NRK Meny
Normal

– Snusforbudet bryter ikke med menneskerettighetene

Sist gang fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap) ville forby snus fikk hun ikke lov. Nå tror hun forsøk nummer to snart kan være i mål.

Hild-Marit Olsen på valgnatta

FIKK IGJENNOM SNUSFORBUD: Fylkesråd Hild-Marit Olsen for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune fikk sitt reviderte snusforbud godkjent av Justisdepartementet.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Justisdepartementet vender tommelen opp for det omstridte røyk og snusforbudet for elever og ansatte i Nordland fylkeskommune.

I et brev fra Justisdepartementet til Kommunaldepartementet skriver de at forbud mot tobakksbruk i arbeidstiden sannsynligvis ikke er i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om retten til privatliv.

Spørsmålet om snusforbudet er lovlig eller ikke, blir for øyeblikket behandlet i flere departementer.

Presseansvarlig i Kommunaldepartementet forteller til NRK at den endelig konklusjonen ennå ikke har falt. Hva konklusjonen fra Justisdepartementet vil ha å si for den endelig avgjørelsen er dermed fortsatt usikkert.

– Vi venter på det endelige svaret, og det tror jeg kommer om ikke lenge. Jeg er veldig glad for at Justisdepartementet konkluderer som de gjør i denne saken. Det betyr at vi kan få det slik vi ønsker, sier Hild-Marit Olsen (Ap) som er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune.

Kontroversielt forslag

For to år siden vedtok Nordland fylkeskommune røyk- og snusforbudet som skulle gjøre det ulovlig for 9000 elever og over 3000 ansatte i Nordland å røyke eller snuse i skole- og arbeidstida.

Men forslaget ble møtt med storm både blant ansatte, elever og jurister, og Frp klaget inn vedtaket til en lovlighetskontroll i departementene. Fire departementer så på saken, og Kommunaldepartementet satte foten ned for snusforbud i skole- og arbeidstida i Nordland.

I det opprinnelige forslaget skulle tobakksforbudet også gjelde på reise og i matpauser, noe blant annet Frp mente var en inngripen i privatlivet til folk.

Modererte forslaget

I fjor foreslo fylkesrådet et nytt og mer moderat røyk- og snusforbud. I det nye forslaget la fylkesrådet opp til et totalt røykeforbud i arbeidstiden og på fylkeskommunal grunn. Men snusbrukerne slipper litt billigere unna. Forslaget innebærer denne gangen ikke et totalforbud mot snus.

– Det var det som var det store diskusjonstemaet i forrige runde. Nå vil det være lov med snus i privatsfæren. Hvis du sitter på et kontor og ikke er kontakt med folk, så skal det fortsatt være lov, sier Hild-Marit Olsen til NRK.

Frp likte heller ikke Olsens reviderte forslag, og sendte også det nye forslaget sendt til lovlighetskontroll.

Allan Ellingsen, fylkestingsrepresentant Frp

PROTESTERTE MOT SNUSFORBUD: Fylkestingsrepresentant Allan Ellingsen (Frp).

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Det eneste de har gjort er å se på den private sfæren. Men i praksis er det ingen forskjell på dette forslaget og det forrige forslaget som ble avvist av tre departementer. Jeg mener det er en klar grense for hva vi politikere skal legge oss opp i, sa fylkestingspolitiker Allan Ellingsen (Frp) til NRK.no.

Ble avvist

Nå er prostesten fra Frp avvist av Justisdepartementet.

– Vi antar at forbudene mot tobakksbruk i arbeidstiden, slik de nå er
utformet, ikke i seg selv er i strid med artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, skriver Justisdepartementet i vedtaket.

Men departementet skiver også at forbudene inneholder flere skjønnsmessige kriterier.

– Det vil være av betydning hvordan unntaket for den «private sfære» blir anvendt i praksis, skriver de.

Forslaget skal gjelde fra 1. juli i 2014, og skal gjelde både fylkeskommunens elever og ansatte, i tillegg til alle eiendommene deres.

– Vi har hele tiden ønsket å gå i front. Og det regner jeg med at vi kan sette i verk hvis signalene fra Justisdepartementet føles opp. Nå har Frp greid å trenere iverksettelse i lang tid, så det er bra hvis vi nå kommer igang med det forebyggende helsearbeidet, sier fylkesråd Olsen.