoten i nord og Oslo i sør. På grunn av korona-pandemien har de den siste tiden oppholdt seg i Oslo.

– Kona mi har akkurat avsluttet kreftbehandling her nede, og jobben på Stortinget krever at jeg er til stede. Vi har derfor valgt å være i Oslo.

Dersom Finstad hadde valgt å reise nordover ville han blitt ilagt karantene i 14 dager.

Finstad forteller at også moren hjemme i Vestvågøy er i risikogruppen. Sammen med søsteren ble de to enige om at dersom det var mulig å gjennomføre begravelsen på andre måter, så skulle de gjøre det.

Ordfører Jonny Finstad, Vestvågøy kommune

Stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Vestvågøy kommune, Jonny Finstad sier at familien satt igjen med en positiv opplevelse etter farens begravelse.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Det var egentlig ikke vanskelig å ta avgjørelsen om å ikke dra. Det var en vanskelig situasjon i utgangspunktet med at pappa gikk bort, men med potensiell smittefare fant vi ut at dersom det fantes andre muligheter, så måtte vi gjøre det. Og det la begravelsesbyrået til rette for, sier Finstad.

Ved hjelp av et firma ordnet Simonsen Begravelsesbyrå i Lofoten silik at familiene som satt på Østlandet kunne se direkteoverføring fra begravelsen.

I kirka ble det satt opp storskjerm slik at Finstad kunne holde tale til sin far.

En positiv opplevelse til tross

Etter forespørsel fra media om å dele historien har familien blitt enig om at det kan være til hjelp for andre.

– Jeg er en offentlig person, og ventet at det kunne bli interesse rundt dette. Når vi fikk henvendelse fra media om vi ville dele denne erfaringen, så var familien med en gang positive til at vi burde gjøre det, sier Finstad.

Korona-pandemien som herjer landet gjør det vanskelig for mange å kunne være fysisk til stede under begravelser.

Finstad forteller at seremonien opplevdes som verdig og flott, og at familien fikk en positiv opplevelse tross en spesiell situasjon.

– Jeg har grudd meg til hvordan dette skulle bli, men i ettertid ser jeg, selv om man er i sorg, at det var et plaster på såret at teknologien gjorde det mulig for oss å delta.

I tillegg til at familiene i Oslo og Tønsberg fulgte begravelsen over nett, koblet søskenparet seg på Messenger slik at de to kunne holde kontakt underveis i seremonien, forteller Finstad.

Økende forespørsel

For Simonsen begravelsesbyrå var dette første gangen en begravelse ble streamet.

– Det er aller første gang jeg har vært med på å streame en begravelse. Når korona-pandemien kom så tenkte jeg at det ville være fint å gjøre, og jeg foreslo det derfor for familien. Det sier daglig leder ved Simonsen begravelsesbyrå i Lofoten, Jan-Robert Simonsen.

Daglig leder og gravferdskonsulent ved Simonsen begravelsesbyrå, Jan-Robert Simonsen

Gravferdskonsulent og daglig leder ved Simonsen begravelsesbyrå, Jan-Robert Simonsen tror tilbudet vil være aktuelt også etter korona-pandemien

Foto: privat

– Jeg tenker at dette er et godt alternativ, men man vil aldri få den nærheten som man får når man er til stede fysisk. Vi bor i et langstrakt land, så det er godt mulig at dette er noe vi kommer til å fortsette med, også etter pandemien er over, sier Simonsen.

NRK har vært i kontakt med flere begravelsesbyråer som kan fortelle at de tilbyr direkteoverført begravelse.

Jølstad begravelsesbyrå har kontorer flere steder i landet. Daglig leder der, Jan Willy Løken kan fortelle at de har hatt en markant økning av direkteoverførte begravelser den siste tiden.

– Vi har hatt dette tilbudet lenge før korona-situasjonen oppsto, men det er først den siste tiden at vi har sett en økning av slike forespørsler. Bare den siste uken har vi hatt 19 begravelser med digital overføring, sier Løken.

Også ved Engeseth begravelsesbyrå i Oslo forteller daglig leder at de tilbyr denne tjenesten.