Hopp til innhold

Kommune vil endre 184 år gammelt navn, men Kartverket nekter

Innbyggerne i bygda har kalt fjellet «Tjernfjell» i alle år. Men Kartverket mener det beror på en misforståelse og at ordet «tjern» ikke finnes på nordlandsk.

Tjernfjelltjønna i Saltdal

Tjernfjelltjønna i Saltdal kommune. Eller er det Kjernfjelltjønna? Her ligger også fjellet som er omtalt, og som det er stor uenighet om hvordan man skal skrive navnet på.

Foto: Manfred Hüttepohl

Ordfører Rune Berg (Sp) i Saltdal er opprørt før valget. Men ikke på grunn av valgprognosene. Der i gården ligger det an til å gå veldig bra.

Grunnen er at tunnelen på RV 77 i Saltdal i Nordland, som skal åpnes i høst, skal hete Kjernfjelltunnelen. Det blir feil navn, mener Berg.

– Vi opplever nå en total overkjøring av Kartverket. Den nye tunnelen vil bli åpnet med et navn som saltdalingene ikke vil ha. Statens kartverk nekter å lytte til innspill om at vi ønsker navnet Tjernfjellet på den nye tunnelen, sier senterpartimannen.

Det var Saltenposten som først omtalte saken.

Kjernfjell eller Tjernfjell?

Tja, kanskje det? Kartverket mener i hvert fall ikke Tjernfjell, ettersom de mener ordet «tjern» ikke finnes i det nordnorske språk.

Foto: Skjermdump / google.com

Viser til regelverket

Kartverket mener at innbyggerne må ha misforstått hva fjellet egentlig heter.

For både Kartverket og Språkrådet mener det rette navnet er «Kjernfjellet» og at det har blitt brukt i 184 år. Det kan ikke innbyggerne forstå, ifølge ordføreren.

De mener de har sagt «Tjernfjell» i flere generasjoner og at de derfor har loven på sin side når det gjelder å få beholde stedsnavnet.

kjernfjelltunnelen

Her er skiltet som Statens vegvesen har satt opp foran tunnelen.

Foto: Tom Helgesen

Kartverket selv mener at det er åpenbare grunner til at navneendringen ikke vil tas til følge.

– Vi følger regelverket, som gir oss føringer på hvordan vi skal normere stedsnavn. Det er ingen uenighet i uttalen av navnet, men heller at ordet «tjern» ikke finnes i Nordland, sier Aud-Kirsti Pedersen, navnansvarlig for Kartverket i Nord-Norge.

Pedersen forklarer at den korrekte måten å skrive bokmålsordet «tjern» på i Nordland, er den nynorske formen «tjørn», som også godtas «tjønn», siden det er slik det uttales.

Rune Berg (Sp)

Ordfører i Saltdal, Rune Berg (Sp).

Foto: Saltdal Kommune

Ordfører Rune Berg er fremdeles uenig i argumentasjonen, og angrer på at kommunen ikke har fått dette navnet endret for lenge siden.

– Når blant annet kommunen, grunneier Statskog og Statens vegvesen sier at det bør hete Tjernfjellet, så skjønner jeg ikke hvorfor Kartverket skal stå imot. Nå klager vi saken inn på nytt, og vi nekter å gi oss i denne saken, sier han og legger til:

– Både jeg og folk i Saltdal sier tjern, ikke tjønn.

Ifølge ordføreren har Statens vegvesen sagt at de vil endre på skiltet ved tunnelen, dersom vedtaket endres.

Forvirringen er komplett

Forvirringen er komplett. Tidligere har NRK omtalt dette vannet som Tjernfjelltjønna, men nå ser man at det enten skrives Kjernfjelltjønna eller Tjørnfjelltjørna.

Foto: Skjermdump / Google maps

Tatt opp på Stortinget

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) er selv fra Saltdal og har alltid sagt «Tjernfjell».

– Jeg forstår ikke at ikke at bygda og innbyggerne kan få bestemme hvilket navn de skal bruke. Jeg er sikker på at folk vil fortsette å kalle det «Tjernfjell» uansett.

Hun har tatt spørsmålet opp i Stortinget og med kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Siv Mossleth, Sp

Siv Mossleth, Sp.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Svaret var at Hovedregelen i stedsnavnsloven er at skrivemåten av et stedsnavn skal ta utgangspunkt i nedarvet lokal uttale, men at hun som statsråd ikke kan gjøre slike vurderinger.

– Jeg har fått den historiske forklaringen på hvorfor det bør hete «Kjernfjell», men uttalen «tjern» er den samme uansett om man mener det som vann eller som å kjerne smør.

Her kan du lese hele svaret til kulturminister Trine Skei Grande.