Hopp til innhold

Dette kartet viser hvorfor kommunen måtte gi seg i navnekrangelen

Etter flere klagerunder og engasjement fra både lokalbefolkning og politikere, er det bestemt: «Kjernfjellet» er det riktige navnet på fjellet i Saltdal.

Den originale gradteigsmålingen fra 1911. Karttegner: Eivind A. N. Riiber

FØRSTE KART: Kartet fra 1911 viser hvordan man skrev navnet på fjellet i det som er blant de første dokumenterte skrivemåtene.

Foto: Karttegner: Eivind A. N. Riiber / Kartverket

Det ble omtalt som «Norges mest moderne tunnel» under åpninga i fjor.

Tunnelen på 3,2 kilometer erstattet en farlig veistrekning mellom Saltdal og Sverige.

Men begivenheten ble delvis overskygget av en bitter navnestrid:

Var det riktige navnet på tunnelen «Kjernfjelltunnelen» eller «Tjernfjelltunnelen»?

Lokalt var de ikke i tvil: Navnet måtte være med t. Men det var ikke Kartverket og Språkrådet enige i.

De konkluderte med at «Kjernfjellet» var brukt i 184 år, og at innbyggerne må ha misforstått hva fjellet egentlig heter.

Politikerne sto på sitt. De har «alltid» skrevet navnet med t. Dermed endte saken til slutt hos Klagenemnda for stedsnavnssaker.

Det er de som har det endelige ordet i slike stridigheter.

Nå er konklusjonen klar, melder Saltenposten. Nemda skriver:

Skrivemåten Kjernfjellet er den skrivemåten som best viser navnets opphav.

– Total overkjøring

Kommunen har ment at navnet kommer av at det ligger flere små vann nær toppen.

De mener det lokalt er sagt «Tjernfjell» i flere generasjoner.

– En total overkjøring av Kartverket, sa en irritert ordfører Rune Berg (Sp) i fjor.

Problemet er bare at ordet «tjern», ifølge ekspertene, ikke finnes i Nordland.

– [det] kan ikke være ordet tjern, siden dette lokalt uttales «kjønjnj», skriver nemnda.

Kartverket begrunnet sitt vedtak med at navnets opphav isteden er ordet «kjerne». De viste til det lulesamiske parallellnavnet girnno – «smørkjerne».

I de eldste kildene er det Kjernfjellet som i hovedsak er brukt.

Kartverket skriver i et vedtak at de har lett i ulike kilder, for å undersøke skrifttradisjonen for navnet.

På et kart fra 1911 finner man skrivemåten Kjernefjellet og Kjernefjell. Ingen av de dokumenterte skrivemåtene går lenger tilbake enn til begynnelsen av 1900-tallet:

Kartet viser den originale gradteigsmålingen fra 1911.

I sitt vedtak viser Kartverket til skrivemåten i dette kartet fra 1911.

Foto: Kartverket

Nemnda fant ingen grunn til å tvile på at navnet kommer fra ordet kjerne:

– Skrivemåten Kjernfjellet er dermed den skrivemåten som best viser navnets opphav.

Politiker usikker på om folk vil endre skrivemåte

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) er selv fra Saltdal og har alltid sagt «Tjernfjell».

Hun tror mange Saltdalinger synes dette er dumt.

Siv Mossleth

ERGRER SEG: Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp).

Foto: Maria E. Trondsen / Saltenposten

– Jeg tenker det var åpning i regelverket for å skrive annerledes dersom det lokalt var vilje til det. Og det var det jo. Jeg tenker uansett om det var av betydninga kjern eller tjern, så kunne det vært skrevet med tj.

– Jeg tror mange synes dette er litt ergerlig, at kommunestyrets vedtak og vilje ikke blir fulgt. Det er åpning for det i regelverket.

– Vil du skrive det annerledes selv, heretter?

– Det vet jeg nå ikke helt... Jeg tar det til etterretning, men blir å si som jeg alltid har gjort. Skal ikke se bort fra at jeg fortsatt kommer til å skrive det med t, sier Mossleth, før hun skynder seg å legge til:

– Vi får se, vi får se.

REPRISE: Fra åpningen av Kjernfjelltunnelen i fjor.