Hopp til innhold

2000 barnehager varsler at de vil stenge – men foreldre blir oppfordret til å ikke hente barna

Rødt oppfordrer foreldre og foresatte om å ikke støtte barnehageaksjonen til PBL. – Hent ungene til vanlig tid.

Hege Bae Nyholt, Rødt

Hege Bae Nyholt i Rødt sier de har liten sans for aksjonsformen til PBL. Hun leder utdanningskomiteen på Stortinget.

Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

På onsdag er det varslet at private barnehager landet over vil stenge dørene onsdag klokken 14.00 i protest mot regjeringa. Noe som vekker reaksjoner, både hos foreldre og politikere.

Hege Bae Nyholt i Rødt sier de har liten sans for aksjonsformen til Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Hun leder utdanningskomiteen på Stortinget.

– Vi oppfordrer foreldrene til å hente ungene til vanlig tid. Ikke gå tidligere fra jobb eller studie for å imøtekomme PBLs kampanje.

Rødt mener foreldre som faktisk henter barna klokka 14.00 på onsdag kan bli tatt til inntekt for PBLs politiske kamp.

– Vi er klar over at veldig mange foreldre vil havne i en skvis. Mange vil føle seg forpliktet til å hente barna tidligere, fortsetter hun.

En av dem som havner i en slik skvis, er Ellen Morgenstierne.

Hun er en av dem som har barn i barnehage, og som har problemer med å hente tidlig på onsdag på grunn av jobb.

– Det føles kjipt som forelder også, å ha den ene ungen som ikke blir henta. Det føles som om at barna blir brukt som pressmiddel. Som mor har du ikke lyst at ungen din skal være den eneste som står igjen, så jeg synes dette er utrolig sjofelt gjort.

Morgenstierne er tidligere lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Færder.

Sier hun må lete etter informasjon

Hun mener det informeres om aksjonen på en villedende måte.

– Det virker som vi ikke har noe valg. Men det har vi jo! For det er foreldrene som bestemmer til slutt, sier hun til NRK.

Hun viser til PBLs egne nettsider, hvor det står følgende:

Skal forsøke finne gode løsninger

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, sier til NRK at aksjonen er lovlig.

– Vi gjør jo ikke dette for å være vanskelig med foreldrene, men fordi de kuttene som innføres vil ramme steinhardt. At man i ytterste konsekvens risikerer å miste den barnehageplassen man har. Fordi mange allerede drifter i minus.

Hun understreker at de også har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre, som synes det er fint at de sier fra.

Barneombud Anne Lindboe

Anne Lindboe i PBL.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

– Vi håper foreldrene vil stille seg solidarisk og hente barna kl. 14. og forstå at vi ikke gjøre det for å ramme, men fordi vi mener det er en plikt vi har. Når barnehagetilbudet til barna deres settes under press slik de gjør.

– Så skal vi selvfølgelig finne løsning for de foreldrene som av ulike grunner ikke har mulighet.

– Da er dere egentlig avhengig av foreldrenes «goodwill»?

– Ja, vi er jo det. Det er en aksjon som fremmer foreldremedvirkning, og på en måte involvering. Det er noe vi gjør sammen med foreldrene.

Oppfordrer til fleksibilitet

NRK har sett e-poster sendt til foreldrene fra to barnehager i Bodø.

Den ene barnehagen skriver ingenting om at aksjonen er frivillig å delta på. Den andre skriver at de har forståelse dersom foreldrene ikke kan hente barnet klokken 14.00

– Har dere kommunisert at det er frivillig å hente barna klokken 14?

– Det er ikke vi som informerer ut til foreldrene. Det er det jo barnehagen som må gjøre.

– Vi forutsetter at foreldrene henter og at man skal komme med en god begrunnelse for hvorfor man trenger tilsyn, sier Lindboe.

– Hva skjer hvis jeg som forelder ringer og sier at jeg har en jobb og ikke har mulighet til å hente barnet kl. 14?

– Jeg vet ikke om kan gå så mye mer detaljert inn i dette enn jeg allerede har gjort, svarer Lindboe.

Men hun opplyser altså at de oppfordrer medlemsbarnehagene til å være fleksible og finne løsninger for de foreldrene som har gode grunner til å ikke hente.

– Vi finner løsning for de foreldrene som har behov for det. Men utgangspunktet er at barnehagen stenger klokken 14.

Det er også mulig å få refundert foreldrebetaling for tiden man må hente tidligere.

Mener aksjonen er uheldig

Også Fagforbundet, som organiserer mange av de ansatte i PBLs barnehager, mener onsdagens nedstengning er svært uheldig.

«Aksjonen rammer foreldre og barn som ikke får tilbudet de har krav på. I tillegg legges nok en bør på de ansattes skuldre, samtidig som vi er inne i en svært krevende periode med mye koronasmitte i samfunnet», skriver forbundet på sine nettsider.

«Ingen andre arbeidsgivere enn PBL går til slike aksjoner. Vi må bare forutsette at barnehageeier likevel sørger for et tilbud for barn med foreldre i samfunnskritiske jobber, og at barn med spesielle behov får det tilbudet de har krav på frem til normal stengetid», skriver de videre.