Sperrer nordgående kjørefelt

Nordgående kjørefelt ved E6 Tennflogtunellen i Sørfold er sperret av steinras, og veien er stengt i begge kjøreretninger. Operasjonsleder Ina Selfors ved politiet i Nordland opplyser overfor NRK at raset gikk like utenfor tunnelen, og at det ikke har oppstått skader på selve tunnelen. – En del steinblokker er rast ut, entreprenør er på tur for å rydde opp.