Største gassfunn på ti over år

Gassfunnet kan være det største på norsk sokkel på over ti år og ha en verdi på opp mot 200 millirder kroner.

Oljeboring

Norske Shell har boret etter gass på nær 1400 meters vanndyp utenfor kysten av Nordland.

Foto: Statoil / SCANPIX

Det sier tidligere oljemedarbeider i NRK Harald Bøe.

Feltet som ligger 360 kilometer vest for Sandnessjøen kan inneholde så mye som 100 milliarder kubikkmeter gass. Til sammenligning er Snøhvitfeltet på 160 milliarder kubikkmeter.

Kommunikasjonsdirektør i Shell, Terje Jonassen beskriver funnet som interessant, men venter foreløpig med å sprette sjampanjen.

- Det er stor usikkerhet knyttet til funnets størrelse. Oljedirektoratets foreløpige anslag Foreløpige anslag er på mellom 10 og 100 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Men det kan også være mer utover dette, sier Jonassen til NRK.

Gassfeltet som har fått navnet Gro ligger i et område utenfor Helgelandskysten der det er gjort flere gassfunn i de senere årene. Men Gro ligger bektraktlig lengre unna land enn andre felt i området.

- Nå starter Shell arbeidet med å videre kartlegge størrelsen på gassfeltet, forklare Jonassen.

Håp om flere arbeidsplasser

Allerede har gasseventyret utenfor Nordlandskysten skapt flere arbeidsplasser i nord. Ordfører i Alstahaug kommune, Stig Sørra (H), er svært glad for at det stadig gjøres nye store funn i havområdene utenfor sin kommune.

- Vi er bare i startgropa, og det skal bli veldig spennende å følge med på gassfunnene som nå gjøres på Helgeland. Vi har hatt Norneskipet i produksjon utenfor Helgelandskysten i 12 år, og nå ser vi at det begynner å bli volum på dette. Dette er et signal på at vi fram i tid vil få økt aktivitet og større aktivitet etterhvert som funnene blir flere, sier Sørra.

Sørra, håper nå de mange gassfunnene i området øker sjansen for at gassen blir ført til land.

Stort funn

Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004. Boringen ble avsluttet i øvre kritt (trolig Springarformasjonen). Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6603/12-1 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore utenfor norsk sokkel.

Norske Shell eier 50 prosent av rettighetene i utvinningstillatelse 326. Øvrige eiere er StatoilHydro Petroleum, med 40 prosent, og GDF SUEZ E&P Norge, med 10 prosent.