Stor utvidelse

Iris Salten skal sprenge ut og fjerne 10.000 lastebillass med stein fra deponiet på Vikan for å gjøre plass til lagring av forurensede masser, melder selskapet i en pressemelding. Dette blir den største utvidelsen av deponiet siden etableringen i 1992. M3 Anlegg vil starte arbeidet med sprengning og fjerning av 147.000 kubikkmeter med fjell i midten av november. Størrelsen på kontrakten er på rundt 20 millioner kroner. Når prosjektet er ferdig vil det være plass til hele 500.000 kubikk med urene masser.