Hopp til innhold

Stenger vannverk i Bodø etter innbrudd – ingen tegn til skadelige stoffer

Tirsdag kveld ble det oppdaget et innbrudd i vannanlegget ved Sørstrupen i Bodø. Onsdag avviser kommunen at skadelige stoffer har blitt tilsatt vannet.

Kai Brynjar Hagen

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen foran Sørstrupen vannanlegg som leverer vann til om lag 40.000 innbyggere i Bodø.

Foto: Ola Helness / NRK

Onsdag klokken 18:30 har Nordland kommune sendt ut en pressemelding om saken. Vannprøvene som ble tatt etter innbruddet i vannforsyningsanlegget viser så langt ingen unormale funn og det er ikke påvist noen helseskadelige stoffer.

Tirsdag kveld ble det oppdaget et innbrudd i vannanlegget som leverer vann til om lag 40.000 personer i Bodø.

Vannreservoaret ble koblet ut, og vannforsyningen kommer nå direkte fra Heggmoen, skriver Bodø kommune i en pressemelding.

Betrygger vannkundene

– Er det nå trygt å drikke vannet i springen?

– Det kan jeg svare et ubetinget ja på. Det første vi gjorde var å koble om slik at vannet ikke går via disse reservoarene, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune sier at det ikke er noen grunnlag for å oppfordre byens befolkning til å kjenne etter hvordan de føler seg.

– Det aktuelle anlegget hvor det var en hypotetisk risiko for noe galt, er koblet vekk. Det er nå friskt vann fra Heggmoen, og ikke grunnlag for å foreta seg noe spesielt.

Politiet ber om opplysninger

Politiet skriver i en pressemelding at de har startet undersøkelser på stedet. I tillegg har de startet etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

De sier at de nå er i tett dialog med kommunen, og at de ser alvorlig på situasjonen.

Politiet ber om at dersom noen har gjort observasjoner i området de siste dagene eller har opplysninger som politiet burde få, om å ta kontakt på telefon 02800.

– Det skal ikke skje

Døra som er brutt opp

Dette er døren som har blitt brutt opp tirsdag kveld.

Foto: Ola Helness / NRK

Rådmannen sier til NRK at de nå vil se på sikkerheten ved anlegget.

– Alt tyder på at dette er hærverk. Men her er det altså uvedkommende som har kommet seg inn i vannanlegget, og det skal ikke skje.

Etter at innbruddet ble oppdaget er det gjort vannprøver.

– Vi har ingen grunnlag for å si at vannet har vært forgiftet, men vi har tatt disse laboratorieprøvene for å se om det har kommet noe i vannet som ikke skulle være der, sier Jensen.

Kommunen venter svar på prøvene i løpet av onsdag ettermiddag. De vil nå også tømme vannreservene og rense anlegget.

– Vil dere nå endre noen rutiner i Bodø kommune?

– Vi vil i hvert fall endre sikkerheten rundt anleggene, det vil si å sikre dem fysisk bedre, sier Jensen.

Tirsdag kveld ble det oppdaget et innbrudd i Bodøs vannverk. NRK Nordland sendte direkte fra orienteringa fra rådmann og kommuneoverlege.

Rådmann Rolf Kåre Jensen og kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

Saken oppdateres.