Hopp til innhold

Kommunen protesterte på navnet på tunnelen – Språkrådet står på sitt

Den nye tunnelen på riksvei 77 i Saltdal har fått navnet Kjernfjell av Kartverket. Det har ført til store lokale protester og flere formelle klager. Men Språkrådet mener klagerne ikke bør få medhold.

Åpning Kjernfjelltunnelen

Saltdalingene er godt fornøyd med den nye tunnelen, men navnet på skiltet liker de ikke.

Foto: Ole Dalen / NRK

Det var stor jubel da den nye tunnelen erstattet den gamle og kronglete veien fra Saltdal i Nordland til svenskegrensa tidligere i høst.

Men det offisielle navnet på tunnelen har blitt et skår i gleden for mange saltdalinger.

De aksepterer nemlig ikke at skrivemåten skal være Kjernfjelltunnelen, og ikke Tjernfjelltunnelen.

– I de siste generasjoner er det ingen som har sagt eller skrevet noe med kj når vi snakker om fjellet. Vi synes det er viktig at måten vi bruker navnet på i dag blir tatt vare på, sier ordfører Rune Berg (Sp).

Totalt har det kommet fire klager, blant annet fra Saltdal kommune og Statskog. Saken har også vært tema på Stortinget.

I dag kom svaret på klagebehandlingen hos Språkrådet.

De skriver at de har gjort en grundig vurdering, og at de anbefaler skrivemåten Kjernfjell. Det gjør de fordi de mener det samsvarer best med navnets uttale og opphav.

– Innbyggerne har misforstått

Bakgrunnen for at Kartverket valgte å overprøve lokale ønsker da tunnelen skulle få navn, var at de mente innbyggerne må ha misforstått hva fjellet egentlig heter.

For Kartverket mener at «Kjernfjellet» har blitt brukt i 184 år.

– Vi følger regelverket, som gir oss føringer på hvordan vi skal normere stedsnavn. Det er ingen uenighet i uttalen av navnet, men heller at ordet «tjern» ikke finnes i Nordland, har Aud-Kirsti Pedersen, navnansvarlig for Kartverket i Nord-Norge, tidligere uttalt.

Kartverket mener starten på ordet viser til et «redskap til å kjerne smør med», altså kjerne. Å skrive navnet med tj vil da skygge for meningsinnholdet, mener Kartverket.

Lokalt har man argumentert med at Tjernfjell er den mest brukte og aksepterte formen.

Men Språkrådet viser til at kj var den mest vanlige skrivemåten før 1995. De mener det er trolig at skrivemåten med tj etablerte seg i prosjektperioden for tunnelen, og at det er det som har ført til at det er denne skrivemåten som i dag er mest vanlig.

Kjernfjelltunnelen

Den nye tunnelen på riksvei 77 har erstattet en flaskehals på veien fra Norge til Sverige.

Foto: Marius Skjerve Staulen / Statens vegvesen

– Handler om lokal identitet

Varaordfører Sverre Breivik fra Saltdalslista sier at man i Saltdal ikke er fornøyd med anbefalingen fra Språkrådet.

– Jeg skal ikke si hva som er rett, k eller t. Men vi som har bodd her har alltid kalt fjellet for Tjernfjell.

– Hvorfor er denne ene bokstaven så viktig for dere?

– Det handler om lokal identitet. Når vi brukt et navn i all vår tid, så er det selvfølgelig viktig. Men jeg vil understreke at det viktigste for oss tross alt er at vi har fått en ny tunnel.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) er selv fra Saltdal og har alltid sagt «Tjernfjell». Hun har til og med tatt opp spørsmålet i Stortinget, uten at det hjalp.

– Jeg forstår ikke at ikke at bygda og innbyggerne kan få bestemme hvilket navn de skal bruke. Jeg er sikker på at folk vil fortsette å kalle det «Tjernfjell» uansett.

Varaordfører Breivik sier at kommunen uansett ikke har gitt opp. Hvis Kartverket opprettholder vedtaket om Kjernfjellet, ender saken til slutt hos klagenemnda for stedsnavnssaker.