Hopp til innhold

Stortinget sa nei til Nord-Norgebanen, likevel starter regjeringa å utrede

Til tross for at Stortinget har sagt nei til Nord-Norgebanen er saken langt fra lagt død.

Tog Bodø

I dag ender Nordlandsbanen i Bodø. Målet om en jernbane videre nordover fra Fauske til Tromsø lever videre, sjøl om Stortinget denne uka stemte ned et forslag om å bygge Nord-Norgebanen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Tirsdag stemte flertallet på Stortinget nei til forslaget fra SV og Frp om å bygge Nord-Norgebanen.

Men det betyr ikke at alt håp er ute for dem som ønsker seg jernbane videre nordover.

Om kort tid setter regjeringa i gang en konsekvensutredning for Nord-Norgebanen. Det sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) da forslaget fra SV og Frp ble debattert på Stortinget tirsdag.

Som en del av bompengeforliket før valget i fjor, bestemte regjeringa at det skal gjennomføres en såkalt en konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, inkludert Nord-Norgebanen.

Arbeidet skal være i gang før sommeren, sier Hareide.

Her skal det framtidige transportbehovet i Nord-Norge gjennomgås. Det innebærer alt fra veg, flyplass, sjøtransport og jernbane.

Ti millioner kroner er satt av til utredningen.

Fra før har Jernbanedirektoratet anslått at en jernbane mellom Fauske og Tromsø kommer til å koste mellom 113 og 140 milliarder kroner.

Enig med Ap

Hareide mener det ikke er mulig å ta stilling til Nord-Norgebanen med det man veit i dag. Han er derfor enig med Arbeiderpartiet, som tirsdag stemte nei til Nord-Norgebanen i Stortinget, sjøl om partiet er for.

Kunnskapen er ikke på plass og tidspunktet var feil, mente transportpolitisk talsperson, Sverre Myrli.

Behovet for jernbane skal være en viktig del av utredningen, sier Hareide. I tillegg til å se på Nord-Norgebanen, er det også naturlig å vurdere hva som må gjøres med Ofotbanen.

– Å se på helheten tror jeg vil være den beste løsninga for Nord-Norge.

Dårlig tid

Neste år legger regjeringa fram ny Nasjonal transportplan.

Arbeiderpartiet har ønsket at Nord-Norgebanen skal inn i denne planen.

Hareide tviler på at utredningen om transportbehov i Nord-Norge er klar til da.

Knut Arild Hareide på Aker Brygge

– Jernbane er utrulig bra, men vi må være ærlige og si at det òg er dyrt, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) da Nord-Norgebanen ble diskutert på Stortinget tirsdag.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er et arbeid som i realiteten vil ta flere år, det tro jeg vi må forstå, sier han

Han sier det kan gis innspill som de kan ta med oss inn mot den nasjonale transportplanen som vi skal levere allerede tidlig i 2021.

Det er ni–ti måneder fram i tid, og dette er et arbeid som i alle store prosjekt–tar lengre tid enn som så.

– Men jeg tror jeg må være veldig tydelig på at helheten i dette arbeidet ikke vil være klar til den nasjonale transportplanen som vi skal behandle her vinteren 2020/2021.

Ikke overbevist

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er ikke fornøyd med utredninga som Hareide nå skal sette i gang. Han vil at Nord-Norgebanen skal utredes uavhengig.

Nå er han redd for at Jernbanedirektoratets rapport fra i fjor sommer, blir toneangivende. Rapporten slår blant annet fast at jernbane nordover ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Fylkesnes ber Hareide om at det lages en egen utredning for Nord-Norgebanen.

Per-Willy Amundsen( FrP) sier arbeidet som nå skal i gang vil gi mer kunnskap. Men han deler også bekymringa til Fylkesnes. Han håper Hareide merket seg at sjøl om flertallet stemte ned forslaget, er viljen stor blant partiene til å få fortgang i prosessen.

Slik kan den nye Nord-Norgebanen bli

Nord-Norgebanen skal strekke seg fra Fauske til Tromsø, med en mulig arm til Harstad. Ifølge Jernbanedirektoratet sin rapport fra i fjor, kan reisetida mellom Bodø og Tromsø komme ned i under 3,5 time.

Foto: Jernbanedirektoratet